Hantering av stationär och mobil enhet

Lösningar för IT-avdelningar och MSP:er för att centralisera hantering av mobila enheter och stationära datorer.

Desktop Central

Integrerad skrivbords- och mobil enhetshantering

Desktop Central

 • Webbaserad lösning för hantering av tusentals servrar, stationära datorer och mobila enheter från en central plats
 • Enpunktslösning som erbjuder skrivbord och MDM (mobile device management)
 • Holistisk lösning för att hantera alla MDM-aktiviteter
 • Prisvärd och användarvänlig lösning som är inom räckhåll i alla organisationer
Desktop Central

Lösningar med hantering av mobila enheter

Mobile Device Manager Plus

 • Konfigurera principer och profiler för åtkomst till företagsresurser
 • Hantera mobila tillgångar och sök enhetsrelaterad information
 • Hantera programdistribution och rapportering
 • Utför fjärrlås och datarensning
Patch Connect Plus

Hantera tredjepartspatchar med Microsoft SCCM

Patch Connect Plus

 • Lägg till befintliga funktioner för Microsoft SCCM och lägg till möjligheten att patcha tredjepartsprogram
 • Använder samma SCCM-patchdistribueringsinfrastruktur
 • Stöder uppdateringar av över 250 tredjepartsprogram
 • Automatiserar skanning och distribuering av patchar
 • Ta emot meddelanden om status för distribuerade patchar
Desktop Central MSP

Fjärrskrivbords- och mobil enhetshantering

Desktop Central MSP

 • Webbaserad programvara som hjälper administrerade tjänsteleverantörer att effektivt hantera kundernas servrar, stationära och mobila enheter
 • Automatiserar programdistribuering
 • Uppdaterar patchar för Microsoft och tredje part
 • Inspekterar maskinvaru- och programvarutillgångar
 • Felsöker tekniska problem via fjärrstyrning
Patch Manager Plus

Automatiserad lösning för patch-hantering
– lokalt och i molnet

Patch Manager Plus

 • Automatisering av molnbaserad patch-hantering för Windows och över 250 tredjepartsapplikationer
 • Patchning av distribuerade och fjärranslutna kontor
 • Automatisera patchningsprocessen från detektering till distribuering
 • Sök regelbundet efter sårbarheter och patchar
 • Testa patchernas stabilitet
 • Användarmeddelanden, anpassningar och patchningskontroller
 • Bibehåll ständig efterlevnad med säkerhetsstandarder
 • Avvisa patchar för specifika grupper eller applikationer
 • Rapporter och granskningar för avancerad patch-hantering