Support
 
Phone Get Quote
 
Support
 
US: +1 888 720 9500
US: +1 888 791 1189
Intl: +1 925 924 9500
Aus: +1 800 631 268
UK: 0800 028 6590
CN: +86 400 660 8680

Direct Inward Dialing: +1 408 916 9892

Característiques d'ADAudit Plus

Seguiment d'inici/tancament de sessió
Obtingui informació sobre l'activitat d'inici de sessió dels usuaris produïda en l'entorn dels seus servidors Windows, des d'errors d'inici de sessió fins a l'historial d'inicis de sessió.
Solució per a bloqueigs de comptes
Detecti bloqueigs immediatament amb alertes en temps real i analitzi la seva causa arrel amb informes exhaustius.
Protecció de dades sensibles
Rastregi l'accés a arxius en servidors d'arxius de Windows, clústers de commutació per error, NetApp i emmagatzematge EMC.
Visibilitat completa dels canvis realitzats en les directives de grup
Faci seguiment del canvis realitzats en la configuració de directives de grup i de les creacions, modificacions i supressions dels objectes de directives de grup.
Mitigació d'amenaces internes
Tingui accés a una pista d'auditoria completa per a les activitats de l'administrador i altres usuaris privilegiats. Controli els canvis de la pertinença a grups privilegiats.
Automatització de respostes davant incidents
Configuri l'eina per prendre mesures específiques predeterminades en generar-se una alarma.
Auditoria d'entorns d'AD híbrids
Obtingui una visualització unificada i connectada de les activitats que es produeixen al seu AD local i Azure AD.
Integració de la intel·ligència d'ADAudit Plus amb SIEM
Maximitzi el potencial de la seva infraestructura de SIEM (gestió d'esdeveniments i informació de seguretat) actual mitjançant l'enviament de registres a la seva consola de SIEM.
Garantia de compliment
Compleixi els requisits de les regulacions SOX, HIPAA, FISMA, PCI, GLBA, etc., amb informes predefinits.
Facilitat d'ús:
Instal·lació ràpida, accés basat en web, una interfície d'usuari intuïtiva, cerca avançada per trobar informació específica sobre qualsevol esdeveniment, recepció automatitzada d'informes/alertes a la seva safata d'entrada, arxiu de dades d'auditoria, i moltes altres característiques fan que usar ADAudit Plus sigui un plaer.

ADAudit Plus Trusted By