Znane przypadki użycia narzędzia do analizy plików

 • Analiza danych ROT
 • Analiza przechowywanych plików
 • Zarządzanie duplikatami plików
 • Raport wykorzystania przestrzeni dyskowej
 • Analiza udziałów plików

Analiza danych ROT

 • Redukuj niepotrzebne wydatki związane z przechowywaniem przez zarządzanie powtarzalnych, przestarzałych i nieistotnych plików (ROT).
 • Lokalizuj niepotrzebne dane takie jak pliki multimedialne, osierocone pliki, puste foldery i wiele innych dzięki FileAnalysis.
 • Uzyskaj skonsolidowany widok wszystkich ukrytych plików na serwerach plików Windows, klastrach typu failover i serwerach grupy roboczej.
 • Odzyskaj podstawową przestrzeń dyskową przez lokalizację i usuwanie plików-śmieci z przemysłowych urządzeń magazynujących.

Analiza przechowywanych plików

 • Dowiedz się kiedy zwolnić przestrzeń dyskową przez monitorowanie jej na każdym serwerze i wywoływanie alertów o niskiej przestrzeni dyskowej.
 • Sortuj pliki biznesowe w oparciu o ich typy i kategorie w celu zrozumienia stanu przechowywanych plików.
 • Przeglądaj szczegółowe informacje jak rozmiar, lokalizacja, własność i inne ważne atrybuty dla każdego pliku w twoim środowisku przechowywania.
 • Śledź roczny wzrost rozmiaru plików z informacjami o rozmiarze plików-śmieci utworzonych każdego roku.

Zarządzanie duplikatami plików

 • Redukuj redundancję przechowywania, zwiększaj wydajność i uwalniaj przestrzeń dyskową dzięki wyszukiwaniu duplikatów plików.
 • Porównuj nazwy plików, rozmiary i czas ostatniej modyfikacji w celu precyzyjnej identyfikacji zduplikowanych plików.
 • Uzyskuj listę kopii wszystkich zduplikowanych plików z informacją o ich lokalizacji.
 • Wybierz i usuwaj wielokrotne duplikaty za jednym razem korzystając z interfejsu użytkownika FileAnalysis.

Raport wykorzystania przestrzeni dyskowej

 • W łatwy sposób lokalizuj stare, zalegające, niezmodyfikowane, ukryte i inne niepotrzebne pliki w twoim magazynie plików.
 • Umożliwiaj szczegółową analizę z natychmiastowymi raportami o udziałach plików, aktywnych sesjach, otwartych plikach, punktach połączenia i wiele innych.
 • Monitoruj schematy przechowywania pracowników i dowiedz się kto posiada jakie pliki wraz z informacją czyje pliki jaką zajmują przestrzeń w magazynie organizacji.
 • Dzięki powiadomieniom e-mail odnajduj naruszenia zasad przechowywania takie jak przechowywanie przez pracowników dużych plików multimedialnych, zalegających plików i innych nieistotnych danych.

Analiza udziałów plików

 • Lokalizuj każdy udostępniony plik i folder w twoim środowisku przechowywania plików w organizacji.
 • Analizuj rozmiar swoich udziałów oraz liczbę plików i folderów w ramach udziału.
 • W łatwy sposób identyfikuj duplikaty oraz inne pliki-śmieci w udostępnianych folderach.
 • W lepszy sposób zarządzaj uprawnieniami przez nasłuchiwanie i przeglądanie przypisanych praw dostępu dla plików w udziałach.

Poniżej przedstawiamy w jaki sposób działa narzędzie analizy plików

Lokalizuj i zarządzaj danymi ROT w celu optymalizacji przechowywanych plików.

 • 01 Zrozum swoje
  przechowywane pliki
 • 02 Identyfikuj
  dane ROT
 • 03 Zarządzaj niepotrzebnymi
  plikami
 • 04 Generuj raporty
  przestrzeni dyskowej
 • Zrozum swoje przechowywane pliki

  Uzyskaj kluczowy wgląd we własność plików, typ, lokalizację i czas modyfikacji, itd.

  Kolejny krok  
  file-analysis-solutions-screenshot1
 • Identyfikuj dane ROT

  Monitoruj dostępność przestrzeni dyskowej i usuwaj powtarzalne, przestarzałe i nieistotne dane (ROT).

  Kolejny krok  
  file-analysis-solutions-screenshot2
 • Zarządzaj niepotrzebnymi plikami

  Twórz listę każdej kopi plików-śmieci i zduplikowanych plików i przenoś je lub usuwaj aby zwiększyć przestrzeń dyskową.

  Kolejny krok  
  file-analysis-solutions-screenshot3
 • Generuj raporty przestrzeni dyskowej

  Korzystając ze szczegółowych raportów odnajduj stare, zalegające, duże, ukryte, niezmodyfikowane i niezwiązane z biznesem pliki.

  Kolejny krok  
  file-analysis-solutions-screenshot4

Znane przypadki użycia narzędzia do analizy plików

 • Analiza uprawnień bezpieczeństwa
 • Wykrywanie nadmiernie narażonych plików
 • Efektywne raportowanie uprawnień
 • Ocena higieny uprawnień

Analiza uprawnień bezpieczeństwa

 • Upewnij się, że pliki organizacji są odpowiednio zabezpieczone przez okresowe przeglądanie ich uprawnień dla NTFS i udziałów.
 • Identyfikuj i twórz listy wszystkich użytkowników uprzywilejowanych, którzy mają dostęp do krytycznych plików w twojej domenie.
 • Śledź własność lokalnych i udostępnianych plików w twoim przemysłowym środowisku przechowywania danych.
 • Analizuj statystyki własności plików wraz z raportami o ilości, przestrzeni i lokalizacji plików posiadanych przez każdego użytkownika.

Wykrywanie nadmiernie narażonych plików

 • Odnajduj niezabezpieczone pliki, które muszą być zablokowane, takie jak te, które umożliwiają nieograniczony dostęp do użytkowników.
 • Śledź nadmierne lub niechciane uprawnienia przypisane do użytkownika w oparciu o wewnętrzne zasoby zabezpieczeń w organizacji.
 • Wykrywaj pliki z otwartym dostępem, np. pliki, do których dostęp może uzyskać każdy.
 • Twórz listy plików, które zezwalają na pełną kontrolę dostępu do konkretnego pracownika.

Efektywne raportowanie uprawnień

 • Twórz listy efektywnych uprawnień, aby poznać skumulowane uprawnienia jakie ma użytkownik lub grupa w odniesieniu do poszczególnego pliku.
 • Upewnij się, że stosowana jest zasada najniższych uprawnień przez sprawdzianie czy udziały mają najbardziej ograniczone uprawnienia.
 • Uzyskaj zgodność z obowiązującymi standardami przez potwierdzenie, że wyłącznie użytkownicy uprzywilejowani mają dostęp do plików krytycznych dla biznesu.
 • Redukuj zagrożenia bezpieczeństwa i powierzchnie ataku przez okresowe sprawdzanie efektywnych uprawnień i dokując zmian, jeżeli jest to konieczne.

Ocena higieny uprawnień

 • Wykonuj regularne inspekcje uprawnień powiązanych z użytkownikami uprzywilejowanymi, aby upewnić się, że są one zgodne ze zmieniającymi się potrzebami i stanowiskami.
 • Lokalizuj aktywne pliki posiadane przez wyłączonych lub usuniętych użytkowników, aby w łatwy sposób odzyskać ich własność i zapewnić dostępność dla właściwych użytkowników.
 • Identyfikuj niespójności uprawnień, takie jak wadliwe lub nieprawidłowo dziedziczone uprawnienia w celu umożliwienia szybszego rozwiązania problemu.
 • Odnajduj osierocone pliki i podejmuj szybkie decyzje biznesowe czy odzyskać ich własność czy je usunąć.

Poniżej przedstawiamy w jaki sposób działa narzędzie analizy plików

Szybko lokalizuj luki w zabezpieczeniach uprawnień w celu zredukowania narażenia plików organizacji.

 • 01 Analiza uprawnień plików
 • 02 Znajdź nadmiernie narażone pliki
 • 03 Odnajduj problemy związane z higieną uprawnień
 • 04 Twórz listy efektywnych uprawnień
 • Analiza uprawnień plików

  Odnajduj niespójności uprawnień, wykrywaj niezabezpieczone pliki, analizuj własność plików i wiele innych.

  Kolejny krok  
  file-analysis-solutions-screenshot5
 • Znajdź nadmiernie narażone pliki

  Lokalizuj pliki pozwalające na nieograniczony dostęp i spraw, aby ich właściciele byli odpowiedzialni za ich zabezpieczenie.

  Kolejny krok  
  file-analysis-solutions-screenshot6
 • Odnajduj problemy związane z higieną uprawnień

  Identyfikuj zepsute dziedziczenie, osierocone pliki i pliki posiadane przez nieaktywnych użytkowników.

  Kolejny krok  
  file-analysis-solutions-screenshot7
 • Twórz listy efektywnych uprawnień

  Upewnij się, że stosowana jest zasada najniższych możliwych uprawnień przez sprawdzanie rzeczywistego ich poziomu.

  Kolejny krok  
  file-analysis-solutions-screenshot8

Redukuj nieskuteczność przechowywania i zapewnij higienę uprawnień dzięki ManageEngine FileAnalysis.

Wypróbuj za darmo Zaplanuj wersję demonstracyjną  

Oprogramowanie do analizy plików wyposażone w wydajne funkcje

 

Analiza przechowywanych plików

Analizuj metadane plików i uzyskuj szczegółowe raporty o typach, kategoriach, rozmiarach i własności plików.

 

Raport wykorzystania przestrzeni dyskowej

Śledź przestrzenie dyskowe użytkowników i dowiedz się gdzie zwolnić przestrzeń w celu zapewnienia dostępności przestrzeni dyskowej.

 

Zarządzanie duplikatami plików

Lokalizuj duplikaty plików, twórz listy tych duplikatów i niezwłocznie usuwaj niepotrzebne kopie.

 

Analiza danych ROT

Wykonuj okresową analizę danych ROT, aby zahamować wzrost danych i zredukować koszty przechowywania.

 

Analiza uprawnień bezpieczeństwa

Raportuj o własnościach plików, twórz listy uprawnień NTFS i udziałów i analizuj rzeczywiste uprawnienia.

 

Ocena higieny uprawnień

Odnajduj pliki bez ograniczeń, osierocone pliki, zerwane dziedziczenia i inne problemy związane z higieną uprawnień.

Więcej informacji