Support
 
Phone Get Quote
 
Support
 
US: +1 888 720 9500
US: +1 888 791 1189
Intl: +1 925 924 9500
Aus: +1 800 631 268
UK: 0800 028 6590
CN: +86 400 660 8680

Direct Inward Dialing: +1 408 916 9892

Ventaxas de ADAudit Plus

Rastrexe peche/inicio de sesión
Gañe visibilidade da actividade de acceso do usuario no contorno do seu servidor de Windows, desde erros de inicio de sesión até historial de inicio de sesión.
Solucione problemas de bloqueo de contas
Detecte bloqueos de contas de forma inmediata con alertas en tempo real e analice a súa causa con reportes avanzados.
Protexa información confidencial
Rastrexe o acceso a ficheiros con servidores de arquivos de Windows, clusters de fallas, NetApp e almacenamento EMC.
Obteña visibilidade total nos cambios da política de grupo
Rastrexe cambios na configuración da política de grupo e creacións, modificación e eliminación de contas na GPO.
Mitigue ameazas interna
Obteña o rastrexo de auditoría completo para o administrador e para outras actividades dos usuarios Premium. Monitoree os cambios dos grupos Premium.
Resposta inmediata de incidentes
Configure a ferramenta para actuar dun modo predeterminado ao detectar unha alerta.
Audite contornos AD híbridos
Obteña unha vision única das actividades que ocorren en AD e Azure AD locais.
Integre a intelixencia ADAudit Plus con SIEM
Maximice o potencial da súa infraestrutura SIEM ao enviar logs a súa consola SIEM.
Garante o cumprimento
Alcance os requerimentos de cumprimento de SOX, HIPAA, FISMA, PCI, GLBA con reportes preconfigurados.
Fácil de usar:
Instalación rápida, acceso baseado na web, IU intuitiva, procura avanzada para rastrexar información específica sobre calquera evento, reportes/alertas inmediatas directas á súa caixa de correo, auditoría de arquivos de datos, e moitas outras funcionalidades fan que ADAudit Plus sexá fácil de usar.

ADAudit Plus Trusted By