Tack för att du väljer ManageEngine RecoveryManager Plus!

Obs: Läs och godkänn licensavtalet innan du hämtar den här programvaran.

Våra supporttekniker kommer att ta kontakt med dig för att hjälpa till med utvärderingen.
E-post - support@recoverymanagerplus.com

Fler nedladdningsalternativ 
Huvudnedladdning32 bit.exe64 bit.exe
Spegelnedladdning32 bit.exe64 bit.exe
 •   AD360
  Personalidentitet och åtkomsthantering för hybridekosystem
   
 •   Log360
  Integrerad SIEM med avancerad hotanalys och ML-driven UEBA
   
 •   ADManager Plus
  Active Directory, Microsoft 365 och Exchange management och rapportering
   
 •   ADAudit Plus
  Realtidsrevision av Active Directory, fil och Windows-serverändringar
   
 •   ADSelfService Plus
  Lösenordssjälvbetjäning, MFA för slutpunkter, villkorad åtkomst och SSO för företag
   
 •   EventLog Analyzer
  COmfattande logg- och IT-efterlevnadshantering
   
 •   M365 Manager Plus
  Microsoft 365-hantering, -rapportering och -granskning
   
 •   SharePoint Manager Plus
  SharePoint-rapportering och revision
   
 •   Exchange Reporter Plus
  Rapportering, revision och övervakning för hybrid Exchange och Skype