Lösenord på kalkylark utsätter kunder för risk

Managed Service Providers (MSP), i synnerhet de som hanterar IT- och nätverksinfrastruktur för sina kunder, är överbelamrade med ett ständigt ökande antal behörighetslösenord. Utan lämpliga administrationsverktyg kan detta leda till slumpartad lösenordshantering där administrativa lösenord – som beviljar obegränsad åtkomstbehörighet för IT-tillgångar – lagras i flyktiga textkällor, såsom post-it-lappar, kalkylark, utskrifter och textdokument, som med hög osäkerhet delas bland tekniker utan relevant skydd, vilket gör klientorganisationer mottagliga för säkerhetsangrepp.

Det är viktigt för alla företag, men främst för MSP:er, att vinna och behålla kundernas förtroende. Om lösenordshanteringen inte fungerar korrekt kan det förstöra själva grunden till tillförlitligheten.

Snabbhämtning
Hämta Password Manager Pro och starta din gratis utvärderingsversion på mindre än 2 minuter!
Genom att klicka på ”Ladda ned”godkänner dulicensavtalet och sekretesspolicyn.
Besök vår nedladdningssida för en komplett lista av nedladdningsalternativ (32/64 bitarsversioner för Windows och Linux).

Password Manager Pro MSP-version:
Automatiserad inriktning för att skydda lösenorden för flera kunder i en instans

Password Manager Pro är en säker bank för lagring och hantering av delad känslig information, såsom lösenord, dokument och digitala identiteter. Password Manager Pros MSP-version gör det möjligt för tjänsteleverantörer att centralt hantera behörighetslösenord för deras kunder genom en helt automatiserad, policy-driven inriktning. Detta säkerställer att MSP:er kan erbjuda skydd för viktiga data som sträcker sig längre än kundens krav på säkerhet för känslig information och hjälper dem även att visa för kunderna att kritiska data hanteras på ett säkert sätt.

 

Genom att använda MSP-versionen av Password Manager Pro kan MSP:er

 
 
 
Säker lagring av kundlösenord

Säker hantering av behörighetslösenord för deras IT-kundtillgångar från en konsol, med fullständig segregation.

 
Selektiv delning mellan MSP-administratörer och klienter

Dela lösenord selektivt mellan MSP-administratörer och deras respektive kunder

   
 
 
Starta direktanslutning

Starta direktanslutning för att fjärrstyra IT-resurser, webbplatser och applikationer utan problem med manuell angivelse av inloggningsbehörigheter

Automatisk återställning av lösenord

Återställ automatiskt lösenorden till servrar, databaser, nätverksenheter och andra resurser.

   
 
 
Kontrollera åtkomst till klientnätverk

Säkerställ att användare bara får åtkomst till lösenorden de äger eller som delas med dem

Uppnå samtidig kontroll

Få flexibilitet för att förlägga kontroll av lösenordsvalv till MSP-administratören, slutanvändaren eller både och, efter önskemål

   
 
 
Få insyn i lösenordsåtkomst

Få en komplett bild av ”vem” som har åtkomst till ”vilka” lösenord genom intuitiva rapporter.

Videoinspelning och granskning

Spela in och granska all behörighetsåtkomst och få en komplett inspelning av alla åtgärder

   
 
 
Direkt etablering, avetablering

Etablering, avetablering av lösenord för användare och användargrupper. Direkt fjärråtkomst när en användare slutar.

 
Demonstrera säkerhet, vinn förtroende

Demonstrera för kunderna att kritiska data hanteras på ett säkert sätt och vinn kundernas förtroende