Support
 
Phone Get Quote
 
Support
 
US: +1 888 720 9500
US: +1 888 791 1189
Intl: +1 925 924 9500
Aus: +1 800 631 268
UK: 0800 028 6590
CN: +86 400 660 8680

Direct Inward Dialing: +1 408 916 9892

Auditing

Revizija IT sukladnosti u stvarnom vremenu

Organizacije koje su vođene kriterijima sukladnosti sada se oslanjaju na automatske sustave nadzora, kao što je ADAudit Plus. Ti sustavi jamče učinkoviti sigurnosnu provjeru informacija, neprekidan i temeljit nadzor i mnoga izvješća revizije uz maksimalnu pouzdanost, cjelovitost i točnost. Ovaj sigurnosni softver prati korisničke radnje i pristup podacima / preinake potrebne da bi se ispunili razni zahtjevi sukladnosti, npr. SOX, HIPAA, PCI-DSS, FISMA i GLBA.

ADAudit Plus vam dovodi nadzor 24x7, e-poštu s upozorenjima i prethodno konfigurirana izvješća koja se lako pregledavaju. S preko 200 izvješća za prikaz promjena sukladnost nikada nije bila jednostavnija.

Revizija SOX sukladnosti u stvarnom vremenu

Sarbanes-Oxley zakon iz 2002. utvrđuje stroge standarde za sve javne tvrtke u SAD-u. Ne primjenjuje se na privatne tvrtke. Ovaj zakon regulira Komisija za vrijednosnice i burzu Sjedinjenih Američkih Država (eng. SEC), koji se bavi propisima sukladnosti, pravilima i zahtjevima. ADAudit Plus jamči automatski SOX 302 / 404 sustav sukladnosti kako bi se zajamčila poslovna mrežna sigurnost, neprekidan mrežni nadzor s upozorenjima/izvješćima o ovlaštenom/neovlaštenom sustavu i pristup podacima za cjelovitost podataka.

Neka SOX izvješća revizije sukladnosti

Aktivnost nedavne prijave korisnika | Pogrešne prijave | Aktivnost usluga terminala | Trajanje prijave | Promjene pravila domene | Povijest prijave | Upravljanje korisnicima | Upravljanje skupinama | Upravljanje računalima | Upravljanje organizacijskom jedinicom | GPO upravljanje | Radnje administrativnog korisnika | Sve promjene datoteke i mape

Revizija HIPAA sukladnosti u stvarnom vremenu

Zakon o prenosivosti i odgovornosti zdravstvenog osiguranja (HIPAA) iz 1996. je savezni zakon koji je nadopunjen Zakonikom o unutarnjim prihodima SAD-a iz 1996. Osmišljen je tako da poboljša prenosivost i neprekidnosti pokrivenosti zdravstvenim osiguranjem unutar grupacije i na pojedinačnim tržištima.

Naslov–I HIPAA sukladnost - HIPAA štiti pokrivenost zdravstvenim osiguranjem za radnike i njihove obitelji nakon promjene ili gubitka zaposlenja.

Naslov-II HIPAA sukladnost - Za propise administrativnog pojednostavljenja (AS) koja treba primijeniti moraju se utvrditi nacionalni standardi za elektroničke transakcije zdravstvene njege i nacionalni identifikatori za pružatelje usluga, planovi zdravstvenih osiguranja te zaposlenike koji su zaduženi za sigurnost i privatnost zdravstvenih podataka.

Neka HIPAA izvješća revizije sukladnosti

Sve promjene datoteke i mape | Upravljanje organizacijskom jedinicom | Upravljanje računalima | Upravljanje skupinama | Upravljanje korisnicima | Trajanje prijave | Aktivnost usluga terminala | Pogrešne prijave | Nedavna aktivnost prijave korisnika

Revizija PCI-DSS sukladnosti u stvarnom vremenu

PCI DSS primjenjuje se na bilo koji subjekt koji pohranjuje, obrađuje i/ili prenosi podatke vlasnika kartice. Pokriva tehničke i radne komponente sustava sadržane ili povezane s podacima vlasnika kartice. Ako vaša tvrtka prihvaća ili obrađuje kartice plaćanja, mora ispunjavati zahtjeve PCI DSS.

Neka PCI-DSS izvješća revizije sukladnosti

Nedavna aktivnost prijave korisnika | Pogrešne prijave | Aktivnost usluga terminala | Povijest prijave | Radnje administrativnog korisnika | Sve promjene datoteke ili mape | RADIUS povijest prijave (NPS) | Uspješan pristup čitanja datoteke | Promjene dozvole mape | Promjene postavke revizije mape

Revizija FISMA sukladnosti u stvarnom vremenu

Savezni zakon o sigurnosti i upravljanju informacijama (FISMA) od saveznih agencija zahtijeva zaštitu prikupljenih ili održavanih informacija za agenciju ili u ime agencije; a za sustave informacija koje koristi ili primjenjuje agencija ili ugovaratelj agencije ili druga organizacija u ime agencije.

Neka FISMA izvješća revizije sukladnosti

Aktivnost usluga terminala | Lokalne pogrešne prijave | Povijest prijave | Upravljanje skupinama | Upravljanje korisnicima | Radnje administrativnog korisnika | Upravljanje računalima | Upravljanje organizacijskom jedinicom | Sve promjene datoteke i mape | Neuspjeli pokušaj zapisa datoteke | Neuspjeli pokušaj brisanja datoteke

Revizija GLBA sukladnosti u stvarnom vremenu

Gramm-Leach-Bliley zakon, poznat i kao Zakon o osuvremenjivanju financijskih usluga, zahtijeva od financijskih ustanova – tvrtki koje potrošačima nude financijske proizvode ili usluge poput zajmova, financijskog ili investicijskog savjeta ili osiguranja – kako bi objasnili svoje prakse zajedničkog dijeljenja informacija s njihovim klijentima te kako bi štitili povjerljive podatke. Zakon se primjenjuje na izvanbankarske zajmodavce zakupa, procjenitelje nekretnina, dioničare zajma, neke financijske ili investicijske savjetnike, subjekte za naplatu potraživanja, priprematelje povrata poreza, banke i pružatelje usluga povezanih s nekretninama.

Neka GLBA izvješća revizije sukladnosti

Promjene postavke revizije mape | Promjene dozvole mape | Uspješan pristup čitanju datoteke | Sve promjene datoteke i mape | GPO upravljanje | Upravljanje korisnicima | Upravljanje skupinama | Promjene pravila domene | Trajanje prijave | Lokalne pogrešne prijave | Aktivnost usluga terminala

ADAudit Plus pouzdan