Support
 
Phone Get Quote
 
Support
 
US: +1 888 720 9500
US: +1 888 791 1189
Intl: +1 925 924 9500
Aus: +1 800 631 268
UK: 0800 028 6590
CN: +86 400 660 8680

Direct Inward Dialing: +1 408 916 9892

Auditing

IT-samsvarsrevidering i sanntid

Organisasjoner som må imøtekomme samsvarskrav er avhengige av automatiserte overvåkningssystemer som ADAudit Plus. Disse systemene sørger for effektiv kontroll over informasjonssikkerheten, vedvarende og grundig overvåkning og mange revisjonsrapporter med fullstendig konfidensialitet, integritet og nøyaktighet. Denne sikkerhetsprogramvaren sporer brukerhandlinger og datatilgang/endringer som kreves for å imøtekomme forskjellige samsvar, som for eksempel SOX, HIPAA, PCI-DSS, FISMA og GLBA.

ADAudit Plus gir deg døgnkontinuerlig overvåkning, e-postvarsler og forhåndskonfigurerte rapporter som er enkle å vise. Med mer enn 200 rapporter som viser endringer, kan ikke samsvar bli enklere enn dette.

SOX-samsvarsrevidering i sanntid

Sarbanes-Oxley Act fra 2002 nedfelte strenge standarder for alle offentlig omsatte selskaper i USA. Det gjelder ikke for private selskaper. Loven håndheves av Securities and Exchange Commission (SEC) og tar for seg samsvar, regler og krav. ADAudit Plus sørger for et automatisk SOX 302 / 404-samsvarssystem for sikring av bedriftens nettverkssikkerhet, kontinuerlig nettverksovervåkning med varsler/rapporter ved autorisert/uautorisert systemtilgang og datatilgang for dataintegritet.

Noen SOX-samsvarsrevisjonsrapporter

Siste brukerpåloggingsaktivitet | Påloggingsfeil | Terminaltjenesteaktivitet | Påloggingsvarighet | Endringer i domenepolicy | Påloggingshistorikk | Brukerstyring | Gruppestyring | Datamaskinbehandling | OU-styring | GPO-styring | Administrative brukerhandlinger | Alle fil- eller mappeendringer

HIPAA-samsvarsrevidering i sanntid

HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act fra 1996, er en føderal lov til ble lagt til Internal Revenue Code fra 1996. Den ble utformet for å gi bedre overførbarhet og kontinuitet til dekningen av helseforsikring i gruppe- og personmarkedene.

Tittel–I HIPAA-samsvar – HIPAA beskytter dekningen til helseforsikring for arbeidere og deres familier når de bytter eller mister jobben sin.

Tittel-II HIPAA-samsvar – For at Administrative Simplification (AS)-bestemmelsene skal gjelde, må det etableres nasjonale standarder for elektroniske helsetransaksjoner og nasjonale identifikatorer for leverandører, helseforsikringsplaner og arbeidsgivere som tar for seg sikkerheten og personvernet til helsedata.

Noen HIPAA-samsvarsrevisjonsrapporter

Alle fil- eller mappendringer | OU-styring | Datamaskinbehandling | Gruppestyring | Brukerstyring | Påloggingsvarighet | Terminaltjenesteaktivitet | Påloggingsfeil | Siste brukerpåloggingsaktivitet

PCI-DSS-samsvarsrevidering i sanntid

PCI DSS gjelder for alle entiteter som lagrer, behandler og/eller overfører data om kortholdere. Den tekker tekniske og operative systemkomponenter som er inkludert i eller forbundet med data om kortholdere. Hvis virksomheten din tar i mot eller behandler betalingskort, må den opptre i samsvar med PCI DSS.

Noen PCI-DSS-samsvarsrevisjonsrapporter

Siste brukerpåloggingshistorikk | Påloggingsfeil | Terminaltjenesteaktivitet | Påloggingshistorikk | Administrative brukerhandlinger | Alle fil- eller mappendringer | RADIUS-påloggingshistorikk (NPS) | Vellykket fillesing | Endringer i mappetillatelser | Endringer i mapperevisjonsinnstillinger

FISMA-samsvarsrevidering i sanntid

Federal Information Security and Management Act (FISMA) krever at føderale byråer sikrer informasjonen som innhentes eller vedlikeholdes på vegne av byrået, og at informasjonssystemer som brukes eller drives av byrået eller en underleverandør for et byrå eller andre organisasjoner som opptrer på vegne av byrået.

Noen FISMA-samsvarsrevisjonsrapporter

Terminaltjenesteraktivitet | Lokale påloggingsfeil | Påloggingshistorikk | Gruppestyring | Brukerstyring | Administrative brukerhandlinger | Datamaskinbehandling | OU-styring | Alle fil- eller mappeendringer | Mislykket forsøk på skriving til fil | Mislykket forsøk på sletting av fil

GLBA-samsvarsrevidering i sanntid

Gramm-Leach-Bliley Act, også kjent som Financial Services Modernization Act, krever at finansinstitusjoner – selskaper som tilbyr finansprodukter eller tjenester som lån, finans- eller investeringsrådvigning eller forsikring – kan forklare sine praksis for informasjonsdeling til sine kunder og sikre sensitive data. Bestemmelsen gjelder for låneinstitusjoner som ikke er banker, takstmenn, noen finans- eller investeringsrågivere, gjeldsinndrivere, regnskapsførere, banker og leverandører av eiendomsoppgjør.

Noen GLBA-samsvarsrevisjonsrapporter

Endringer i mapperevisjonsinnstillinger | Endringer i mappetillatelser | Vellykket lesing fra fil | Alle fil- eller mappeendringer | GPO-styring | Brukerstyring | Gruppestyring | Endringer i domenepolicy | Påloggingsvarighet | Lokale påloggingsfeil | Terminaltjenesteaktivitet

ADAudit Plus Trusted By