Support
 
Phone Get Quote
 
Support
 
US: +1 888 720 9500
US: +1 888 791 1189
Intl: +1 925 924 9500
Aus: +1 800 631 268
UK: 0800 028 6590
CN: +86 400 660 8680

Direct Inward Dialing: +1 408 916 9892

Auditing

Real-Time IT Compliance Auditing

Organisaatioiden, joilta vaaditaan vaatimustenmukaisuutta, on nyt luotettava automatisoituihin informaation hallintajärjestelmiin, kuten ADAudit Plus. Nämä järjestelmät varmistavat tehokkaan tietoturvan ohjauksen, jatkuvan ja perusteellisen seurannan, sekä monet valvontaraportit erittäin luottamuksellisina, eheinä ja tarkkoina. Tämä tietoturvaohjelmisto seuraa käyttäjien toimia ja datan käyttöä / muutoksia, joita vaaditaan erilaisissa vaatimustenmukaisuuksissa, kuten SOX, HIPAA, PCI-DSS, FISMA ja GLBA.

ADAudit Plus tarjoaa 24x7 valvonnan, sähköpostihälytykset ja helposti katseltavat, esimääritellyt raportit. Yli 200 muutosten katseluun tarkoitetun raportin avulla vaatimustenmukaisuus ei voi tulla tätä yksinkertaisemmaksi.

Reaaliaikainen SOX-vaatimustenmukaisuusvalvonta

Sarbanes-Oxley -laki vuodelta 2002 määrittää Yhdysvalloissa tiukat standardit kaikille yritykselle, joiden osakkeilla käydään julkista kauppaa. Se ei koske yksityisiä yrityksiä. Lakia valvoo Securities and Exchange Commission (SEC), joka käsittelee vaatimustenmukaisuutta, sääntöjä ja vaatimuksia. ADAudit Plus varmistaa automatisoidun SOX 302 / 404 -vaatimustenmukaisuusjärjestelmän suojamaan yritysverkon turvallisuutta, jatkuvaan verkon seurantaan hälytyksineen / raportteineen valtuutetusta / valtuuttamattomasta järjestelmän ja tietojen käytöstä tiedon eheyden turvaamiseksi.

Joitakin SOX-vaatimustenmukaisuuden valvontaraportteja

Äskettäiset käyttäjän kirjautumistoimet | Epäonnistuneet kirjautumiset | Päätepalvelujen aktiviteetit | Kirjautumisien kesto | Toimialuekäytäntöjen muutokset | Kirjautumishistoria | Käyttäjien hallinta | Ryhmien hallinta | Tietokoneen hallinta | OU-hallinta | GPO-hallinta | Ylläpitäjä-käyttäjien toiminnot | Kaikki tiedosto- ja kansiomuutokset

Reaaliaikainen HIPAA-vaatimustenmukaisuusvalvonta

HIPAA, vuoden 1996 Health Insurance Portability and Accountability Act on liittovaltion laki, jota on täydennetty vuoden 1996 Internal Revenue Codessa. Se suunniteltiin parantamaan sairausvakuutuksen siirrettävyyttä ja jatkuvuutta ryhmä- ja henkilötason markkinoilla.

Otsikon I HIPAA-vaatimustenmukaisuus – HIPAA suojaa työntekijöiden ja heidän perheidensä sairausvakuutusturvaa heidän vaihtaessaan työpaikkaa tai joutuessaan irtisanotuksi.

Otsikon II HIPAA-vaatimustenmukaisuus – Administrative Simplification (AS) -määräysten soveltamiseksi on toteutettava kansalliset standardit sähköisistä terveydenhuollon tapahtumista ja kansallisista palveluntarjoajien tunnisteista, sairausvakuutuksista ja työntekijöistä liittyen terveystietojen suojaamiseen ja yksityisyyteen.

Joitakin HIPAA-vaatimustenmukaisuuden valvontaraportteja

Kaikki tiedosto- ja kansiomuutokset | OU-hallinta | Tietokonehallinta | Ryhmien hallinta | Käyttäjien hallinta | Kirjautumisien kesto | Päätepalvelujen toiminnot | Kirjautumisvirheet | Äskettäiset käyttäjän kirjautumistoimet

Reaaliaikainen PCIDSS-vaatimustenmukaisuusvalvonta

PCI DSS koskee kaikkia toimijoita, jotka tallentavat, käsittelevät ja / tai lähettävät kortinomistajien tietoja. Se kattaa tekniset ja operatiiviset järjestelmäkomponentit, jotka sisältyvät tai liittyvät kortinhaltijan tietoihin. Jos liiketoimintasi hyväksyy tai käsittelee maksukortteja, sen on noudatettava PCI DSS -vaatimuksia.

Joitakin PCI-DSS-vaatimustenmukaisuuden valvontaraportteja

Äskettäiset käyttäjän kirjautumistoimet | Kirjautumisvirheet | Päätepalvelujen toiminnot | Kirjautumishistoria | Ylläpitäjä-käyttäjien toiminta | Kaikki tiedosto- ja kansiomuutokset | RADIUS-kirjautumishistoria (NPS) | Onnistunut tiedostojen lukukäyttö | Kansion käyttöoikeuksien muutokset | Kansion valvonta-asetusten muutokset

Reaaliaikainen FISMA-vaatimustenmukaisuusvalvonta

Federal Information Security and Management Act (FISMA) edellyttää liittovaltion virastojen tarjoavan tietosuojaa informaatiolle, joka on kerätty tai jota ylläpidetään virastossa tai sen puolesta, sekä tietojärjestelmille, joita virasto tai sen alihankkija tai muu viraston puolesta toimiva organisaatio käyttää tai operoi.

Joitakin FISMA-vaatimustenmukaisuuden valvontaraportteja

Päätepalvelujen toiminnot | Paikalliset epäonnistuneet kirjautumiset | Kirjautumishistoria | Ryhmien hallinta | Käyttäjien hallinta | Ylläpitäjä-käyttäjien toiminnot | Tietokoneen hallinta | OU-hallinta | Kaikki tiedosto- ja kansiomuutokset | Epäonnistuneet tiedostoon kirjoitusyritykset | Epäonnistuneet tiedoston poistoyritykset

Reaaliaikainen GLBA-vaatimustenmukaisuusvalvonta

Gramm-Leach-Bliley Act, joka tunnetaan myös nimellä Financial Services Modernization Act, edellyttää rahoitusorganisaatioiden – eli yritysten, jotka tarjoavat rahoitustuotteita tai palveluja kuluttajille, kuten lainoja ja taloudellista tai sijoitusneuvontaa, tai vakuutuspalveluita – kuvaavan tietojen jakamiskäytäntönsä asiakkailleen ja suojaavan arkaluontoiset tiedot. Laki koske muita kuin pankki-asuntoluotottajia, kiinteistönarvioijia, lainanvälittäjiä, joitakin rajoitus- ja sijoitusneuvojia, velkojen perijöitä, pankkeja ja kiinteistöjen selvityspalvelujen tarjoajia.

Joitakin GLBA-vaatimustenmukaisuuden valvontaraportteja

Kansion valvonta-asetusten muutokset | Kansion käyttöoikeuksien muutokset | Onnistuneet tiedostojen lukukäytöt | Kaikki tiedosto- ja kansiomuutokset | GPO-hallinta | Käyttäjien hallinta | Ryhmien hallinta | Toimialueen käytäntöjen muutokset | Kirjautumisien kesto | Paikalliset epäonnistuneet kirjautumiset | Päätepalvelujen aktiviteetit

ADAudit Plus luottaa