Raporty ruchu serwerów Exchange

System Exchange pełni krytyczną rolę w dzisiejszym środowisku biznesowym. Awaria serwera programu Exchange lub jego spowolniona praca oznacza problemy dla całej organizacji. Biorąc pod uwagę wysokość stawki, konieczność ciągłego i precyzyjnego monitorowania ruchu serwerów Exchange ciągle rośnie. Aby odpowiedzieć na te potrzeby, w Exchange Reporter Plus wprowadzono raporty ruchu serwerów, pozwalające na dokładne monitorowanie ruchu serwerów oraz zapewnianie informacji w czasie rzeczywistym o kondycji serwerów Exchange.

Raportuj i kontroluj Exchange Online za pomocą Exchange Reporter Plus.

To internetowe rozwiązanie do raportów monitoruje następujące parametry

  • Ruch między serwerami Exchange pod kątem liczby i rozmiaru wysłanych wiadomości.
  • Czas potrzebny na dostawę poczty przez serwer, w celu sprawdzenia czy mieści się w dopuszczalnym zakresie.
  • Wydajność serwerów pod kątem liczby komunikatów wysłanych i odebranych przez serwer w podanym okresie.
  • Wydajność serwera Exchange w oparciu na rozmiar wiadomości obsługiwanych przez serwer.
Server to Server Traffic Report
Raport ruchu między serwerami
Delivery Times by Server Report
Raport czasów dostawy dla serwera
Number of Messages Sent By Server Report
Raport liczby wiadomości wysłanych dla serwera
Size of Messages Sent By Server Report
Raport rozmiaru wiadomości wysłanych przez serwer
Number of Messages Received By Server Report
Raport liczby wiadomości odebranych przez serwer
Size of Messages Received By Server Report
Raport rozmiaru wiadomości odebranych przez serwer

Dlaczego jest to ważne?

  • Raporty monitorowania kondycji serwerów zapewniają optymalną pracę serwerów programu Exchange. Wyklucza możliwość nadmiernego lub niewystarczającego wykorzystania zasobów serwerów Exchange.
  • Można uzyskać pełne szczegóły o ruchu wiadomości obsługiwanych przez serwery Exchange. Wszelkie rodzaje problemów z wydajnością mogą zostać naprawione na wczesnym etapie, zanim problem eksploduje.
  • Raporty te wskazują na możliwe przerwy w usłudze i zapobiegają im, aktywnie zarządzając serwerami i pomagając w optymalizacji i monitorowaniu zasobów.

Monitorowanie ruchu serwerów Exchange jest jednym z najważniejszych zadań administratora programu Exchange. Absolutnie niezbędne jest, aby serwer działał z pełnym swoim potencjałem oraz prowadzenie aktywnych działań w momencie, kiedy jego osiągi spadają poniżej ustalonego progu. Umożliwiają to raporty w Exchange Reporter Plus. Można je wygenerować dla serwerów wersji 2003, 2007, 2010, 2013 oraz 2016, mogą też zostać wyeksportowane do formatów CSV, PDF (Adobe Acrobat), XLS (Excel) i HTML.