Raporty ruchu skrzynek pocztowych Exchange

Raporty ruchu skrzynek pocztowych Exchange Reporter Plus zapewniają jasny wgląd w ruch skrzynek pocztowych, zarówno dla liczby jak i rozmiarów wiadomości. Daje administratorom Exchange statystyki potrzebne do śledzenia wiadomości wzorców wykorzystania poczty przez użytkowników skrzynek pocztowych Exchange oraz ruchu wiadomości

Raporty te przedstawiają użyteczne narzędzie do śledzenia i analizowania ruchu skrzynek pocztowych, pomagają również administratorom Exchange na obserwację wykorzystania skrzynek pocztowych w organizacji. Poza historycznym ruchem, administratorzy mogą również śledzić ruch na dzień bieżący. Raport ruchu skrzynek pocztowych Exchange Reporter Plus są przedstawione jako wykresy słupkowe lub wykresy względnego wzrostu ze skonsolidowanymi danymi z dzienników ruchu dla serwerów w wersji 2003, 2007, 2010, 2013 lub 2016.

Raportuj i kontroluj Exchange Online za pomocą Exchange Reporter Plus.

Exchange Reporter Plus zawiera cztery raporty ruchu skrzynek pocztowych:

Number of Messages by Sender

  • Liczba wiadomości według nadawcy
  • Rozmiar wiadomości według nadawcy
  • Liczba wiadomości według odbiorcy
  • Rozmiar wiadomości według odbiorcy

Raporty te zapewniają nadzór nad ruchem skrzynek pocztowych po obu stronach komunikacji e-mail Exchange. Pozwala to administratorowi na znalezienie użytkowników wysyłających i odbierających e-maile, oraz czas potrzebny na odpowiedź. Te raporty ruchu podają szczegółowe informacje dla następujących aspektów:

Response time

  • Źródło ruchu e-mail: Każdy z raportów oddziela ruch skrzynek pocztowych wewnątrz domeny od ruchu skrzynek pocztowych pomiędzy domenami, co jest przydatnym sygnałem pozwalającym administratorowi na kontrolowanie komunikacji z domenami zewnętrznymi.
  • Raporty godzinne i dzienne: Możesz wyświetlić wszystkie raporty sortowane godzinowo, co przydaje się do analizowania trendów ruchu skrzynek pocztowych.
  • Czas odpowiedzi: Zobacz czas odpowiedzi dla wiadomości e-mail zawartych w wybranych skrzynkach pocztowych przy pomocy raportu czasu odpowiedzi na e-mail.

Raporty te mogą pomóc w uzyskaniu rozwiązań biznesowych. Poniżej omówiono kilka przypadków:

Przypadek 1 — Optymalizacja przestrzeni serwerowej na wiadomości e-mail:

Mogą występować przypadki w których, nawet w normalnych okolicznościach, jeden serwer może obsługiwać dużo więcej ruchu niż pozostałe. W takich przypadkach dane zbierane z raportach ruchu skrzynek pocztowych mogą pomóc w bilansowaniu obciążeń serwerów i ułatwić bezproblemową pracę środowiska Exchange. Może być to pomocne w monitorowaniu wydajności serwera Exchange i planowaniu przyszłej dyspozycyjności.

Przypadek 2 — Ochrona przed spamem na serwerach:

Nietypowo wysoki ruch pocztowy pochodzący albo ze skrzynki pocztowej określonego użytkownika Exchange albo skierowany do niej to jasny znak złośliwych działań. W rzadkich przypadkach może być to celowe, ale najczęściej za tymi anomaliami kryje się złośliwe oprogramowanie. Przy pomocy danych zbieranych z raportów Exchange Reporter Plus dotyczących ruchu skrzynek pocztowych Exchange, administrator programu Exchange może zostać ostrzeżony w odpowiednim momencie i może podjąć niezbędne działania.

Inne zalety programu Exchange Reporter Plus - narzędzie Exchange Reporting Tool

Program Exchange Reporter Plus umożliwia również generowanie raportów o czasach dostarczania poczty e-mail w środowisku Exchange.

Możesz teraz sprawdzić:

  • Czas dostawy na podstawie serwerów.
  • Czas dostawy na podstawie e-maili.
  • Średni czas dostawy.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o naszych raportach czasów dostawy e-maili.

Podobnie jak wszystkie inne raporty Exchange Reporter Plus, można go dostosować pod kątem ram czasowych i wyświetlanych kolumn; mogą też być wyeksportowane do standardowych formatów, takich jak CSV, PDF (Adobe Acrobat), XLS (Excel) i HTML.