Monitorowanie kondycji serwera Exchange

Zadania przeprowadzane przez serwer programu Exchange są klasyfikowane w różnych rolach, każda z określoną funkcją. Exchange Reporter Plus zawiera teraz zestaw raportów monitorujących osiągi tych ról oraz wyświetlających informacje w różnych formatach. Interfejs ten wykorzystuje format tabeli podającej stan działania oraz wyniki wraz z odpowiadającym im definiującym parametrem dla danej roli. Raporty te są segregowane pod następującymi nagłówkami.

Raporty monitorowania kondycji Exchange

Ta grupa raportów zapewnia omówienie kondycji kluczowych działań serwera programu Exchange. To oprogramowanie do monitorowania wykorzystuje aplety poleceń Windows PowerShell do pozyskania danych i przeanalizowania kondycji składników.

Raportuj i kontroluj Exchange Online za pomocą Exchange Reporter Plus.

Wykorzystanie CPU

CPU utilization

Raport ten oferuje pełne informacje o wykorzystaniu CPU przez serwery w organizacji wykorzystującej Exchange. Zawiera szczegółowe informacje o nazwie serwera, wykorzystaniu CPU (w procentach) oraz liczbie procesów, wątków i dojść. Pulpit pokazujący wykorzystanie CPU zapewnia szybkie i dokładne zrozumienie wykorzystania CPU. Przez monitorowanie wykorzystania CPU można uniknąć potencjalnych problemów spowodowanych przez wysokie wykorzystanie CPU, takie jak powolne logowanie się przez użytkowników końcowych.

Użycie pamięci

Memory utilization

Raport ten pokazuje wyniki monitorowania użycia pamięci przez serwery w organizacji wykorzystującej Exchange. Podaje nazwę serwera, procent wykorzystanej pamięci, dostępnej pamięci oraz wykorzystanej pamięci. Dzięki tym informacjom można w ciągły sposób monitorować użycie pamięci i uniknąć potencjalnych problemów dla użytkowników końcowych.

Exchange Service Health Monitoring

Kondycja usługi:

Raport ten zapewnia listę wszystkich ról oraz ich odpowiadających stanów w serwerze, aby sprawdzić ogólny stan kondycji serwera. Pokazuje również czy jakaś konkretna usługa nie pracuje.

Exchange Assistant Health Reports

Kondycja asystenta:

Raport ten monitoruje usługę przeprowadzaną przez asystentów skrzynki pocztowej oraz zapewnia krytyczne szczegóły pozwalające na ustalenie kondycji asystenta.

Mailbox Replication Monitoring Reports

Kondycja replikacji skrzynek pocztowych:

Raport ten kompiluje i wyświetla dane generowane za każdym uruchomieniem polecenia linii komend "Test-MRSHealth". Pokazuje kondycję replikacji skrzynki pocztowej.

Exchange Mailflow Monitor Reports

Kondycja przepływu poczty:

Ten raport wykorzystuje polecenie linii komend "Test-Mailflow" w celu sprawdzenia dostarczenia poczty. Również raportuje, korzystając z tych samych parametrów jak wynik mailflow, opóźnienie wiadomości.