Support
 
Phone Get Quote
 
Support
 
US: +1 888 720 9500
US: +1 888 791 1189
Intl: +1 925 924 9500
Aus: +1 800 631 268
UK: 0800 028 6590
CN: +86 400 660 8680

Direct Inward Dialing: +1 408 916 9892

Auditing

Valós idejű IT megfelelőségi auditálás

A megfelelőség szerint irányított szervezeteknek most rá kell bízniuk magukat az olyan automatikus ellenőrzései rendszerekre, mint például az ADAudit Plus. Ezek a rendszerek kiemelkedően bizalmas adatkezeléssel, integritással és pontossággal biztosítják a hatékony információbiztonsági kontrollt, a folyamatos és átfogó ellenőrzést és nyújtanak lehetőséget a többféle típusú auditjelentés használatása. A biztonsági szoftver nyomon követi a felhasználók által végzett műveleteket és adathozzáféréseket / adatmódosításokat, hogy Ön megfelelhessen a különböző megfelelőségi szabványoknak, például a SOX-nak, a HIPAA-nak, a PCI-DSS-nek, a FISMA-nak és a GLBA-nak.

Az ADAudit Plus a nap 24 órájában, a hét minden napján biztosítja az Ön számára az ellenőrzést, az e-mailben küldött riasztásokat, és a könnyen áttekinthető, előre konfigurált jelentéseket. Mivel a rendszer több, mint 200-féle jelentést kínál a különféle módosulások megtekintésére, a megfelelőség ennél könnyebb nem is lehetne.

Valós idejű SOX megfelelőségi auditálás

Az Egyesült Államokban a 2002-es Sarbanes-Oxley Törvény szigorú normákat követel meg a nyilvánosan működő társaságoktól. A törvény ugyanakkor nem vonatkozik a magántulajdonban lévő vállalatokra. A törvényt az egyesült államokbeli, a megfelelőséggel, a szabályokkal és követelményekkel foglalkozó Értéktőzsde Bizottság (Securities and Exchange Commission – SEC) igazgatja. Az ADAudit Plus gondoskodik a SOX 302 / 404 automatikus megfelelőségi rendszeréről, hogy biztosítsa a vállalati hálózat biztonságát, a folyamatos hálózati ellenőrzést riasztásokkal / jogosult vagy jogosulatlan rendszerekről készült jelentésekkel, és az adatokhoz való hozzáférést az adatok integritásának megőrzéséhez.

Néhány a SOX megfelelőségi auditjelentései közül

Legfrissebb felhasználói bejelentkezési aktivitás | Sikertelen bejelentkezések | Terminálszolgáltatási aktivitás | Bejelentkezés időtartama | Domain szabályzatának módosulása | Bejelentkezési előzmények | Felhasználómenedzsment | Csoportmenedzsment | Számítógépmenedzsment | OU-menedzsment | GPO-menedzsment | Rendszergazdai jogosultsággal rendelkező felhasználói műveletek | Az összes fájl és mappa módosulásai

Valós idejű HIPAA megfelelőségi auditálás

A HIPAA, vagyis az Egyesült Államok 1996-os törvénye az egészségbiztosítás hordozhatóságáról és elszámoltathatóságáról (Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996) egy szövetségi törvény, amely az egyesült államokbeli 1996-os Adókódex (Internal Revenue Code of 1996) módosításaként jött létre. Úgy tervezték, hogy javítson az egészségbiztosítási lefedettség hordozhatóságán és folytonosságán a csoportos és egyéni piacokon.

I. típusú jogosultságra vonatkozó HIPAA-megfelelőség - a HIPAA megvédi a munkavállalók és családjaik egészségbiztosítását, amennyiben munkát váltanak vagy elveszítik munkájukat.

II. típusú jogosultságra vonatkozó HIPAA-megfelelőség - Az egyszerűsített ügyintézés (Administrative Simplification – AS) rendelkezéseinek érvényesítéséhez nemzeti szabványokat kell kialakítani az ellátók elektronikus egészségügyi tranzakcióihoz és nemzeti azonosítóihoz, az egészségbiztosítási tervekhez és azokhoz az igényekhez, amelyek mentén a munkaadók az egészségügyi adatok biztonságának és bizalmasságának kérdését kezelik.

Néhány HIPAA megfelelőségi auditjelentés

Az összes fájl vagy mappa módosulása | OU-menedzsment | Számítógépmenedzsment | Csoportmenedzsment | Felhasználómenedzsment | Bejelentkezés időtartama | Terminálszolgáltatási aktivitás | Sikertelen bejelentkezés | Legutóbbi felhasználói bejelentkezési aktivitás

Valós idejű PCI-DSS megfelelőségi auditálás

A PCI DSS azokra a jogi entitásokra vonatkozik, amelyek kártyatulajdonosok adatait tárolják / dolgozzák fel és / vagy továbbítják. Lefedi azon műszaki és operatív rendszerek összetevőit, amelyek a kártyatulajdonos adatait tartalmazzák vagy ahhoz kapcsolódnak. Amennyiben az Ön üzleti tevékenységében fizetésre alkalmas kártyát fogadnak el vagy dolgoznak fel, akkor az Ön üzletének meg kell felelnie a PCI DSS által előírt követelményeknek.

Néhány PCI DSS megfelelőségi auditjelentés

Legutóbbi felhasználói bejelentkezési aktivitás | Sikertelen bejelentkezések | Terminálszolgáltatási aktivitás | Bejelentkezési előzmények | Rendszergazdai jogosultsággal rendelkező felhasználói aktivitás | Az összes fájl vagy mappa módosulásai | RADIUS bejelentkezési előzmények (NPS) | Sikeres fájlolvasási hozzáférés | Mappaengedélyek módosulása | Mappaaudit beállításaink módosulásai

Valós idejű FISMA megfelelőségi auditálás

Az Egyesült Államok szövetségi információbiztonsági törvénye (Federal Information Security and Management Act – FISMA) szövetségi ügynökségek alkalmazását követeli meg az ügynökség által vagy annak nevében gyűjtött vagy kezelt információ biztonságának biztosítására; továbbá azon információs rendszerek számára, amelyeket az ügynökség, az ügynökség alvállalkozója, vagy az ügynökség nevében eljáró egyéb szervezet használ vagy üzemeltet.

Néhány FISMA megfelelőségi auditjelentés

Terminálszolgáltatási aktivitás | Sikertelen helyi bejelentkezés | Bejelentkezési előzmények | Csoportmenedzsment | Felhasználói menedzsment | Rendszergazdai jogosultsággal rendelkező felhasználói aktivitás | Számítógépmenedzsment | OU-menedzsment | Összes fájl vagy mappa módosulása | Sikertelen fájlírási kísérlet | Sikertelen fájltörlési kísérlet

Valós idejű GLBA megfelelőségi auditálás

Az Egyesült Államok Gramm-Leach-Bliley törvénye (Gramm-Leach-Bliley Act), más néven az Egyesült Államok pénzügyi szolgáltatásaira vonatkozó modernizációs törvénye megköveteli a pénzügyi intézményektől – az olyan vállalatoktól, amelyek a fogyasztók számára pénzügyi termékeket vagy szolgáltatásokat ajánlanak, például kölcsönt, pénzügyi vagy befektetési tanácsokat vagy biztosítást – hogy elmagyarázzák az ügyfelek számára információmegosztási gyakorlatukat, valamint megőrizzék és megvédjék az érzékeny adatokat. A törvény vonatkozik a nem banki jelzáloghitelezőkre, az ingatlanértékbecslőkre, a kölcsönügynökségi tevékenységet folytatókra, bizonyos pénzügyi vagy befektetési tanácsadókra, követelésmenedzsmenttel foglalkozókra, az adóbevallásokat elkészítőkre, bankokra és ingatlanok adásvételi szolgáltatásával foglalkozókra.

Néhány GLBA megfelelőségi auditjelentés

Mappaaudit beállításaink módosulásai | Mappaengedély módosulása | Sikeres fájlolvasási hozzáférés | Az összes fájl vagy mappa módosulása | GPO-menedzsment | Felhasználói menedzsment | Csoportmenedzsment | Domain szabályzatának módosulása | Bejelentkezési időtartam | Sikertelen helyi bejelentkezések | Terminálszolgáltatási aktivitás

ADAudit Plus Megbízható