Dlaczego te badania są ważne dla Twojej organizacji?

Gartner Magic Quadrant stanowi zwieńczenie badań dla konkretnego rynku, dając obszerne spojrzenie na pozycjonowanie konkurencji na rynku. Dzięki zastosowaniu obróbki graficznej i jednolitego zestawu kryteriów oceny, Magic Quadrant pomaga szybko stwierdzić, jak dobrze dostawcy technologii realizują swoje deklarowane wizje.

Zrób kolejny krok w kierunku doskonałości ITSM z ServiceDesk Plus!

ServiceDesk Plus oferuje 352% ROI przy okresie zwrotu krótszym niż sześć miesięcy!

Magic Quadrant dla platform do zarządzania usługami IT

Jeśli jesteś CIO, dyrektorem IT, administratorem IT lub liderem I&O to raport odpowie na twoje następujące pytania:

  • Jakie są mocne strony i przestrogi 10 wiodących dostawców platform ITSM dla przedsiębiorstw?
  • Jak rozwija się rynek ITSM, aby wspierać przyszłość pracy?
  • W jaki sposób platformy ITSM planują sprostać przyszłym wyzwaniom i zaadoptować pojawiające się technologie?
  • Dlaczego Gartner uznał ManageEngine jako Challengera w tegorocznych badaniach Magic Quadrant?

Najlepsze organizacje na świecie korzystają z ServiceDesk Plus

Gartner, Magic Quadrant dla platform do zarządzania usługami IT, 31 października 2022, Rich Doheny, Chris Matchett, Siddharth Shankar Shetty.

Gartner, Critical Capabilities dla platform do zarządzania usługami IT, Chris Matchett, Siddharth Shetty, Rich Doheny, 1 listopada 2022 r

Gartner nie promuje żadnego sprzedawcy, produktu lub usługi opisanych w publikacjach dotyczących badania i nie zaleca czytelnikom, aby wybierać wyłącznie sprzedawców o najwyższej ocenie lub na podstawie danego opisu. Publikacje badań Gartner składają się z opinii badaczy Gartner i nie powinny być traktowane jako stwierdzenie faktów. Gartner zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, wyrażonej lub domniemanej, w odniesieniu do tego badania włączając w to wszelkie gwarancje sprzedaży lub możliwości spełnienia szczególnych potrzeb.

Grafika opublikowana przez Gartner, Inc. jest częścią większego dokumentu omawiającego badanie i powinna być interpretowana w kontekście całego dokumentu.

Gartner i Magic Quadrant są zarejestrowanymi znakami handlowymi Gartner, Inc. oraz partnerów w Stanach Zjednoczonych i partnerów międzynarodowych i stosowane są za odpowiednią zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Treści Gartner Peer Insights składają się z opinii poszczególnych użytkowników końcowych opartych na ich własnych doświadczeniach z dostawcami wymienionymi na platformie, nie powinny być interpretowane jako fakty, ani nie reprezentują poglądów firmy Gartner lub jej podmiotów stowarzyszonych. Firma Gartner nie popiera żadnego sprzedawcy, produktu ani usługi przedstawionych w tej treści, ani nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, w odniesieniu do tej treści, dotyczących jej dokładności lub kompletności, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

Uwolnij moc 360° ITSM