Support
 
Phone Get Quote
 
Support
 
US: +1 888 720 9500
US: +1 888 791 1189
Intl: +1 925 924 9500
Aus: +1 800 631 268
UK: 0800 028 6590
CN: +86 400 660 8680

Direct Inward Dialing: +1 408 916 9892

Auditing

การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎด้านไอทีแบบเรียลไทม์

ปัจจุบันองค์กรที่อยู่ภายใต้การควบคุมการปฏิบัติตามกฎจะต้องพึ่งพาข้อมูลระบบอัตโนมัติของระบบการตรวจสอบอย่างเช่น ADAudit Plus ระบบเหล่านี้ทำให้มั่นใจในการควบคุมด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ การตรววจสอบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง และรายงานการตรวจสอบมากมายที่มีการรักษาความลับ ความถูกต้องของข้อมูล และความแม่นยำขั้นสูงสุด ซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยนี้จะติดตามการดำเนินการของผู้ใช้และการเข้าถึง/การปรับเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นต้องให้สอดคล้องตามการปฏิบัติตามกฎหลากหลาย เช่น SOX, HIPAA, PCI-DSS, FISMA และ GLBA

ADAudit Plus ให้การตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน การแจ้งเตือนทางอีเมล และรายงานที่กำหนดค่าล่วงหน้าที่ดูข้อมูลได้ง่าย มีรายงานมากกว่า 200 แบบให้ดูการเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติตามกฎที่ไม่เคยง่ายอย่างนี้มาก่อน

การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎของ SOX แบบเรียลไทม์

กฎหมาย Sarbanes-Oxley ปี 2002 ได้กำหนดมาตรฐานที่เข้มงวดสำหรับบริษัทจดทะเเบียนในตลาดหุ้นทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่มีผลใช้กับบริษัทเอกชนทั่วไป กฎหมายนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการกำกับตลาดหุ้นและหลักทรัพย์ (SEC) ซึ่งจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ADAudit Plus ให้ความมั่นใจในระบบที่สอดคล้องกับมาตรฐาน SOX 302 / 404 แบบอัตโนมัติเพื่อรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายขององค์กร การตรวจสอบเครือข่ายอย่างต่อเนื่องพร้อมการแจ้งเตือน/รายงานเกี่ยวกับระบบที่ได้รับอนุญาต/ไม่ได้รับอนุญาต และการเข้าถึงข้อมูลเพื่อความถูกต้องของข้อมูล

ตัวอย่างของรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎของ SOX

เหตุการณ์การเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ล่าสุด | ความล้มเหลวของการเข้าสู่ระบบ | เหตุการณ์การให้บริการของเทอร์มินอล | ระยะเวลาการเข้าสู่ระบบ | การเปลี่ยนแปลงนโยบายโดเมน | ประวัติการเข้าสู่ระบบ | การจัดการผู้ใช้ | การจัดการกลุ่ม | การจัดการคอมพิวเตอร์ | การจัดการ OU | การจัดการ GPO | การดำเนินการจัดการโดยผู้ใช้ | การเปลี่ยนแปลงของไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมด

การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎของ HIPAA แบบเรียลไทม์

HIPAA กฎหมาย Health Insurance Portability and Accountability Act ค.ศ. 1996 เป็นกฎหมายแห่งชาติที่ได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสรรพากรภายในฉบับปี ค.ศ. 1996 กฎหมายนีได้รับการออกแบบเพื่อปรับปรุงความคล่องตัวและความต่อเนื่องของความค้มครองของประกันสุขภาพในตลาดกลุ่มและรายบุคคล

การปฏิบัติตามกฎ HIPAA หัวเรื่อง I - HIPAA ปกป้องความคุ้มครองของประกันสุขภาพสำหรับคนงานและครอบครัวเมื่อพวกเขาเปลี่ยนงานหรือสูญเสียงานของพวกเขา

การปฏิบัติตามกฎ HIPAA หัวเรื่อง II - สำหรับการนำข้อกำหนดของการปรับปรุงงานปกครองให้เรียบง่าย (AS) ไปใช้ จะต้องกำหนดมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมการดูแลสุขภาพผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และตัวระบุแห่งชาติสำหรับผู้ให้บริการ แผนประกันสุขภาพ และการจัดการระบบความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพจากนายจ้าง

ตัวอย่างของรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎของ HIPAA

การเปลี่ยนแปลงไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมด | การจัดการ OU | การจัดการคอมพิวเตอร์ | การจัดการกลุ่ม | การจัดการผู้ใช้ | ระยะเวลาการเข้าสู่ระบบ | เหตุการณ์การให้บริการของเทอร์มินอล | ความล้มเหลวของการเข้าสู่ระบบ | เหตุการณ์การเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ล่าสุด

การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎของ PCI-DSS แบบเรียลไทม์

กฎหมาย PCI DSS มีผลใช้กับนิติวิทยาศาสตร์บุคคลทั้งหมดที่ดำเนินการจัดเก็บ ประมวลผล และ/หรือส่งข้อมูลของผู้ถือบัตร ซึ่งครอบคลุมส่วนประกอบระบบทางเทคนิคและการดำเนินงานที่รวมอยู่ในหรือเชื่อมต่อกับข้อมูลผู้ถือบัตร ถ้าธุรกิจของคุณยอมรับหรือประมวลผลบัตรชำระเงิน จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย PCI DSS

ตัวอย่างของรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎของ PCI-DSS

เหตุการณ์การเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ล่าสุด | ความล้มเหลวของการเข้าสู่ระบบ | เหตุการณ์การให้บริการของเทอร์มินอล | ประวัติการเข้าสู่ระบบ | การดำเนินการจัดการโดยผู้ใช้ | การเปลี่ยนแปลงไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมด | ประวัติการเข้าสู่ระบบ RADIUS (NPS) | การเข้าถึงการอ่านไฟล์ที่สำเร็จ | การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของโฟลเดอร์ | การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการตรวจสอบโฟลเดอร์

การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎของ FISMA แบบเรียลไทม์

กฎหมาย Federal Information Security and Management Act (FISMA) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เก็บรวบรวมหรือดูแลรักษาโดยหรือในนามของหน่วยงาน และสำหรับระบบสารสนเทศที่ใช้หรือดำเนินการโดยหน่วยงานหรือโดยผู้รับเหมาช่วงของหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ในนามของหน่วยงาน

ตัวอย่างของรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎของ FISMA

เหตุการณ์การให้บริการของเทอร์มินอล | ความล้มเหลวของการเข้าสู่ระบบภายใน | ประวัติการเข้าสู่ระบบ | การจัดการกลุ่ม | การจัดการผู้ใช้ | การดำเนินการจัดการโดยผู้ใช้ | การจัดการคอมพิวเตอร์ | การจัดการ OU | การเปลี่ยนแปลงไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมด | ความพยายามเขียนไฟล์ที่ล้มเหลว | ความพยายามลบไฟล์ที่ล้มเหลว

การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎของ GLBA แบบเรียลไทม์

กฎหมาย Gramm-Leach-Bliley Act หรือรู้จักกันในชื่อ Financial Services Modernization Act กำหนดให้สถาบันการเงิน บริษัทที่นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินให้กับผู้บริโภค เช่น เงินกู้ยืม การปรึกษาทางการเงินหรือการลงทุน หรือการประกัน จะต้องประกาศแจ้งเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการแชร์ข้อมูลให้ลูกค้าได้ทราบ และเพื่อปกป้องข้อมูลที่สำคัญ กฎหมายนี้ใช้กับผู้ให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ไม่ใช่ธนาคาร ผู้ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ตัวแทนบริการเงินกู้ ที่ปรึกษาทารการเงินหรือการลงทุนบางประเภท ผู้ติดตามหนี้ ผู้เตรียมความพร้อมการขอคืนภาษี ธนาคาร และผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์

ตัวอย่างของรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎของ GLBA

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการตรวจสอบไฟล์ | การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของโฟลเดอร์ | การเข้าถึงการอ่านไฟล์ที่สำเร็จ | การเปลี่ยนแปลงไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมด | การจัดการ GPO | การจัดการผู้ใช้ | การจัดการกลุ่ม | การเปลี่ยนแปลงนโยบายโดเมน | ระยะเวลาการเข้าสู่ระบบ | ความล้มเหลวของการเข้าสู่ระบบภายใน | เหตุการณ์การให้บริการของเทอร์มินอล

ADAudit Plus Trusted By