Support
 
Phone Get Quote
 
Support
 
US: +1 888 720 9500
US: +1 888 791 1189
Intl: +1 925 924 9500
Aus: +1 800 631 268
UK: 0800 028 6590
CN: +86 400 660 8680

Direct Inward Dialing: +1 408 916 9892

Auditing

Auditování dodržování pravidel IT ve skutečném čase

Společnosti, které jsou řízeny pravidly se teď musí spoléhat na automatizované systémy sledování informací jako ADAudit Plus. Tyto systémy zajišťují efektivní kontrolu zabezpečení informací, nepřetržité a pečlivé sledování a mnoho sestav auditů s naprostou důvěrností, integritou a přesností. Tento software zabezpečení sleduje činnosti uživatelů a přístup k datům / úpravy nezbytné ke splnění různých pravidel, například SOX, HIPAA, PCI-DSS, FISMA a GLBA./p>

Aplikace ADAudit Plus přináší nepřetržité sledování, e-mailový upozornění a jednoduše zobrazitelné předem nakonfigurované sestavy. Díky více než 200 sestavám k zobrazení změn už dodržování pravidel nemůže být jednodušší.

Audit dodržování pravidel SOX ve skutečném čase

Zákon Sarbanes-Oxley z roku 2002 stanovuje přísné normy pro všechny veřejně obchodované společnosti ve Spojených státech. Nevztahuje se na soukromé společnosti. Zákon je spravován Komisí pro kontrolu cenných papírů (SEC), která řeší dodržování pravidel, pravidla a požadavky. Aplikace ADAudit Plus zajišťuje automatizovaný systém dodržování pravidel SOX 302 / 404 k zabezpečení podnikové sítě, nepřetržitému sledování sítě pomocí upozornění/sestav na schválených / neschválených systémech a přístup k datům pro integritu dat.

Některé sestavy auditu dodržování pravidel SOX

Nedávná přihlášení uživatele | Selhání přihlášení | Činnosti služeb terminálu | Doba trvání přihlašování | Změny zásad domény | Historie přihlašování | Správa uživatelů | Správa skupin | Správa počítačů | Správa OU | Správa GPO | Činnosti správců | Všechny změny souborů a složek

Audit dodržování pravidel HIPAA ve skutečném čase

HIPAA, zákon o odpovědnosti za přenos údajů o zdravotním pojištění z roku 1996, je federální zákon, který byl doplněn do amerického daňového zákoníku v roce 1996. Byl navržen ke zlepšení přenositelnosti a kontinuity krytí zdravotního pojištění ve skupinách a na individuálních trzích.

Dodržování pravidel Title–I HIPAA – zákon HIPAA chrání zdravotní pojištění pro pracovníky a jejich rodiny, když změní nebo přijdou o svou práci.

Dodržování pravidel Title-II HIPAA – aby platila ustanovení administrativního zjednodušení (AS), je třeba zavést národní standardy elektronických transakcí zdravotní péče a národní identifikátory pro poskytovatele, tarify zdravotního pojištění a zaměstnance řešící zabezpečení a ochranu soukromí zdravotních údajů.

Některé sestavy auditu dodržování pravidel HIPAA

Všechny změny složek nebo souborů | Správa OU | Správa počítačů | Správa skupiny | Správa uživatelů | Doba trvání přihlášení | Činnost terminálových služeb | Selhání přihlašování | Nedávné činnosti přihlašování uživatelů

Audit dodržování pravidel PCI-DSS ve skutečném čase

PCI DSS se vztahuje na všechny subjekty, které ukládají, zpracovávají a/nebo přenáší údaje držitele karty. Zahrnuje technické a provozní komponenty systému uvedené v údajích držitele karty nebo propojené s nimi. Pokud vaše společnost přijímá nebo zpracovává platební karty, musí dodržovat PCI DSS.

Některé sestavy auditu dodržování pravidel PCI-DSS

Nedávná činnost přihlašování uživatelů | Selhání přihlášení | Činnosti terminálových služeb | Historie přihlašování | Činnosti správců | Všechny změny souborů nebo složek | Historie přihlašování RADIUS (NPS) | Úspěšné přístupy ke čtení souborů | Změny oprávnění složky | Změny nastavení auditu složkys

Audit dodržování pravidel FISMA ve skutečném čase

Americký federální zákon ohledně informační bezpečnosti (FISMA) vyžaduje, aby federální úřady zajišťovaly zabezpečení informací shromážděných nebo vedených úřadem nebo jeho jménem a také zabezpečení informačních systémů používaných nebo provozovaných úřadem nebo smluvním dodavatelem úřadu nebo jinou společností jménem úřadu.

Některé sestavy auditu dodržování pravidel FISMA

Činnost terminálových služeb | Místní selhání přihlášení | Historie přihlašování | Správa skupiny | Správa uživatelů | Činnosti správců | Správa počítačů | Správa OU | Všechny změny souborů nebo složek | Nezdařený pokus o zápis souboru | Nezdařený pokus o odstranění souboru

Audit dodržování pravidel GLBA ve skutečném čase

Zákon Gramm-Leach-Bliley, také známý jako zákon modernizace finančních služeb, ověřuje finanční instituce – společnosti, které nabízí zákazníkům finanční produkty nebo služby jako půjčky, finanční nebo investiční rady nebo pojištění – aby vysvětlili své postupy sdílení informací svým zákazníkům a chránily citlivé údaje. Zákon se vztahuje na nebankovní hypoteční věřitele, odhadce nemovitostí, zprostředkovatele půjček, některé finanční nebo investiční poradce, výběrčí dluhů, přípravce daňových výnosů, banky a poskytovatele služeb prodeje nemovitostí.

Některé sestavy auditu dodržování pravidel GLBA

Změny nastavení auditu složek | Změny oprávnění složek | Úspěšný přístup ke čtení souboru | Všechny změny souborů nebo složek | Správa GPO | Správa uživatelů | Správa skupiny | Změny doménových zásad | Doba trvání přihlášení | Selhání místního přihlašování | Činnost terminálových služeb

ADAudit Plus důvěryhodný