Support
 
Phone Get Quote
 
Support
 
US: +1 888 720 9500
US: +1 888 791 1189
Intl: +1 925 924 9500
Aus: +1 800 631 268
UK: 0800 028 6590
CN: +86 400 660 8680

Direct Inward Dialing: +1 408 916 9892

Najdôležitejšie informácie o ADAudit Plus

Sledovanie prihlásenia/odhlásenia
Získajte prehľad o činnosti prihlasovania používateľa, ku ktorým dochádza v rámci celého prostredia vášho serveru Windows, od zlyhania prihlásenia až po históriu prihlasovania.
Riešenie problémov s uzamknutím účtu
Okamžite deteguje uzamknutie s výstrahami v reálnom čase a analyzuje ich základnú príčinu s pomocou hĺbkových reportov.
Ochrana citlivých údajov
Sleduje prístup k súborom naprieč súborovými servermi Windows, klastrami zlyhania, NetApp a úložiskami EMC.
Získajte úplný prehľad o zmenách zásad skupiny
Sledujte zmeny nastavenia zásad skupiny a vytváranie, zmeny a odstránenia GPO.
Zmiernite hrozby insiderov
Získajte úplný prehľad o záznamoch auditu pre činnosti správcu a ďalších privilegovaných používateľov. Priebežne sledujte zmeny členov privilegovaných skupín.
Automatická reakcia na incidenty
Nakonfigurujte nástroj tak, aby v prípade spustenia výstrahy podnikol vopred stanovené kroky.
Audit hybridných prostredí AD
Získajte jednotný korelovaný prehľad o činnosti, ku ktorej dochádza vo vašom miestnom AD ako aj Azure AD.
Integrujte spravodajstvo ADAudit Plus do SIEM
Maximalizujte potenciál vašej existujúcej infraštruktúry SIEM preposielaním protokolov do vašej konzoly SIEM.
Preukazujte dodržiavanie predpisov
Splňte požiadavky zákonov SOX, HIPAA, FISMA, PCI, GLBA ako aj ďalšie zákonné požiadavky s pomocou balíčkov vopred pripravených reportov.
Jednoduché použitie:
Jednoduchá inštalácia, webový prístup, intuitívne PR, pokročilé vyhľadávanie pre sledovanie konkrétnej informácie súvisiacej s akoukoľvek udalosťou, automatické doručovanie reportu/výstrahy priamo do vašich došlých správ, archivácia údajov auditu a mnoho ďalších funkcií: vďaka tomu všetkému je ADAudit Plus radosť používať.

ADAudit Plus dôveryhodný