Raporty monitorowania DAG

Grupy dostępności bazy danych (DAG) to zestawy składników, które odgrywają kluczową rolę w odzyskiwaniu bazy danych. W przypadku awarii bazy danych, skuteczność mechanizmu przywracania serwera jest mocno zależna od operacji DAG.  ManageEngine opracowało w Exchange Reporter Plus raporty monitorowania DAG zapewniające wgląd w DAG.

Raportuj i kontroluj Exchange Online za pomocą Exchange Reporter Plus.

Kondycja replikacji

Replication Health Monitoring

To narzędzie do monitorowania wykorzystuje polecenia Windows PowerShell do pozyskiwania danych o replikacji DAG. Ten program do raportowania zbiera te dane i ustala kondycję replikacji bazy danych przez podanie nazwy kontrolnej dla każdej operacji, w związku z replikacją. Pokazuje również stan sukcesu lub awarii operacji oraz, w przypadku awarii, istotny błąd jaki wystąpił.

Użytkownicy mogą wybrać okres raportowania oraz wyświetlić raporty kondycji replikacji dla śledzenia, analizowania i zaadresowania wszelkich błędów.

Stan kopiowania bazy danych

Exchange Database Copy Status

Raport ten zwraca stan kopiowania każdej bazy danych w różnych lokalizacjach w środowisku Exchange. Wykorzystuje polecenie "Get-MailboxDatabaseCopyStatus" do pobrania danych dla każdej bazy danych, takiej jak nazwa kopiowania, stan kopiowania, czas kopiowania i wiele innych.

Dzięki raportom monitorowania DAG, administratorzy mogą teraz przeanalizować operacje DAG w celu zapewnienia lepszego mechanizmu odzyskiwania dla serwera. Raporty te można skonfigurować w środowiskach Exchange 2010 oraz 2013. Można je również wyeksportować do folderu docelowego, a nawet wysłane w wiadomości e-mail w pożądanych formatach do kompilowania zapisów.