Support
 
Phone Get Quote
 
Support
 
US: +1 888 720 9500
US: +1 888 791 1189
Intl: +1 925 924 9500
Aus: +1 800 631 268
UK: 0800 028 6590
CN: +86 400 660 8680

Direct Inward Dialing: +1 408 916 9892

Auditing

Reaalajaline IT-vastavuse auditeerimine

Nõuetele vastav organisatsioon peab nüüd toetuma automatiseeritud teabekontrollisüsteemidele nagu ADAudit Plus. Need süsteemid tagavad tõhusat infoturbe kontrolli, pidevat ja põhjalikku jälgimist ning suure hulka auditiaruandeid äärmise konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja täpsusega. See turvatarkvara jälgib kasutajate toiminguid ja juurdepääsu andmetele ning nende muudatusi, mis on vajalikud erinevate vastavuse nõuete täitmiseks, näiteks SOX, HIPAA, PCI-DSS, FISMA ja GLBA.

ADAudit Plus annab Teile ööpäevaringset jälgimist, meiliteatisi ja kergesti vaadatavaid eelkonfigureeritud aruandeid. Kui muudatuste vaatamiseks on rohkem kui 200 aruannet, ei saa vastavust lihtsamaks muuta.

Reaalajaline SOX vastavuse audit

2002. aasta Sarbanes-Oxley seadusega kehtestati ranged standardid kõigile Ameerika Ühendriikide avalikult kaubeldavatele ettevõtetele. See ei kehti eraettevõtete puhul. Seadust haldab Väärtpaberite ja Börsikomisjon (SEC), mis tegeleb vastavuse, eeskirjade ja nõuetega. ADAudit Plus tagab automatiseeritud SOX 302/404 vastavussüsteemi, et kindlustada ettevõtte võrgu turvalisus, pidev võrgu jälgimine volitatud / volitamata süsteemi kohta teatiste / aruannete abil ning juurdepääs andmetele andmete terviklikkuse tagamiseks.

Mõned SOX vastavuse auditiaruanded

Hiljutine kasutaja sisselogimistegevus | Sisselogimise nurjumised | Terminaliteenuste tegevus | Sisselogimise kestus | Domeenipoliitika muudatused | Sisselogimise ajalugu | Kasutajahaldus | Rühmahaldus | Arvuti haldus | OU haldus | GPO haldus | Administraatoriõigustega kasutaja toimingud | Kõik faili või kaustadmuudatused

Reaalajaline HIPAA vastavuse audit

HIPAA, 1996. aasta ravikindlustuse ülekantavuse ja vastutuse seadus, on USA föderaalne seadus, mida on muudetud vastavalt 1996. aasta maksuseadusele. Selle eesmärk oli parandada tervisekindlustuse ülekantavust ja järjepidevust grupi- ja üksikute turgude puhul.

Pealkiri–I HIPAA-vastavus- HIPAA kaitseb töötajate ja nende perede tervisekindlustust, kui nad muudavad või kaotavad oma töökohta.

Pealkiri-II HIPAA-vastavus- Haldustoimingute lihtsustamise (AS) sätete kohaldamiseks tuleb kehtestada elektroonilised tervishoiutehingute siseriiklikud standardid ja teenuseosutajate, tervisekindlustuse plaanide ja tööandjate riiklikud identifikaatorid, mis tegelevad terviseandmete turvalisuse ja privaatsusega.

Mõned HIPAA vastavuse auditiaruanded

Kõik faili või kausta muudatused | OU haldus | Arvuti haldus | Rühmahaldus | Kasutaja haldus | Sisselogimise kestus | Terminaliteenuste tegevus | Sisselogimise nurjumised | Hiljutine kasutaja sisselogimistegevus

Reaalajaline PCI-vastavuse audit

PCI DSS kehtib iga üksuse kohta, mis salvestab, töötleb ja / või edastab kaardiomaniku andmeid. See hõlmab tehnilisi ja operatsioonisüsteemi komponente, mis sisalduvad kaardiomaniku andmetes või on nendega ühendatud. Kui Teie ettevõte aktsepteerib või töötleb maksekaarte, peab see vastama PCI DSS-ile.

Mõned PCI-vastavuse auditiaruanded

Hiljutine kasutaja sisselogimistegevus | Sisselogimise nurjumised | Terminaliteenuste tegevus | Sisselogimise ajalugu | Administraatoriõigustega kasutaja toimingud | Kõik faili või kausta muudatused | RADIUSi sisselogimise ajalugu (NPS) | Edukas juurdepääs faili lugemiseks | Kausta õiguste muudatused | Kausta auditi seadete muudatused

Reaalajaline FISMA-vastavuse audit

FISMA (Federal Information Security and Management Act) nõuab, et USA föderaalametid tagaksid agentuuri poolt või tema nimel kogutud või hallatava teabe turvalisuse; seda ka asutuse või asutuse töövõtja või muu asutuse nimel tegutseva organisatsiooni kasutatavate infosüsteemide puhul.

Mõned FISMA-vastavuse auditiaruanded

Terminaliteenuste tegevus | Kohaliku sisselogimise nurjumised | Sisselogimise ajalugu | Rühmahaldus | Kasutaja haldus | Administraatoriõigustega kasutaja toimingud | Arvuti haldus | OU haldus | Kõik faili või kausta muudatused | Faili kirjutamise nurjumised | Faili kustutamise nurjumine

Reaalajaline GLBA-vastavuse audit

Gramm-Leach-Bliley seadus, mida nimetatakse ka finantsteenuste moderniseerimise seaduseks, nõuab, et finantsasutused - äriühingud, mis pakuvad tarbijatele finantstoode või -teenuseid nagu laenud, finants- või investeerimisnõustamine või kindlustus - oma klientidele teabe jagamise tavasid selgitaksid ja tundlikke andmeid kaitseksid. Seadus kehtib pangaväliste hüpoteeklaenude andjate, kinnisvarahindajate, laenu maaklerite, mõnede finants- või investeerimisnõustajate, võlgade sissenõudjate, maksudeklaratsioonide koostajate, pankade ja kinnisvara arveldusteenuse osutajate suhtes.

Mõned GLBA-vastavuse auditiaruanded

Kausta auditi seadete muudatused | Kausta õiguste muudatused | Edukas juurdepääs faili lugemiseks | Kõik faili või kausta muudatused | GPO haldus | Kasutaja haldus | Rühmahaldus | Domeenipoliitika muudatused | Sisselogimise kestus | Kohaliku sisselogimise nurjumised | Terminaliteenuste tegevus

ADAudit Plus usaldusväärne