Raporty rozmiaru skrzynek pocztowych Exchange Office 365

Wraz z ewolucją Microsoft Office 365, Exchange Reporter Plus ManageEngine zintegrował obsługę skrzynek pocztowych Office 365 z serwerem programu Exchange. Użytkownicy mogą łatwo uzyskiwać dostęp do swoich skrzynek pocztowych z każdego miejsca świata. Ale wraz z poszerzeniem okna dostępu należy zwrócić należytą uwagę na zarządzanie działaniami w skrzynkach pocztowych Office 365. W ciągu wielu lat administratorzy dostosowali się do zmian w technologii oraz byli w stanie opracować optymalne sposoby realizowania nowych zadań. Zarządzanie skrzynkami pocztowymi Office 365 nie musi być uciążliwe; ale wymaga częstych wizyt w celu zapewnienia odpowiedniego planowania wydajności. Firma ManageEngine opracowała internetowe narzędzie do raportowania przedstawiające różne parametry do analizowania kwestii związanych z rozmiarami skrzynek pocztowych, generowane w raportach rozmiaru skrzynek pocztowych Office 365.

Poza oszczędzeniem czasu i wysiłku na i wysiłku potrzebnego na tworzenie skryptów zapytań w PowerShell czy uruchamianie natywnych narzędzi AD, Exchange Reporter Plus zapewnia synchronizację pomiędzy Active Directory a serwerem programu Exchange Windows. Pozwala to na śledzenie działań skrzynek pocztowych i wyświetla następujące raporty w czasie rzeczywistym.

Raportuj i kontroluj Exchange Online za pomocą Exchange Reporter Plus.

Rozmiar skrzynki pocztowej Office 365

Office 365 Mailbox Size

Raport ten zwraca obecną listę wszystkich skrzynek pocztowych Office 365 w organizacji wykorzystującej Exchange, oraz odpowiednio ich rozmiary i liczbę. Domyślnie, rozmiary skrzynek pocztowych są wyświetlane dla czasu bieżącego

Raport ten oferuje również dane statystyczne. Ponadto sortuje on 10 największych skrzynek pocztowych po rozmiarze i wyświetla je na wykresie słupkowym. Dodatkowo każdy z słupków pokazuje informacje właściwe dla skrzynki pocztowej, takie jak nazwa skrzynki pocztowej i jej rozmiar.

Archiwalne skrzynki pocztowe Office 365

Office 365 Archive Mailboxes

Raport ten podaje nazwy wszystkich skrzynek pocztowych Office 365, które zostały zarchiwizowane lokalnie. Wyświetla metryki, takie jak rozmiar archiwum, limity przydziału przypisane do archiwum, oraz ostrzeżenia archiwum oparte o zużycie limitu przydziału.

Raporty rozmiaru skrzynki pocztowej Office 365 pomaga w wydajnym planowaniu dyspozycyjności oraz wspiera decyzje administracyjne, zapewniając administratorowi Exchange bezproblemową pracę. Raporty Office 365 są przydatne dla użytkowników szukających ogólnych informacji o skrzynkach pocztowych online. Raporty te zapewniają szczegółowe informacje związane z rozmiarem skrzynek pocztowych i pomagają w wydajnym zarządzaniu skrzynkami, z mniejszą liczbą metryk do monitorowania. Raporty te można również wyeksportować do wybranego folderu w formacie CSV, XLS (Excel), PDF (Adobe Acrobat) lub HTML.