Support
 
Phone Get Quote
 
Support
 
US: +1 888 720 9500
US: +1 888 791 1189
Intl: +1 925 924 9500
Aus: +1 800 631 268
UK: 0800 028 6590
CN: +86 400 660 8680

Direct Inward Dialing: +1 408 916 9892

Auditing

IT atitikties audito vykdymas realiuoju laiku

Pagal atitikties reikalavimus veikiančios organizacijos dabar turi pasikliauti automatizuotomis informacijos stebėsenos sistemomis, pvz., „ADAudit Plus“. Šios sistemos užtikrina veiksmingą informacijos saugumo kontrolę, nepertraukiamą ir išsamią stebėseną bei daugybę didžiausio konfidencialumo, vientisumo ir tikslumo audito ataskaitų. Ši saugumo programinė įranga seka vartotojų veiksmus ir duomenų prieigą bei modifikacijas, nes tai būtina įvairiai atitikčiai, pvz., SOX, HIPAA, PCI-DSS, FISMA ir GLBA, užtikrinti.

„ADAudit Plus“ vykdo stebėjimą ištisą parą ir be išeiginių dienų, teikia įspėjimus el. paštu ir paprastai peržiūrimas iš anksto sukonfigūruotas ataskaitas. Turint daugiau kaip 200 ataskaitų pokyčiams peržiūrėti, atitiktis negali būti paprastesnė..

SOX atitikties auditas realiuoju laiku

2002 m. Sarbaneso-Oxley aktu nustatyti griežti standartai visoms Jungtinių Valstijų biržinėms bendrovėms. Jis netaikomas privačioms bendrovėms. Šį aktą administruoja JAV vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC), kuri sprendžia dėl atitikties, taisyklių ir reikalavimų. „ADAudit Plus“ užtikrina automatizuotą SOX 302 / 404 atitikties sistemą, kad būtų apsaugoti įmonių tinklai ir vykdoma nepertraukiama tinklo stebėsena su įspėjimais ir pranešimais apie leistiną / neleistiną sistemos ir duomenų prieigą dėl duomenų vientisumo.

Kelios SOX atitikties audito ataskaitos

Naujausia vartotojų prisijungimo veikla | Prisijungimų triktys | Terminalo tarnybų veikla | Prisijungimų trukmė | Domeno politikos pakeitimai | Prisijungimų istorija | Vartotojų valdymas | Grupių valdymas | Kompiuterių valdymas | OU valdymas | GPO valdymas | Administratoriaus teises turinčio vartotojo veiksmai | Visi failų ar aplankų pakeitimai

HIPAA atitikties auditas realiuoju laiku

1996 m. Sveikatos draudimo perkėlimo ir atskaitomybės aktas (HIPAA) yra federalinis teisės aktas, 1996 m. pakeistas į Vidaus pajamų kodeksą. Juo siekiama pagerinti sveikatos draudimo perkeliamumą ir tęstinumą grupinėse ir pavienėse rinkose.

HIPAA I antraštinės dalies atitiktis – HIPAA užtikrina sveikatos draudimą darbuotojams ir jų šeimoms, jiems keičiant ar praradus darbą.

HIPAA II antraštinės dalies atitiktis – siekiant taikyti administracinio supaprastinimo (AS) nuostatas, būtina paslaugų teikėjams, sveikatos draudimo planams ir darbdaviams nustatyti nacionalinius standartus dėl elektroninių sveikatos priežiūros operacijų ir nacionalinių identifikatorių sveikatos duomenų saugumui ir privatumui užtikrinti.

Kelios HIPAA atitikties audito ataskaitos

Visi failų ar aplankų pakeitimai | OU valdymas | Kompiuterių valdymas | Grupių valdymas | Vartotojų valdymas | Prisijungimų trukmė | Terminalo tarnybų veikla | Prisijungimų triktys | Naujausia vartotojų prisijungimo veikla

PCI-DSS atitikties auditas realiuoju laiku

PCI DSS reikalavimai taikomi visiems subjektams, kurie saugo, tvarko ir (arba) perduoda kortelių turėtojų duomenis. Tai apima techninius ir operacinius sistemos komponentus, kurie sudaro kortelės turėtojo duomenis arba yra su jais sujungti. Jei jūsų įmonė priima ar tvarko mokėjimų korteles, ji turi laikytis PCI DSS reikalavimų.

Kelios PCI DSS atitikties audito ataskaitos

Naujausia vartotojų prisijungimo veikla | Prisijungimų triktys | Terminalo tarnybų veikla | Prisijungimų istorija | Administratoriaus teises turinčio vartotojo veiksmai | Visi failų ar aplankų pakeitimai | RADIUS prisijungimų istorija (NPS) | Sėkminga failų skaitymo prieiga | Aplanko teisių pakeitimai | Aplanko audito parametrų pakeitimai

FISMA atitikties auditas realiuoju laiku

Pagal Federalinį informacijos saugumo ir tvarkymo aktą (FISMA) reikalaujama, kad federalinės agentūros užtikrintų agentūros ar jos vardu surinktos arba prižiūrimos informacijos ir agentūros arba agentūros rangovo ar kitos agentūros vardu veikiančios organizcijos naudojamų arba valdomų informacinių sistemų saugumą.

Kelios FISMA atitikties audito ataskaitoss

Terminalo tarnybų veikla | Vietinių prisijungimų triktys | Prisijungimų istorija | Grupių valdymas | Vartotojų valdymas | Administratoriaus teises turinčio vartotojo veiksmai | Kompiuterių valdymas | OU valdymas | Visi failų ar aplankų pakeitimai | Nepavykęs bandymas rašyti failą | Nepavykęs bandymas panaikinti failą

GLBA atitikties auditas realiuoju laiku

Pagal Gramm-Leach-Bliley aktą, taip pat vadinamą Finansinių paslaugų modernizavimo aktu, reikalaujama, kad finansų įstaigos – bendrovės, kurios siūlo vartotojams finansinius produktus arba paslaugas, pvz., paskolas, finansines ar investavimo konsultacijas arba draudimą – paaiškintų savo vartotojams apie savo informacijos bendrinimo metodus ir apsaugotų neskelbtinus duomenis. Šis aktas taikomas nebankinėms nekilnojamojo turto paskolas teikiančioms įstaigoms, nekilnojamojo turto vertintojams, paskolų brokeriams, tam tikriems finansų ir investicijų konsultantams, paskolų išieškotojams, pajamų mokesčio deklaracijų rengėjams, bankams ir nekilnojamojo turto sandorių paslaugų teikėjams.

Kelios GLBA atitikties audito ataskaitos

Aplanko audito parametrų pakeitimai | Aplanko teisių pakeitimai | Sėkminga failų skaitymo prieiga | Visi failų ar aplankų pakeitimai | GPO valdymas | Vartotojų valdymas | Grupių valdymas | Domeno politikos pakeitimai | Prisijungimų trukmė | Vietinių prisijungimų triktys | Terminalo tarnybų veikla

"ADAudit Plus" patikimi