Hantering av stationär och mobil enhet

Lösningar för IT-avdelningar och MSP:er för att centralisera hantering av mobila enheter och stationära datorer.

Desktop Central

Integrerad skrivbords- och mobil enhetshantering

Desktop Central

 • Webbaserad lösning för hantering av tusentals servrar, stationära datorer och mobila enheter från en central plats
 • Enpunktslösning som erbjuder skrivbord och MDM (mobile device management)
 • Holistisk lösning för att hantera alla MDM-aktiviteter
 • Prisvärd och användarvänlig lösning som är inom räckhåll i alla organisationer
Desktop Central

Lösningar med hantering av mobila enheter

Mobile Device Manager Plus

 • Konfigurera principer och profiler för åtkomst till företagsresurser
 • Hantera mobila tillgångar och sök enhetsrelaterad information
 • Hantera programdistribution och rapportering
 • Utför fjärrlås och datarensning
 • Tillgänglig platsbaserat och i molnet
Desktop Central MSP

Fjärrskrivbords- och mobil enhetshantering

Desktop Central MSP

 • Webbaserad programvara som hjälper administrerade tjänsteleverantörer att effektivt hantera kundernas servrar, stationära och mobila enheter
 • Automatiserar programdistribuering
 • Uppdaterar patchar för Microsoft och tredje part
 • Inspekterar maskinvaru- och programvarutillgångar
 • Felsöker tekniska problem via fjärrstyrning
OS Deployer

OS-bildbehandling och distribuering

OS Deployer

 • Bildbehandlings- och distribueringslösning för Windows-program
 • Lagrar huvudbilden på en dators Windows-operativsystem och Windows-program
 • Distribuerar huvudbilden samtidigt till flera servrar, bärbara och stationära datorer
 • Hämtar när som helst information om klientdatorer
 • Genererar omfattande rapporter för att granska IT-tillgångar
 • Anpassar användarbehörigheter genom att delegera aktiviteter
 • Integrerar skrivbordshantering med support från tredje part
Patch Connect Plus

Hantera tredjepartspatchar med Microsoft SCCM

Patch Connect Plus

 • Lägg till befintliga funktioner för Microsoft SCCM och lägg till möjligheten att patcha tredjepartsprogram
 • Använder samma SCCM-patchdistribueringsinfrastruktur
 • Stöder uppdateringar av över 250 tredjepartsprogram
 • Automatiserar skanning och distribuering av patchar
 • Ta emot meddelanden om status för distribuerade patchar
Patch Manager Plus

Automatiserad lösning för patch-hantering
– lokalt och i molnet

Patch Manager Plus

 • Automatisering av molnbaserad patch-hantering för Windows och över 250 tredjepartsapplikationer
 • Patchning av distribuerade och fjärranslutna kontor
 • Automatisera patchningsprocessen från detektering till distribuering
 • Sök regelbundet efter sårbarheter och patchar
 • Testa patchernas stabilitet
 • Användarmeddelanden, anpassningar och patchningskontroller
 • Bibehåll ständig efterlevnad med säkerhetsstandarder
 • Avvisa patchar för specifika grupper eller applikationer
 • Rapporter och granskningar för avancerad patch-hantering
Remote Access Plus

Programvara för fjärråtkomst

Remote Access Plus

 • HIPAA-kompatibel avancerad fjärrkontroll för att felsöka alla problem.
 • 12+ praktiska verktyg för fjärrhantering av lösta fel i ljusets hastighet.
 • Röst-, video- och textchattar för att omedelbart kommunicera med slutanvändare.
 • Sammanfattande felsökning med stöd för flera skärmar.
 • Användarbekräftelse och möjlighet att spela in fjärrsessioner.
 • Loggning och rapporter i realtid.
 • Strömalternativ för att optimera produktionskostnaderna och öka produktiviteten.
Browser Security Plus

Programvara för webbläsarhantering och säkerhet

Browser Security Plus

 • Konfigurera och distribuera policyer för att förhindra hot och dataintrång
 • Hantera och kontrollera webbläsartillägg och plugins
 • Isolera IT-godkända och ej godkända webbplatser för att förhindra dataöverträdelser
 • Se till att förutbestämda standarder som STIG och CIS följs

Programvara för hantering av företagssårbarhet

Vulnerability Manager Plus

 • Övervaka kontinuerligt och automatisera skanning för att hålla dig informerad om nya sårbarheter.
 • Förutsäg verkliga risker från en mängd sårbarheter.
 • Upptäck och eliminera säkerhetsfelkonfigurationer som standardlösenord, öppna delningar, obehöriga användare, o.s.v.
 • Automatisera vad som ska korrigeras, när det ska korrigeras och hur det korrigeras för Windows, macOS, Linux och över 250 tredjepartsapplikationer.
 • Skydda dina internetanslutna servrar från många sorters angrepp, som till exempel XSS, klickkapningsangrepp, och råstyrkeattacker, o.s.v.
 • Upptäck och eliminera obehörig programvara som ej stöds i ditt nätverk.
 • Minska nolldagarssårbarheter utan att behöva vänta på en korrigering.
Device Control Plus

Dataläckageförhindringsmjukvara för löstagbara enheter

Device Control Plus

 • Kontrollera, blockera och övervaka åtgärderna för alla USB-enheter och perifera enheter
 • Skapa och distribuera policier för att förhindra dataförlust och datastöld via löstagbara enheter
 • Konfigurera filöverföringsbegränsningar för att förhindra obehörig dataförflyttning till eller från din dator
 • Implementera rollbaserad åtkomstkontroll för att förhindra obehörig åtkomst till dina data
 • Utdela tillfällig åtkomst till löstagbara enheter för att förhindra överdrivna åtkomstbehörigheter
 • Skapa en tillförlitlig enhetslista för att tillåta tillförlitliga enheter åtkomst till din dator
 • Märk och åtgärda insideraktivitet med intuitiva paneler och noggranna granskningsrapporter
Hantering av fjärranslutna mobil enhet för MSP:er

Hantering av fjärranslutna mobil enhet för MSP:er

Mobile Device Manager Plus MSP

 • Stöd för flera plattformar: iOS, Android, Windows, macOS, tvOS och Chrome OS
 • Kontrollera enheter på distans utan att installera ytterligare agenter
 • Få åtkomst till och distribuera företagets resurser på ett säkert sätt
 • Effektiv BYOD-hantering genom skapande av behållare
 • Installera, uppdatera och avinstallera appar i bakgrunden
 • Hantera mobila tillgångar och sök enhetsrelaterad information
 • Utför fjärrlås och datarensning