Netflow Analyzer
 • Få den bästa kombinationen av
  ANALYS + KONTROLL
  med NetFlow Analyzer v12.4 Ladda ned nu NetFlow Monitoring & Network Traffic Analysis Software: ManageEngine NetFlow Analyzer

 

Programvara för övervakning av nätverkstrafik för ingående trafikanalys

Varför NetFlow Analyzer?

NetFlow Analyzer, ett fullständigt verktyg för trafikanalys, utnyttjar flödestekniker för att tillhandahålla realtidssynlighet i nätverkets bandbreddsprestanda. NetFlow Analyzer, främst ett verktyg för bandbreddsövervakning, har optimerat tusentals nätverk runtom i världen genom att ge en holistisk vy över deras nätverksbandbredd och trafikmönster. NetFlow Analyzer är en enhetlig lösning som samlar in, analyserar och rapporterar om vad din nätverksbandbredd används till och av vem. NetFlow Analyzer är den tillförlitliga partnern i optimering av bandbreddsanvändning i över en miljon gränssnitt världen över, förutom att den utför näträttsliga funktioner och nätverkstrafikanalyser.

Gå till botten av trafikanalysen med NetFlow

 • Övervaka nätverksbandbredden och trafikmönstren at på en gränssnittsspecifik nivå
 • Fördjupa dig i information på gränssnittsnivå för att upptäcka trafikmönster och enhetsprestanda.
 • Få insyn i realtid i bandbredden i ditt nätverk med granulära rapporter på en minut.
 • Upptäck ett brett spektrum av externa och interna säkerhetshot med Continuous Stream Mining Engine-teknik.
 • Spåra nätverksavvikelser som uppstår i din nätverksbrandvägg.
 • Identifiera kontextkänsliga avvikelser och inte en enda dag av överträdelser med NetFlow Analyzer.
 Appcentrisk övervakning och Shape-apptrafik
 • Upptäck och klassificera program som inte tillhör standarduppsättningen och som använder för mycket av bandbredden med NetFlow Analyzer.
 • Konfigurera om policyer med trafikformningsteknik via ACL eller klassbaserad policy för att få kontroll över bandbreddsslukande program.
 • NetFlow Analyzer utnyttjar Cisco NBAR för att ge dig fördjupad synlighet i nivå-7-trafik och för att känna igen program som använder dynamiska portnummer eller döljer sig bakom välkända portar.
 • Fatta informerade beslut om din bandbreddstillväxt med hjälp av kapacitetsplaneringsrapporter
 • Mät din bandbreddstillväxt över under en tidsperiod med långsiktig rapportering
 • Aktuella trender under utökade historiska perioder.
 • Generera fakturering på begäran för redovisning och för avdelningsåterkrav.
 Övervaka röst, video och data effektivt
 • Analysera IP-tjänstenivåer för nätverksbaserade program och -tjänster med hjälp av NetFlow Analyzer IP SLA-övervakare.
 • Säkerställ en hög nivå av data- och röstkommunikation med hjälp av Cisco IP SLA-teknik.
 • Håll koll på central prestandametrik i röst- och datatrafik.
  Stöd för flera leverantörer och flödesteknik
 • Samla in och analysera flöden från centrala enheter som Cisco, 3COM, Juniper, Foundry Networks, Hewlett-Packard, extreme och andra ledande leverantörer
 • Rapporter om alla ledande flödesformat som NetFlow, sFlow, cflow, J-Flow, FNF, IPFIX, NetStream, Appflow etc.
Förenklad bandbreddövervakning.
Med NetFlow Analyzer får du fullständig insyn i din bandbreddanvändning, trafik, applikationsprestanda, enheter, gränssnitt, IP:er, trådlöst nätverk, WAN-länkar, SSID:er och åtkomstpunkter. NetFlow Analyzer stöder också olika Cisco-tekniker, som till exempel NBAR, CBQoS, AVC och IP SLA.
 • Visa prestanda, bandbreddsanvändning, de senaste konfigurationsändringarna som gjorts på en enhet på en ögonblicksbildssida. Se vad som orsakar felet och åtgärda det innan det påverkar slutanvändarna.
 • Visa applikationer som bidrar mest till utnyttjandet från inventeringen. Detaljgranska applikationens ögonblicksbildssida och visa de främsta webbplatserna.
 • Skapa och schemalägg tröskelbaserade alarm och meddelas via SMS, e-post, SNMP Trap eller till och med SDP-ärenden.
 •  
 •  
Är du på jakt efter rätt verktyg för bandbreddövervakning?
Välj en version som bäst passar dina krav på bandbreddövervakning och trafikanalys.

Grundläggande

Enterprise

Distribuerad övervakning
Övervaka distribuerade nätverk från en konsol med ManageEngine NetFlow Analyzer Enterprise-versionen.
 • Övervaka flera fjärrplatser från en central plats med sondspecifika kontroller för att visualisera prestandafel. Visa detaljer för enheter som körs på probservern från centralserverns webbklient.
 • Network Utilization Monitoring - ManageEngine NetFlow Analyzer Övervaka hälsa, tillgänglighet och prestanda mellan prober via den centrala serverkontrollpanelen. Den centrala servern är utformad för att ge önskad nätverkssynlighet på olika platser, för att enkelt kunna skala, konsolidera och rapportera nätverkshälsa över flera fjärrsonder.
 • Visa detaljer om enheter som körs på sondservern från den centrala serverns webbklient och detaljgranska för att se enhets-, gränssnitts- och applikationsdetaljer.
 • Network Server Monitoring - ManageEngine NetFlow AnalyzerAnalysera data om olika angrepp baserat på typ och allvarlighetsgrad. Detaljgranska ytterligare för att se varje händelse med den främsta källan, målplatsen och orsakerna.
 • Skapa tjänstepolicyer och jämföra resultat före och efter policy med detaljerade CBQoS-rapporter.
 •  
 •  
NetFlow Analyzer iOS app and Android app
Kundomdömen 
Kundomdömen
”NetFlow Analyzer har hjälpt oss att reducera den tid det tar att isolera och få hot under kontroll, som t.ex. maskar och virusattacker. Den har även hjälpt oss att snabbare lösa nätverksincidenter och utföra bättre kapacitetsplanering.”
–Fred Hassard
Ledande nätverksingenjör, Adventist Health