Support
 
Phone Get Quote
 
Support
 
US: +1 888 720 9500
US: +1 888 791 1189
Intl: +1 925 924 9500
Aus: +1 800 631 268
UK: 0800 028 6590
CN: +86 400 660 8680

Direct Inward Dialing: +1 408 916 9892

Những điểm nổi bật của ADAudit Plus

Theo dõi đăng nhập/đăng xuất
Nhận thông tin chi tiết về hoạt động đăng nhập của người dùng xuất hiện trong môi trường máy chủ Windows của bạn, từ đăng nhập thất bại đến lược sử đăng nhập.
Xử lý các trường hợp tài khoản bị khóa
Phát hiện tức thời các trường hợp bị khóa bằng cảnh báo trong thời gian thực và phân tích nguyên nhân gốc rễ của chúng bằng các báo cáo chi tiết.
Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm
Theo dõi truy cập tập tin ở khắp các máy chủ tập tin Windows, các cụm giải pháp chịu lỗi, NetApp, và lưu trữ EMC.
Nắm thông tin hoàn chỉnh về các thanh đổi chính sách nhóm
Theo dõi các thay đổi thiết lập chính sách nhóm và tạo lập, điều chỉnh, và xóa GPO.
Giảm thiểu các mối đe dọa nội gián
Theo dõi kiểm định an ninh hoàn chỉnh đối với hoạt động của quản trị viên và của các người dùng có đặc quyền khác. Theo dõi những thay đổi về tư cách thành viên của nhóm đặc quyền.
Tự động hóa ứng phó sự cố
Cấu hình công cụ để thực hiện một biện pháp xác định trước bất kỳ khi nào một cảnh báo được kích hoạt.
Kiểm tra các môi trường AD lai
Nắm thông tin tương liên về các hoạt động diễn ra trên AD và Azure AD tại cơ sở của bạn.
Tích hợp thông tin của ADAudit Plus với SIEM
Phát huy tối đa tiềm năng của cơ sở hạ tầng SIEM hiện hữu của bạn bằng cách gửi chuyển nhật ký đến bảng điều khiển SIEM của bạn.
Chứng minh tuân thủ
Đáp ứng các yêu cầu SOX, HIPAA, FISMA, PCI, GLBA, và các yêu cầu tuân thủ khác bằng các báo cáo đóng gói sẵn.
Dễ sử dụng:
Cài đặt nhanh chóng, truy cập trên web, giao diện người dùng trực quan, tìm kiếm nâng cao để theo dõi thông tin cụ thể liên quan đến bất kỳ sự kiện nào, báo cáo tự động hóa/gửi cảnh báo thẳng đến hộp thư đến của bạn, kiểm tra kho lưu trữ dữ liệu, và nhiều chức năng khác biến ADAudit Plus thành một công cụ hữu ích.

ADAudit Plus Trusted By