Hantering av nätverks- och serverprestanda

Lösningar för hantering av varje del av nätverksprestandan, från nätverk- och datacenterinfrastruktur till trafik, bandbredd, konfiguration och därutöver.

OpManager

Hantering av nätverk och datacenterinfrastruktur

OpManager

 • Programvara för hantering av nätverks- och datacenterinfrastruktur för större företag, tjänsteleverantörer och SME:er
 • Automatiserade arbetsflöden, intelligenta varningsmotorer, konfigurerbara upptäcktsregler och utbyggbara mallar
 • Plugin-program för nätverksändring och konfigurationshantering, IP-adresshantering samt nätverk, program, databas, virtualisering och NetFlow-baserad bandbreddsövervakning
 • Användarvänligt gränssnitt som gör att du kommer igång snabbt
OpManager Plus

Programvara för integrerad nätverkshantering

OpManager Plus

 • OpManager Plus ger övervakning i realtid av status, tillgänglighet, hälsa och prestanda för alla nätverksenheter för både fysiska och virtuella servrar via olika protokoll.
 • Programmet stöder NetFlow, sFlow, cFlow, J-Flow, AppFlow, FNF, IP FIX och NetStream för att hjälpa dig att öka detaljnivån för trafiken och effektivt hantera bandbredd.
 • Det bidrar till att automatisera ändring i säkerhetskopiering av enheter och ger detaljerad information om alla nätverksenheter och deras konfigurationer.
 • OpManager Plus utökar stödet för dina brandväggar genom att samla in, analysera och arkivera loggdata. Det hanterar även IP-adresser och växelportar utan problem.
NetFlow Analyzer

Nätverkstrafikanalys och bandbreddshantering

NetFlow Analyzer

 • Trafik- och säkerhetsanalys och bandbreddsövervakningsverktyg erbjuder översikt i realtid över nätverksbandbreddens prestanda
 • Samlar in och analyserar information om vem som använder nätverksbandbredden och vad den används för
 • Möjliggör tidig detektering och snabbare felsökning av långsamma nätverk, QoS- och SLA-fel, säkerhetsavvikelser med mera
 • Stöder Ciscos tekniker och är Cisco-kompatibel (NetFlow, IP SLA, WAAS och Medianet)
Network Configuration Manager

Hantering av nätverkskonfiguration

Network Configuration Manager

 • Webbaserad lösning med nätverksändring för flera leverantörer, konfiguration och efterlevnadshantering (NCCM)
 • NCCM-tjänster för växlingar, routrar, brandväggar och andra nätverksenheter
 • Integrerad lösning för automatisering och kontroll av hela livscykeln för enhetskonfigurationshantering
 • Enkel, centraliserad GUI för hantering av konfigurationer, ändringskontroll, efterlevnadsgaranti och uppgiftsautomatisering
OpUtils

Hantering av växlingsport och IP-adress

OpUtils

 • Upptäcker, skannar och hanterar IP-adresser i ett företagsnätverk
 • Mappar varje växlingsport till dess anslutna enhet, på dess fysiska plats
 • Identifierar och blockerar icke-registrerade system och enheter innan de penetrerar nätverket
 • Säkerhetskopierar start- och körtidskonfigurationsfiler för Cisco-routrar och switchar
 • Övervakar och analyserar nätverksbandbreddsanvändningen i realtid för nätverket för valfri SNMP-enhet
Applications Manager

Övervakning av server- och programprestanda

Applications Manager

 • Upptäck programservrar, serverdatabaser, webbtjänster, transaktioner och molnappar i ditt heterogena datacenter
 • Detektera flaskhalsar i funktionen tidigt, identifiera rotorsaken snabbt, och lös problem proaktivt innan de påverkar slutanvändarna
 • Ta reda på exakt hur dina användare upplever dina program med hjälp av övervakning i realtid; Säkerställ optimal användarupplevelse för dina webbprogram
 • Få kapacitetsplanering och insikter i trender för att bidra till företagsexpansion
Site24x7

Webbplats- och serverövervakning

Site24x7

 • Övervaka den aktiva tiden och svarstiden för webbplatser, API-slutpunkter, och andra beroende tjänster som DNS, FTP, SMTP-servrar, och mer från 110+ globala platser.
 • Simulera kritiska webbtransaktioner på en riktig webbläsare för att upptäcka dålig prestanda och funktionalitetsproblem före dina kunder.
 • Övervaka sidinläsningsprestanda för riktiga användare; förstå påverkan av CDN och tredjepartsskript för sidupplevelse; isolera problem efter dimensioner som enhet och webbläsare, och mer med riktig användarövervakning.
 • Övervaka resursanvändningsmått och logga händelser för VM-enheter, servrar, och applikationstjänster som körs på publika molnplattformar som AWS och Azure liksom även de som körs på lokala datacenter.
OpManager MSP

Programvara för nätverks- och serverövervakning för MSP:er

OpManager MSP

 • OpManager MSP:s mjukvaruarkitektur för flera enheter hjälper dig att hantera nätverksåtgärder för flera kunder samtidigt från en central konsol.
 • OpManager MSP är kompatibelt med enheter från alla större leverantörer på marknaden och är ett av de mest anpassningsbara verktygen för nätverkshantering på marknaden.
 • Inbyggda funktioner för användarhantering för att eliminera behovet av ett tredjepartsverktyg för identitetshantering.
 • Generera kundspecifika resultat- och tillgänglighetsrapporter efter behov eller schemalägg rapporter med fördefinierade intervall.
 • Skapa kundspecifika instrumentpaneler för att övervaka alla kritiska prestanda- och hälsovärden från samma fönster.