Support
 
Phone Get Quote
 
Support
 
US: +1 888 720 9500
US: +1 888 791 1189
Intl: +1 925 924 9500
Aus: +1 800 631 268
UK: 0800 028 6590
CN: +86 400 660 8680

Direct Inward Dialing: +1 408 916 9892

Auditing

Real zamanda İT Uyğunluğun yoxlanması

Uyğunluqla idarə edilən təşkilatlar indi ADAudit Plus kimi avtomatlaşmış məlumat yoxlama sistemlərindən asılı olmalıdır. Bu sistemlər səmərəli məlumat təhlükəsizliyi nəzarətini, davamlı və ətraflı yoxlamaları və yüksək səviyyəli məxfilik, tamlıq və dəqiqliklə bir sıra audit hesabatlarını təmin edir. Bu təhlükəsizlik proqram təminatı istifadəçinin əməliyyatlarını və SOX, HIPAA, PCI-DSS, FISMA və GLBA kimi müxtəlif uyğunluqlara cavab vermək üçün tələb edilən məlumat çıxışı/dəyişikliklərini izləyir.

ADAudit Plus 24x7 rejimində yoxlama, e-poçt xəbərdarlıqları və asan baxıla bilən əvvəldən konfiqurasiya edilmiş hesabatları sizin üçün təmin edir. 200-dən çox dəyişikliyə baxış hesabatları ilə uyğunluq bundan da asan ola bilməzdi.

Real zamanda SOX Uyğunluğun yoxlanması

Sarbanes-Oxley 2002 Aktı ABŞ-da bütün ictimai şəkildə ticarət fəaliyyəti ilə məşqul olan şirkət üçün sərt standartlar təyin etmişdir. Bu, fərdi şirkətlərə tətbiq edilmir. Akt uyğunluq, qaydalar və tələblərlə məşqul olan Qiymətli Kağızlar və Mübadilə Komissiyası (SEC) tərəfindən idarə edilir. korporativ şəbəkə təhlükəsizliyi, davamlı şəbəkə yoxlanması və səlahiyyətli/səlahiyyətsiz sistemlərlə bağlı xəbərdarlıq/hesabatlarla məlumat tamlığı üçün məlumata çıxışı mühafizə etmək üçün ADAudit Plus avtomatlaşmış SOX 302/404 uyğunluq sistemini təmin edir.

Bəzi SOX Uyğunluğunun Audit hesabatları

Son İstifadəçi Giriş Fəaliyyəti | Giriş Xətaları | Terminal Xidmətləri Fəaliyyəti | Girişin Müddəti | Domen Siyasətində Dəyişikliklər | Giriş Tarixçəsi | İstifadəçi İdarəetməsi | Qrup İdarəetməsi | Kompüter İdarəetməsi | OU İdarəetməsi | GPO İdarəetməsi | İnzibati İstifadəçi Fəaliyyətləri | Bütün Fayl və ya Qovluq Dəyişiklikləri

Real zamanda HIPAA Uyğunluğun yoxlanması

1996 Tibbi Sığortanın Daşınma və Hesabatlaşma İmkanı Aktı (HIPAA) 1996-cı ilin Daxili Mənfəət Kodeksinə dəyişiklik kimi hazırlanmış federal qanundur. O, qrup və fərdi bazarlarda tibbi sığortanın əhatə etdiyi sahənin daşınma və hesabatlaşma imkanının təkmilləşdirilməsi üçün hazırlanmışdır.

Başlıq–I HIPAA Uyğunluğu - HIPAA İşini dəyişən və ya itirən əməkdaşlar və onların ailələri üçün tibbi sığortanın əhatə dairəsini qoruyur.

Title-II HIPAA Uyğunluğu - İnzibati Sadələşdirmə (AS) təminatlarının tətbiq edilməsi üçün elektrik tibbi qayğı əməliyyatları ilə bağlı yerli standartlar və tibbi xidmət göstərənlər üçün yerli müəyyənləşdiricilər, tibbi sığorta planları və tibbi məlumatın təhlükəsizliyi və məxfiliyini ünvanlayan əməkdaşlar təyin edilməlidir.

Bəzi HIPAA Uyğunluğunun Audit hesabatları

Bütün Fayl və ya Qovluğun Dəyişdirilməsi | OU İdarəetməsi | Kompüter İdarəetməsi | Qrup İdarəetməsi | İstifadəçi İdarəetməsi | Girişin Müddəti | Terminal Xidmətləri Fəaliyyəti | Giriş Xətası | Son İstifadəçi Girişi Fəaliyyəti

Real zamanda PCI-DSS Uyğunluğun yoxlanması

PCI DSS kart sahibi məlumatını saxlayan, işləyən və/və ya köçürən istənilən quruma tətbiq edilir. O, kart sahibi ilə bağlı məlumatı ehtiva edən və ya onunla bağlı texniki və əməliyyat sistemi komponentlərini ehtiva edir. Biznes əməliyyatlarınızda ödəniş kartları qəbul edilir və ya işlənirsə, bu, PCI DSS-ə uyğun olmalıdır.

Bəzi PCI-DSS Uyğunluğunun Audit hesabatları

Son İstifadəçi Giriş Fəaliyyəti | Giriş Xətaları | Terminal Xidmətləri Fəaliyyəti | Giriş Tarixçəsi | İnzibati İstifadəçi Əməliyyatları | Bütün Fayl və ya Qovluğun Dəyişdirilməsi | RADIUS Giriş Tarixçəsi (NPS) | Uğurlu Fayl Oxunuşuna Çıxış | Qovluqla bağlı İcazə Dəyişikliyi | Qovluğun Yoxlanması Parametrində Dəyişiklik

Real zamanda FISMA Uyğunluğun yoxlanması

Federal Məlumat Təhlükəsizliyi və İdarəetmə Aktına əsasən (FISMA) federal agentliklərdən agentliyin adından və ya tərəfindən toplanmış və ya saxlanan məlumatın və agentlik və ya başqa təşkilatın agentliyi və ya podratçısı tərəfindən agentliyin adından istifadə edilən və ya işlədilən məlumat sistemlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsini tələb edilir.

Bəzi FISMA Uyğunluğunun Audit hesabatları

Terminal Xidmətləri Fəaliyyəti | Yerli Giriş Xətaları | Giriş Tarixçəsi | Qrup İdarəetməsi | İstifadəçi İdarəetməsi | İnzibati İstifadəçi Əməliyyatları | Kompüter İdarəetməsi | OU İdarəetməsi | Bütün Fayl və ya Qovluq Dəyişiklikləri | Fayl Yazmaq cəhdi Xətalı oldu | Faylları Silmək cəhdi Xətalı oldu

Real zamanda GLBA Uyğunluğun yoxlanması

Maliyyə Xidmətlərinin Müasirləşdirilməsi Aktı kimi də tanınan Gramm-Leach-Bliley Aktına əsasən maliyyə institutlarından, yəni, istehlakçılara kredit, maliyyə və ya sərmayə məsləhətləri kimi maliyyə məhsul və ya xidmətləri və ya sığorta təklif edən şirkətlərdən məlumat paylaşım təcrübələrinin müştərilərinə izah etmələri və həssas məlumatları qorumaları tələb edilir. Aktiv bank olmayan ipoteka qurumları, daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi idarələri, kredit brokerləri, bəzi maliyyə və ya sərmayə məsləhətçiləri, borc yığanlar, vergi qaytarılması ilə məşqul olan icraçılar, banklar və daşınmaz əmlakda yerləşdirmə xidməti təminatçılarına tətbiq edilir.

Bəzi GLBA Uyğunluğunun Audit hesabatları

Qovluğun Yoxlanması Parametrinin Dəyişməsi | Qovluqla bağlı İcazələrdə Dəyişikliklər | Uğurlu Fayl Oxunuşuna Çıxış | | Bütün Fayl və ya Qovluq Dəyişiklikləri | GPO İdarəetməsi | İstifadəçi İdarəetməsi | Qrup İdarəetməsi | Domen Siyasətində Dəyişiklikləri | Giriş Müddəti | Yerli Giriş Xətaları | Terminal Xidmətlərinin Fəaliyyəti

ADAudit Plus etibarlıdır