Raporty folderów publicznych Exchange Server

Foldery publiczne są bardzo przydatne narzędzie serwerów Microsoft Exchange Pomagają one zachować przestrzeń serwerową i dobrze działają w granicach limitu przydziału, pozwalając na przechowywanie plików, do których konieczny jest uniwersalny dostęp, w miejscu dostępnym dla wszystkich. Zmniejsza to liczbę plików występujących w skrzynce pocztowej serwera programu Exchange każdego z użytkowników. Każdy użytkownik w sieci może uzyskać pozwolenie na uzyskanie dostępu do folderu publicznego. W związku z tym niezbędne jest kontrolowanie istotnych statystyk zarządzających przestrzenią i wydajnością serwerów, na których znajdują się foldery publiczne.

 Exchange Reporter Plus ManageEngine zapewnia administratorom programu Exchange obszerne raporty folderów publicznych, zapewniające precyzyjne dane o istotnych aspektach folderów publicznych oraz ich zawartości.

Raporty Exchange Reporter Plus dotyczą różnych parametrów folderów publicznych, przy czym mają one różny poziom szczegółowości. Poszczególne raporty folderów publicznych dostępne w Exchange Reporter Plus to:

  • Raport list folderów publicznych
  • Raport folderów publicznych z włączoną obsługą poczty
  • Raport replik folderów publicznych
  • Raport rozmiaru folderów publicznych
  • Raport uprawnień administracyjnych folderów publicznych
  • Raport uprawnień klienta folderów publicznych
  • Raport ruchu folderów publicznych

Rozpocznij bezpłatną wersję próbną już dziś, aby poznać wszystkie funkcje Exchange Reporter Plus!

Raport list folderów publicznych

Ten raport folderu publicznego generuje wyczerpującą listę folderów publicznych dostępnych w całym środowisku Exchange. Raport ten podaje nie tylko nazwy folderów publicznych na serwerach programu Exchange 2003, 2007, 2010, 2013 lub 2016, ale również ich szczegółową ścieżkę dostępu, typ foldera oraz czas wykonania ostatniej modyfikacji foldera. Pomaga to administratorowi w śledzeniu liczby folderów publicznych oraz modyfikacji każdego folderu.

Raport folderów publicznych z włączoną obsługą poczty

Jak już ustaliliśmy, dane można umieszczać w folderach publicznych z włączoną obsługą poczty przez wysłanie wiadomości e-mail na określony alias e-mail. Ten raport folderów publicznych generuje listę folderów publicznych z włączoną obsługą poczty. Administrator może zbierać informacje o nazwie folderu, adresie e-mail określonego folderu publicznego oraz pełnej ścieżce MDB folderu publicznego. Raport ten jest przydatny do zarejestrowania folderów publicznych z włączoną obsługą poczty w środowisku Exchange oraz ich adresów e-mail, jak również do optymalizacji alokacji przestrzeni w różnych folderach publicznych serwerów programu Exchange oraz zaplanowania ich dyspozycyjności w przyszłości.

Raportuj i kontroluj Exchange Online przy użyciu Exchange Reporter Plus.

Raport replik folderów publicznych

Replikacja to istotny aspekt ułatwiania dostępu do folderów publicznych. Proces ten tworzy repliki folderów publicznych na różnych serwerach programu Exchange, tak aby użytkownicy mogli łatwo uzyskać dostęp do swoich folderów publicznych z jednego z serwerów, pomagając również w zmniejszeniu nadmiernego ruchu do pojedynczego serwera, w którym umieszczone są wszystkie foldery publiczne. Raport ten zapewnia wyczerpujące informacje o replikacji folderów publicznych, takie jak aktualna nazwa folderu publicznego oraz ścieżka/lokalizacja, typ folderu, liczba serwerów, na których jest on zreplikowany oraz serwery, na których serwery publiczne są replikowane. Report ten zapewnia dobrą widoczność dla administratora pod kątem zarządzania ruchem i przestrzenią na serwerach. Raport replik folderów publicznych, wraz z raportem rozmiaru folderów publicznych może pomóc administratorowi w optymalizacji rozmiaru, ruchu oraz wydajności różnych serwerów programu Exchange w całej organizacji.

Raport rozmiaru folderów publicznych

Raport rozmiaru folderów publicznych, jak sama nazwa wskazuje, podaje łączny rozmiar wszystkich folderów publicznych Microsoft Exchange. Jednak raport ten umożliwia również sprawdzenie informacji o ścieżce folderu publicznego, liczbę wiadomości oraz typ folderu. Raport ten to doskonałe narzędzie do zarządzania Exchange pod kątem optymalizacji przestrzeni. Na przykład, jeżeli jeden z folderów pokazuje nietypowy wzrost rozmiaru, to jest to oznaka dużej liczby wiadomości-śmieci lub dużych plików multimedialnych obecnych w folderze, a administrator może podjąć działania niezbędne do usunięcia tego problemu i stworzenia przestrzeni na przydatne dane. Ten raport folderów publicznych, wraz z raportem replik, pomaga w zarządzaniu folderami publicznymi Microsoft Exchange pod kątem ruchu, rozmiaru i łatwości dostępu. Co więcej? Raport ten jest przedstawiany również formacie wykresu, ułatwiając zrozumienie danych oraz jako odnośnik.

Raport uprawnień administracyjnych folderów publicznych

Public Folder Administrative Permissions Report

Śledzenie uprawnień administracyjnych folderu publicznego jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności w środowisku Exchange. Zobacz całą listę uprawnień administracyjnych dla wszystkich folderów publicznych, w tym nazwy folderów publicznych, administratorów z dostępem do każdego z folderu, ich prawa dostępu oraz to, czy te prawa dostępu zostały odziedziczone. Oznacza to możliwość śledzenia poziomu kontroli administratora nad wszystkimi folderami publicznymi w serwerach Exchange 2007 i 2010.

Public Folder Client Permissions Report

Raport uprawnień klienta folderów publicznych

Wyświetl wszystkie uprawnienia klientów folderów publicznych, w tym nazwy folderów publicznych, ich pełne listy uprawnień klientów, użytkowników mających dostęp do tych folderów, oraz ich uprawnienia dostępu.

Ruch folderów publicznych — liczba wiadomości

Generuje listę folderów publicznych, liczbę wiadomości otrzymanych przez każdy folder, oraz rozmiar wiadomości. Poza ułatwieniem śledzenia ruchu wiadomości, raport ten wyświetla również graficznie 10 folderów publicznych otrzymujących największą liczbę wiadomości.

Raport użytkowników folderu publicznego

Pokazuje najczęstszych użytkowników folderów publicznych w organizacji, według liczby wiadomości. Raport ten podaje użytkowników, którzy wysyłali wiadomości do folderów publicznych, liczbę wysłanych wiadomości oraz rozmiar wiadomości.

Ruch folderów publicznych — temat

Wyświetla wyczerpujące informacje o folderach publicznych w danej organizacji, wraz z tematami tych wiadomości. Raport ten podaje informacje o nazwie folderów publicznych, identyfikatorach e-mail nadawców, którzy wysłali wiadomości do folderów publicznych, temat każdej z tych wiadomości, oraz ich daty wysłania.

Raporty folderów publicznych Exchange Reporter Plus to fantastyczne narzędzie dla każdego administratora programu Exchange. Raporty te przeszukują całe środowisko Exchange i przedstawiają je administratorowi na żądanie. Raporty te są w pełni dokładne i są przydatnym narzędziem dla administratorów, pozwalającym na śledzenie przestrzeni, ruchu oraz wydajności. Pozwala to zapewnić wolny od zagrożeń, zrównoważony, bezproblemowy dostęp do folderów publicznych.