CloudSpend – Verktyg för hantering av molnkostnader
Ta kontroll över dina molnkostnader och få insyn i molnkostnaderna

Påbörja din 30 dagars kostnadsfria utvärderingsperiod Prova nu – registrera dig på 30 sekunder
Cloud Cost Management With CloudSpend

CloudSpend är mycket mer än en vanlig instrumentpanel!

 • 33%

  Minskade kostnader

 • 50+

  Bästa praxis för molnkostnader

 • 60 %

  Mindre tid som går åt till att hålla koll på molnfakturor

Stärk ditt företag med ManageEngines verktyg för hantering av molnkostnader

 • Bästa praxis för molnkostnader

  Kostnadsoptimering blir enkelt med vår automatiserade fakturahantering som extraherar relevanta kostnadskategorier till en intuitiv instrumentpanel – dataöverföringstyp, region, driftstyp, användningstyp, tillgänglighetszon – för att ge djup insyn i dina molnkostnader.

 • Anpassa resurser

 • Effektiva återbetalningar

 • Spåra upplupna kostnader

 • Smarta prognoser

Cloud cost management - Cloud cost best practices

Bästa praxis för molnkostnader

Автоматическая обработка счетов на оплату позволяет с легкостью оптимизировать затраты, поскольку в ходе такой обработки соответствующие категории затрат отображаются на интуитивно понятной информационной панели - тип передачи данных, регион, тип операции, тип использования, зона доступности. Благодаря всем этим сведениям вы получаете полное и детальное представление о своих затратах на облачные службы.

Cloud cost management - Rightsizing resources

Anpassa resurser

Utföra ad hoc-analyser med olika filtrerings- och grupperingsdimensioner. Fördela utgifterna på kopplade konton inom anpassade datumintervall. Du kan även använda autogenererade och användardefinierade taggar för att isolera och analysera undergrupper av dina molnkostnader.

Cloud cost management - Effective chargebacks

Effektiva återbetalningar

Använd inbyggda taggar för att allokera utgifter till en eller flera affärsenheter inom organisationen och göra enskilda affärsenheter mer ansvarsskyldiga. Spåra kostnader för olika team, projekt och kunder med CloudSpend.

Cloud cost management - Track accruing costs

Spåra upplupna kostnader

Identifiera de tre största kostnadsdrivande tjänsterna, analysera utgifterna med kalendrar, se kostnadsfördelning per region, instanstyp, komponent, dataöverföring och analysera sparplanens användning och resultat.

Cloud cost management - Smart forecasts

Smarta prognoser

Skapa prognoser som hjälper dig att göra en realitetskontroll baserat på historiska data och få insikter om huruvida utgifterna kommer att uppfylla budgetmålen eller överskrida dem. Ta kontroll över de uppdelade utgifterna för enskilda affärsenheter och vidta åtgärder för att inte överskrida budgeten.

ManageEngine CloudSpend är byggt för att uppfylla dina behov av kostnadshantering för molntjänster

Kostnadsoptimering för Azure

Ett verktyg för hantering av molnkostnader för att administrera ditt Microsoft Azure-moln som hjälper dig att fördela Azure-budgetar, använda taggar och skapa affärsenheter för molnkostnader för att spåra din Azure-kostnadshantering.

Kostnadsoptimering för AWS

Med kostnadshantering för AWS-molntjänster kan du analysera, kontrollera och spåra dina utgifter för AWS-molntjänster. Du kan också kontrollera felaktig taggning och kontostyrning.

CloudSpend har förtroende hos över 100 varumärken över hela världen

BairesDev
3i Infotech
Jellyvision
Spatial Vision
Modern Hire
Getz Clinical
qualsafe
moofwd
OmniMetalcraftcorp
ironplane
TechStyle Fashion Group
OBG
Liqi
Zest Dental
aztec
intuition
forbin
tekpro
evs
inniti
Ce Broker

Översikt över hantering av molnkostnader

 • Vad är hantering av molnkostnader?

 • Med hantering av molnkostnader kan du analysera, kontrollera och spåra dina utgifter i molnet. Felaktig taggning och kontostyrning – som inkluderar överblivna, överprovisionerade, underutnyttjade eller inaktiva resurser – ökar dina molnkostnader. Om du inte kontrollerar dina molnkostnader kan de skena iväg utom kontroll. Ett kostnadshanteringsverktyg hjälper kunder i molnet att få insikt i sina förbrukningsmönster, så att de kan fokusera på att minska sina förbrukningskostnader per enhet.

 • Varför ska du investera i ett verktyg för hantering av molnkostnader?

 • När globala team är spridda över olika vertikaler, som en organisations tekniska och finansiella affärsgrupper, är det viktigt att ha ett enhetligt molnspråk för att kunna göra förutsägelser om molnanvändning och utveckla molnstrategier. Ett verktyg för hantering av molnkostnader är nödvändigt för att förstå vem som spenderar vad och var. När du implementerar ett enhetligt molnspråk med ett verktyg för hantering av molnkostnader kan viktiga intressenter fatta datadrivna beslut om molnets miljöpåverkan.

 • Varför är CloudSpend det bästa verktyget för hantering av molnkostnader?

 • ManageEngine CloudSpend hjälper dig att arbeta effektivt i molnet och minska onödiga upplupna kostnader. Affärsenheter (BU) i CloudSpend hjälper kontoinnehavare att uppnå kostnadsansvar inom globala team. Genom att skapa molnkostnadsställen i en BU kan du utvärdera utgiftsvyer på hög nivå för enskilda team och använda visualiseringar för att gå ner i detalj för att få en detaljerad analys. Du kan också använda organisationsplanering för att få ut mesta möjliga värde för varje spenderad krona, vilket du kan bekräfta genom att spåra dina kostnader för varje konto, tjänst, region eller dataöverföring.