Service Desk » Funkcje
Gotowy do współpracy z ITIL
 
Zarządzanie incydentami

Zmniejsza przerwy w dostawie usług, zwiększa produktywność agentów, spełnia wymogi SLA i zarządza całym cyklem zgłoszeń IT.Zapewnia automatyzację przepływu pracy zgłoszeń, aby Twoi technicy IT mogli się skupić na istotnych zadaniach.

Zaprezentuj dostępne usługi IT dla Twoich użytkowników końcowych, aby pokazać nową wizję swojego IT. Utwórz i publikuj swój katalog usług dzięki dostosowanym umowom dotyczącym poziomu usług (SLA) i wieloetapowym zatwierdzeniom.

Klasyfikuj, analizuj i zamykaj problemy. Analizuj główne przyczyny i redukuj powtarzalne incydenty w celu zwiększenia produktywności Twojej pomocy technicznej IT.

Usprawnij planowanie, zatwierdzanie i implementację z automatycznym przepływem pracy. Eliminuj nieautoryzowane lub nieudane zmiany.

 

Śledź i zarządzaj wszystkimi elementami konfiguracji i mapuj ich relacje oraz zależności. Wizualnie analizuj wpływ zmian i przerw dla rozważnego podejmowania decyzji.

Twórz projekty, zarządzaj zasobami i śledź postępy. Integruj projekty IT ze zgłoszeniami i zmianami, aby dostosować całość dostarczanych usług IT.

Automatyzacja
 
Service desk dla przedsiębiorstwa

Rozszerzaj udowodnione, najlepsze rozwiązania ITSM na inne funkcje biznesowe spoza IT dzięki ServiceDesk Plus dla przedsiębiorstwa. Twórz i uruchamiaj unikalne instancje ServiceDesk Plus dla działów takich jak HR i finanse, wraz z ich własnym zestawem automatyzacji i dostosowań.

Zwiększ możliwości użytkowników końcowych w celu rozwiązania powtarzalnych incydentów dzięki bazy wiedzy w celu pominięcia interwencji serwisantów. Zawęź swoje wyszukiwania korzystając z kluczowych słów i tematów.

 
Portal samoobsługowy

Ułatwiaj proste tworzenie zgłoszeń, informuj użytkowników końcowych o postępie zgłoszenia i zatwierdzenia dzięki automatycznym powiadomieniom. Twórz ogłoszenia dla całej firmy w przypadku awarii.

Twórz SLA w celu zapewnienia usług o wysokiej jakości w określonym czasie dla użytkowników końcowych. Dzięki intuicyjnemu zarządzaniu SLA w ServiceDesk Plus proaktywnie rozszerzaj do czterech poziomów hierarchii w celu upewnienia się, że spełnione są warunki SLA.

Konfiguruj reguły biznesowe w celu organizacji przychodzących zgłoszeń (przez stronę www lub email) i dostarczaj je do grup, przypisuj im status oraz wiele innych, w celu uproszczenia twojego przepływu pracy zdarzeń.

Automatyczne przypisywanie w oparciu o dostępność technika z automatycznym przypisaniem technika. Korzystaj z działania okrężnego lub równoważenia obciążenia w celu spełnienia każdego zgłoszenia.

Wyświetlaj alerty technikom w momencie utworzenia lub przypisania zgłoszenia i informuj użytkowników końcowych o każdym kroku postępowania poprzez powiadomienia e-mail lub SMS. Twórz szablony dla powiadomień e-mail w celu zmniejszenia ilości pracy ręcznej.

Zbieraj opinie użytkowników końcowych dzięki wbudowanej ankiecie. Twórz swoje własne pytania w celu określenia jakości reakcji zespołów wsparcia IT.

 
Raporty pomocy technicznej

Generuj raporty z ponad 150 wbudowanych, dostosowanych, skróconych raportów i raportów zapytań, odnoszących się do wielu modułów pomocy technicznej IT w tym zgłoszeń, problemów, zmian, zasobów, ankiet, kontraktów i zakupów.

Zabierz ze sobą swoja pomoc techniczną IT dzięki aplikacji ServiceDesk Plus na iOS i Androida. Popraw reakcje i skuteczność swoich techników dzięki możliwości zarządzania zgłoszeniami, niezależnie, gdzie się znajdują.

Zarządzaj wieloma placówkami dzięki jednemu narzędziu pomocy technicznej IT. Twórz dostosowane przepływy pracy dla każdej placówki, rozszerzaj współpracę i uzyskuj widoczność i kontrolę nad swoim IT z odległości.

Twórz, edytuj lub zamykaj zgłoszenia będąc w ruchu dzięki wcześniej zdefiniowanym komendom. Wszystko, co musisz zrobić, to wysłać e-mail z odpowiednią komendą, a zmiana zostanie automatycznie wykonana.

Archiwizuj stare, nieużywane dane w celu poprawienia wydajności pomocy technicznej IT. Łatwo przeszukuj, uzyskuj dostęp i eksportuj zarchiwizowane dane, kiedy tylko chcesz.

 
Cykl życia żądania Nowy

Definiuj różne ścieżki, którymi mogą przechodzić żądania dzięki tworzeniu dostosowanych cykli życia. Wykonuj działania oparte o warunki przed, w czasie i po każdym przejściu.

Zarządzanie zasobami
 
Zarządzanie inwentaryzacją zasobów IT

Odnajduj i przechowuj zasoby inwentarza IT dzięki wydajnemu automatycznemu odnajdowaniu. Możesz odnajdować zasoby IT systemów Windows, Linux, Mac, AIX i Solaris, jak również drukarki, routery, przełączniki i wiele innych.

Odnajduj, śledź i zarządzaj sprzętem IT oraz zasobami oprogramowania, wszytko to z jednego miejsca. Optymalizuj wykorzystanie zasobów, unikaj luk i zapewnij zgodność licencji.

Uzyskuj dostęp do systemów ze zdalnych sieci, niezależnie od swojej lokalizacji. Agent również pomaga w zdalnym połączeniu, pozwalając na przejęcie kontroli nad ekranem w klika sekund.

Uzyskaj możliwość śledzenia zasobów IT, w celu uzyskania widoczności, zgodności i kontroli nad zasobami IT w jednym miejscu. Śledź na bieżąco wykorzystanie zasobów w celu wyeliminowania błędów i optymalizacji wydatków na oprogramowanie.

Zarządzaj wszystkimi aspektami zasobów oprogramowania w tym zakupami, wdrażaniem, konserwacją, wykorzystaniem i usuwaniem. Identyfikuj i eliminuj nieużywane oprogramowanie w celu zmniejszenia kosztów IT.

Identyfikuj i eliminuj nieużywane licencje, planuj dalsze zakupy i zapewnij zgodność oprogramowania. Zmniejsz koszty i zagrożenia związane z za dużą lub zbyt małą liczbą zakupionych licencji.

Automatyzuj interakcje z dostawcami i zakupami IT z pełną możliwością śledzenia i widocznością, utrzymuj wymagania zasadnicze dla różnych klientów, śledź zakupy od zamówienia do wystawienia faktury, zmniejsz opóźnienia i obcinaj niepotrzebne wydatki.

Bezproblemowo zarządzaj kontraktami z różnymi sprzedawcami. Śledź umowy na sprzęt i oprogramowanie IT w celu poprawy zgodności, kojarzenia zasobów i otrzymywania proaktywnych powiadomień w przypadku kończących się umów.

Integruj narzędzia systemowe dzięki ServiceDesk Plus w celu efektywnego zarządzania i rozwiązywania problemów w systemie. Teraz możesz w łatwy sposób monitorować, analizować i zarządzać wieloma systemami oraz wykonywać zaplFunkcjami macierzystymianowane czynności serwisowe.

Z jednego miejsca zarządzaj wszystkimi wypożyczonymi zasobami i śledź, kiedy zasoby muszą zostać zwrócone.

Integracje z pozostałymi produktami

Bezpośrednio z ServiceDesk Plus wykonuj bez wysiłku działania zarządzania komputerami i urządzeniami mobilnymi, takie jak zarządzanie poprawkami, profilami i zdalne sterowanie.

Rozszerzaj możliwości zgłoszeń swojej pomocy technicznej IT, tak aby uwzględnić zarządzanie użytkownikami AD i resetowanie haseł użytkowników.

Automatycznie konwertuj alerty sieciowe w zgłoszenia OpManager i powiadamiaj techników o wszelkich awariach sieci i alarmach.

Zwiększ możliwości użytkowników dając możliwość bezpiecznego resetowania hasła lub odblokowania konta bez pomocy techników dzięki integracji z ADSelfService Plus.

Wizualnie analizuj wydajność twojego service desk korzystając z interaktywnych pulpitów nawigacyjnych lub przez dokładną analizę właściwych danych, co pozwoli na podejmowanie świadomych decyzji opartych o informacje.

Informuj swoich techników IT o anomaliach aplikacji i serwerów przez konwertowanie w ServiceDesk Plus alertów w zgłoszenia, dzięki integracji z Application Manager.

Dzięki integracji Password Manager Pro zapewnij ciągłą zgodność z surowymi procesami uwierzytelniania w czasie uruchamiania bezpiecznych sesji zdalnych z twojego Service Desk.

 
Zia dla ITSMNowy

Zredukuj czas odpowiedzi i zwiększ satysfakcję klienta końcowego dzięki Zia, konwersacyjnego, wirtualnego agenta obsługi technicznej w twoim IT service desk.

Integracje z Office 365 (chmura)

Korzystaj z przycisków akcji w powiadomieniach e-mail, podejmując działanie dla zgłoszenia wsparcia bezpośrednio ze skrzynki pocztowej Outlook lub Office 365.

Przenieś swoją pomoc techniczną do skrzynek pocztowych Outlook i Office 365 i wykonuj działania pomocy technicznej nawet bez konieczności wchodzenia na portal pomocy technicznej.

 
Kalendarz Office 365

Automatycznie twórz wpisy kalendarza Office 365 z przypomnień w ServiceDesk Plus i synchronizuj przypomnienia oraz dni urlopu między ServiceDesk Plus i kalendarzami Microsoft Office 365.

Więcej informacji

Szybsza, łatwiejsza i zintegrowana pomoc techniczna.