Microsoft 365-hantering

Lösningar för hantering, säkring och garanti för efterlevnad av Microsoft 365-tjänster.

M365 Manager Plus

Microsoft 365-hantering, -rapportering och -övervakning.

M365 Manager Plus

 • Etablera och hantera användare, brevlådor, grupper och licenser i bulk.
 • Använd färdiga rapporter för Exchange Online, Azure Active Directory, OneDrive for Business, och Skype for Business, samt rapporter kring säkerhet, efterlevnadshantering och licenser för Microsoft 365.
 • Övervaka hälsa för Microsoft 365-tjänster dygnet runt och få snabbmeddelanden vid serviceavbrott.
 • Spåra även de mest granulära användaraktiviteterna i Exchange Online, Azure Active Directory, OneDrive for Business, Sway och andra tjänster.
 • Granska kritiska aktiviteter och ändringar i din Microsoft 365-miljö med anpassade varningar för varje Microsoft 365-tjänst.
 • Delegera Microsoft 365 administrationsuppgifter granulärt för supportpersonal och andra icke IT-användare genom rollbaserad delegering.
SharePoint Manager Plus

SharePoint-hantering och granskning

SharePoint Manager Plus

 • Webbaserat verktyg för hantering och granskning av inbyggda SharePoint-servrar och Microsoft 365-konfigurationer.
 • Erbjuder komplett infrastrukturtransparens i både inbyggda serverkomponenter och online SharePoint-serverkomponenter.
 • Inkluderar färdiga rapporter för övervakning av SharePoint-komponenter, såsom gårdar, innehållsdatabaser, webbprogram, platssamlingar, platser, listor och dokumentbibliotek.
 • Utför granskning på komponent- och säkerhetsnivå. Spårar behörighetsändringar, gruppändringar och nya rolländringar snabbt med varningsmeddelanden.
 • Bidrar till att uppfylla efterlevnadskraven genom att arkivera granskningsloggdata under flexibla tidsperioder.
ADManager Plus

Centraliserad Microsoft 365-hantering och rapportering och inbyggd AD-hantering och -rapportering

ADManager Plus

 • Enkel konsol för Active Directory- och Microsoft 365-hantering.
 • Enkelstegs AD och Microsoft 365-bulkanvändarskapande via mallar och CSV.
 • Fördefinierade rapporter för Microsoft 365-användare, grupper och licenser.
 • Roll- och OU-baserad granulär supportdelegering för Microsoft 365-uppgifter.
ADSelfService Plus

Lösenordshantering och lösenordssynkronisering för Microsoft 365

ADSelfService Plus

 • Möjliggör lösenordssynkronisering mellan Azure AD och inbyggd AD i realtid.
 • Gör det möjligt för slutanvändare att återställa sina Microsoft 365-lösenord på egen hand.
 • Ålägger granulära lösenordspolicier över AD och Microsoft 365.
 • Skickar meddelanden om lösenordsbyte i realtid till Microsoft 365-användare.
M365 Security Plus

Microsoft 365 säkerhet och skydd

M365 Security Plus

 • Förhindra säkerhetsöverträdelser med anpassade granskningsprofiler och detaljerade granskningsrapporter om olika användare och administratörsaktiviteter.
 • Ge snabb avhjälpning av kritiska händelser med aviseringar i realtid och skapa anpassade aviseringsprofiler som passar dina behov.
 • Förhindra serviceavbrott med övervakning dygnet runt av Microsoft 365-funktioner för hälsa och prestanda och slutpunkter samt med direkta aviseringar.
 • Granska e-postmeddelanden med automatisk innehållssökning för att upptäcka personlig information och potentiella harpunfiskeangrepp.
 • Skapa anpassade serviceavdelningsroller och delegera rutinuppgifter till icke-administratörsanvändare utan att höja deras Microsoft 365-behörigheter.