Service Desk » Funkcje

Gotowy do współpracy z ITIL

Zapewnij wysoką dostępność swoich usług

Implementuj zalecany dla ITIL proces zarządzania usługami wraz z przygotowaną dla ITIL strukturą ServiceDesk Plus

itil-ready
 •  

  Zarządzanie incydentami

  Zmniejsza przerwy w dostawie usług, zwiększa produktywność agentów, spełnia wymogi SLA i zarządza całym cyklem zgłoszeń IT.

 •  

  Zarządzanie zasobami

  Optymalizuj wykorzystanie zasobów, unikaj luk i zapewnij zgodność licencji.

 •  

  Zarządzanie projektami

  Twórz projekty, zarządzaj zasobami, śledź postępy i integruj projekty z żądaniami i zmianami do dostosowania ogólnego dostarczania twoich usług IT.

 •  

  Zarządzanie problemami

  Analizuj główne przyczyny, zmniejszaj powtarzalne incydenty i zwiększaj produktywności twojej pomocy technicznej IT.

 •  

  CMDB

  Wizualnie buduj relacje między CI i analizuj wpływ biznesowy każdego braku dostępu lub implementacji zmian.

 •  

  Katalog usług

  Prezentuj dostępne usługi dla użytkowników końcowych wraz z dostosowanym SLA i wieloetapowym zatwierdzaniem.

 •  

  Zarządzanie zmianami

  Usprawnij planowanie, zatwierdzanie i implementację z automatycznym przepływem pracy.

 •  

  Przemysłowe zarządzanie usługami Nowy

  Rozszerz udowodnione najlepsze praktyki ITSM do HR, finansów oraz innych obszarów dostarczania usług.

 •  

  Zarządzanie wydaniami IT Nowy

  Spraw, aby twoje wydania pracowały wspólnie z twoim procesem zarządzania zmianami.

SAMOOSBŁUGA

Zwiększ współczynnik adopcji Service desk

Spraw, aby twój Service desk był łatwo dostępny będąc tam, gdzie są twoi użytkownicy końcowi.

self-service
 •  

  Portal do samoobsługi

  Ułatw łatwe tworzenie zgłoszeń i zapewnij użytkownikom informacje o postępie zgłoszeń i zatwierdzeń.

 •  

  Live chat

  Zezwalaj na współpracę w czasie rzeczywistym i interakcje między technikami i użytkownikami końcowymi przez wewnątrz-produktowy czat na żywo.

 •  

  Baza wiedzy

  Zezwalaj użytkownikom końcowym na rozwiązanie powtarzalnych incydentów dzięki znanym rozwiązaniom i dzięki temu odsuwając zgłoszenia od twojej pomocy technicznej IT.

 •  

  Dostosowane domeny

  Zabierz ze sobą swój Service desk dzięki aplikacji ServiceDesk Plus na iOS, Androida i Windows.

 •  

  Natywne aplikacje mobilne

  ServiceDesk Plus'ın iOS, Android ve Windows uygulamalarıyla hizmet masanızı dilediğiniz yere götürün.

 •  

  Zoho Cliq

  Wykorzystaj Zoho Cliq, narzędzie komunikacji zespołowej od Zoho - efektywny kanał wsparcia dla twojego Service desk.

 •  

  Samoobsługa Active Directory

  Zezwalaj na resetowanie hasła, odblokowanie kont Active Directory i aktualizacje z portalu użytkownika Service desk.

 •  

  Aplikacje mobilne pomocy technicznej

  Uzyskaj wsparcie o dowolnej godzinie i w dowolnym miejscu, bezpośrednio z twoich urządzeń mobilnych.

AUTOMATYZACJE

Zwiększ produktywność twojego zespołu Service desk

Zwolnij swój zespół Service desk z powtarzalnych zdań przez ustawienie wydajnych automatyzacji.

automations
 •  

  Reguły biznesowe

  Uprość swoje przepływy pracy incydentów przez wykonywanie akcji opartych o kryteria dla nadchodzących zgłoszeń.

 •  

  Automatyczne przypisywanie techników

  Automatycznie przypisuj zgłoszenia w oparciu o dostępność techników wraz z działaniem okrężnym lub metodami wyważania obciążenia.

 •  

  Inteligentne powiadomienia

  Powiadamiaj techników IT i użytkowników końcowych na każdym etapie zgłoszenia dzięki dostosowanym powiadomieniom SMS i e-mail.

 •  

  SLA i eskalacje

  Zapewnij dostarczanie usług na czas i rozwiązywanie incydentów z dostosowanymi SLA i proaktywnym włączaniem wielopoziomowych eskalacji.

 •  

  Zadania konserwacji prewencyjnej

  Automatycznie twórz zgłoszenia - ze zdefiniowanymi parametrami dla wszystkich zgłoszeń - o zaplanowanych częstotliwościach dla regularnych aktywności konserwacyjnych.

 •  

  E-mail do zgłoszeń

  Konwertuj zgłoszenia e-mail i incydenty na automatyczne zgłoszenia i korzystaj ze zautomatyzowanego przekazywania zgłoszeń do właściwego technika.

 •  

  Cykl życia żądania Nowy

  Wizualnie projektuj kompletny cykl życia zgłoszenia - wraz z różnymi stanami i przejściami - korzystając z prostego płótna przeciągnij i upuść.

 •  

  Wizualne zmiany przepływów pracy

  Projektuj zmiany przepływów pracy w postaci płótna przeciągnij i upuść z wieloma etapami i stanami i akcjami ,takimi jak powiadomienia, aktualizacjami pól i zatwierdzeń.

 •  

  Archiwizowanie danych

  Zachowuj swoje dane podczas odciążania twojej pomocy technicznej IT przez planowanie automatycznej archiwizacji danych w okresowych interwałach.

 •  

  Cykl życia problemu Nowy

  Projektuj cykle życia dla zarządzania problemami korzystając z płótna przeciągnij i upuść, w celu optymalizacji rozwiązywania problemów w IT.

DOSTOSOWYWANIE

Stwórz Service desk, którego wymaga twój biznes

Dopasuj atrybuty i procesy twojego Service desk, aby wypełnić cele twojego biznesu.

customizations
 •  

  Dostosowane uwierzytelniania

  Dostarcz użytkownikom odpowiedni podgląd i uprawnienia dostępu dla zgłoszeń, problemów, zmian, kontraktów, zasobami, rozwiązaniami i raportami.

 •  

  Obsługa wielu placówek

  Zarządzaj wieloma placówkami z dostosowanymi przepływami pracy i konfiguracjami dla każdej strony, wszystko z centralnej konsoli Service desk.

 •  

  Harmonogram Service Desk

  Pozwalaj swoim technikom na zarządzanie swoimi zgłoszeniami, zdaniami, czasem wolnym i przypomnieniami z centralnego kalendarza Service desk.

 •  

  Dla organizacji rządowych

  Dostarczaj światowej klasy usługi IT wsparte przez najlepsze rozwiązania ITIL dla twoich członków.

 •  

  Niestandardowe szablony zgłoszeń

  Buduj i publikuj dynamiczne szablony zgłoszeń z powiązanymi przepływami pracy, zadaniami i zatwierdzeniami.

 •  

  Dostosowane aplikacje

  Twórz i wdrażaj dostosowane aplikacje biznesowe w chmurze przy użyciu prostego kreatora aplikacji typu przeciągnij i upuść.

 •  

  Dostosowane akcje

  Definiuj i wywołuj działania - w tym zadania, elementy webhook, powiadomienia i dostosowane akcje - przez cały cykl życia zgłoszenia.

 •  

  Dla szpitali

  Koncentruje się na wspieraniu pracowników służby zdrowia i pacjentów przez automatyzację pomocy technicznej IT i zapewnieniu, że krytyczne systemy dostępne są przez cały czas.

 •  

  Nieograniczona programowalność

  Twórz dodatkowe funkcje Service desk dzięki Deluge, językowi programowania niskiego poziomu i łatwemu integrowaniu z twoimi aplikacjami biznesowymi przez webhooks.

 •  

  Inicjowanie obsługi aplikacji

  Importuj wszystkich użytkowników Active Directory do ServiceDesk Plus w chmurze bez żadnego problemu.

 •  

  Dla szkół K-12

  Zezwól twoim szkołom K-12, aby uzyskały światowej klasy pomoc techniczną IT w celu raportowania, śledzenia i zarządzania problemami.

 •  

  Dla szkolnictwa wyższego

  Dostarczaj wydajne wsparcie IT dla studentów, wydziałów i innego personelu uczelnianego ze scentralizowaną obsługą zgłoszeń i usprawnioną komunikacją.

ZARZĄDZANIEM ZASOBAMI

Optymalizuj wykorzystanie zasobów w celu zapewnienia maksymalnego ROI

Odkrywaj, śledź i zarządzaj twoimi zasobami IT i nienależącymi do IT ze scentralizowanej lokalizacji.

asset-management
 •  

  Odnajdowanie zasobów IT

  Odkrywaj i importuj wszystkie informacje o twoich zasobach do twojego Service desk dzięki różnym technikom skanowania.

 •  

  Śledzenie zasobów IT

  Planuj okresowe skanowanie, aby uzyskać zaktualizowane informacje o twojej sieci i śledź zmiany oprogramowania lub sprzętu na indywidualnych stacjach roboczych.

 •  

  Zarządzanie oprogramowaniem zasobów

  Zarządzaj wszystkimi aspektami zasobów oprogramowania w tym zakupami, wdrażaniem, konserwacją, wykorzystaniem i usuwaniem.

 •  

  Zarządzanie licencjami oprogramowania

  Identyfikuj i eliminuj nieużywane licencje, planuj dalsze zakupy i zapewnij zgodność oprogramowania.

 •  

  Wypożyczanie zasobów

  Zarządzaj i śledź czasowo wypożyczone zasoby do użytkowników w czasie okresu wypożyczenia.

 •  

  Integracja narzędzi systemowych

  Przejmij zdalną kontrolę nad stacjami roboczymi i wykonuj akcje, w tym aktualizacje oprogramowania, transfery plików, nagrywanie sesji i zdalne zamykanie systemów.

 •  

  Zarządzanie zakupami i kontraktami

  Automatyzuj interakcje z twoim dostawcą, w tym zakupy i umowy konserwacji, z pełnym śledzeniem i widocznością.

 •  

  Zdalne sterowanie

  Uzyskuj dostęp do wszystkich stacji roboczych z wnętrza ServiceDesk Plus i zapewnij natychmiastowe wsparcie z każdego miejsca na świecie.

 •  

  Katalog inwentarza

  Zbuduj swój katalog produktów IT i kategoryzuj produkty w oparciu o typy i podtypy.

INTEGRACJE Z FUNKCJAMI MACIERZYSTYMI

Kontroluj i zarządzaj wszystkimi elementami IT przez 360 ITSM

Rozszerz zakres narzędzi do zarządzania usługami IT dzięki integracjom kontekstowym.

native-it-integrations
 •  

  Zarządzanie punktami końcowymi

  Wykonuj czynności zarządzania urządzeniami mobilnymi i komputerami bezpośrednio ze swojej konsoli ServiceDesk Plus dzięki integracjom Endpoint Central.

 •  

  Monitorowanie aplikacji

  Informuj swoich techników IT o anomaliach aplikacji i serwerów dzięki integracji z Application Manager.

 •  

  Samoobsługa Active Directory

  Zwiększ możliwości użytkowników, aby bezpiecznie wykonywali resetowanie haseł lub odblokowywali swoje konta dzięki integracji z ADSelfService Plus.

 •  

  Zarządzanie Active Directory

  Rozszerzaj możliwości zgłoszeń twojego IT Service desk, tak aby uwzględnić zarządzanie użytkownikami AD korzystając z integracji ADManager Plus.

 •  

  Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym

  Dzięki integracji Password Manager Pro zapewnij maksymalną zgodność z surowymi procesami uwierzytelniania dla bezpiecznych sesji zdalnych z twojego Service desk.

 •  

  Raporty Zoho

  Twórz wnikliwe raporty i pulpity nawigacyjne z twoich danych pomocy technicznej IT, bez pisania nawet pojedynczej linii kodu, korzystając z prostego interfejsu użytkownika z funkcją przeciągnij i upuść.

 •  

  Zarządzanie monitorowaniem sieci

  Automatycznie konwertuj alerty sieciowe OpManager Plus w zgłoszenia Service desk i powiadamiaj techników o wszelkich awariach sieci i alarmach.

 •  

  360° ITSM

  Zarządzaj i monitoruj swoimi sieciami, komputerami i urządzeniami mobilnymi, a także Active Directory, dzięki twojej pomocy technicznej IT.

 •  

  Zia dla ITSM Nowy

  Zredukuj czas odpowiedzi i zwiększ satysfakcję klienta końcowego dzięki Zia, konwersacyjnego, wirtualnego agenta obsługi technicznej w twoim IT Service desk.

INTEGRACJE BIZNESOWE

Uzupełnij obecne procesy biznesowe

Zredukuj przerwy między twoim biznesem a procesem zarządzania usługami dzięki integracjom aplikacji biznesowych.

business-integrations
 •  

  Dodatek programu Microsoft Outlook

  Przenieś swoją pomoc techniczną do skrzynek pocztowych Outlook oraz Office 365 i wykonuj działania pomocy technicznej nawet bez konieczności wchodzenia na portal pomocy technicznej.

 •  

  Interaktywne wiadomości Office 365

  Korzystaj z przycisków akcji w powiadomieniach e-mail, podejmując działanie dla zgłoszenia wsparcia bezpośrednio ze skrzynki pocztowej Outlook lub Office 365.

 •  

  Kalendarz Office 365

  Automatycznie twórz wpisy kalendarza Office 365 z przypomnień w ServiceDesk Plus i synchronizuj przypomnienia oraz dni wolne między oboma kalendarzami.

 •  

  Jira

  Twórz i łącz problemy Jira ze zgłoszeniami z ServiceDesk Plus.

 •  

  Service desk API

  Pozwól, aby twoi deweloperzy korzystali z publicznych, webowych API w celu integracji i łączenia się z ServiceDesk Plus z dowolnego miejsca.

 •  

  Microsoft Teams Nowy

  Spraw, aby twój Service desk był łatwo dostępny przez dodanie go do współdzielonej przestrzeni roboczej w Microsoft Teams.

RAPORTY I PULPITY NAWIGACYJNE

Monitoruj kondycję twojego Service desk

Uzyskaj wgląd w proces zarządzania usługami przez przeglądanie danych Service desk dzięki wbudowanemu modułowi raportowania.

reports-dashboards
 •  

  Natywne raportowanie

  Korzystaj z fabrycznych raportów do generowania dostosowanych raportów w modułach zaledwie kilkoma kliknięciami.

 •  

  Raporty inwentarza

  Generuj raporty dostosowane, kolejek lub wstępnie skonfigurowane i śledź kluczowe dane, aby kontrolować zarządzania twoimi zasobami.

 •  

  Zaawansowana analityka

  Wykonuj głęboką analizę twoich danych IT Service desk i generuj bogate wizualnie raporty i pulpity nawigacyjne dzięki płótnu typu przeciągnij i upuść.

 •  

  Ankiety i raporty ankiet

  Twórz i uruchamiaj ankiety ogólne lub ankiety powiązane ze szczególnymi rodzajami zgłoszeń.

Więcej informacji

Uwolnij moc 360° ITSM