Active Directory-hantering

Lösningar för att identifiera och komma åt administrationen i Windows-miljöer.

ADManager Plus

Active Directory-hantering och -rapportering

ADManager Plus

 • Det webbaserade verktyget för Active Directory-hantering med administrationsalternativ via iPhone- och Android-appar.
 • Enkel konsol för Active Directory-, Microsoft 365- & och Exchange-hantering.
 • Enkelstegs AD, O365, Exchange, Google Apps & Skype for Business/Lync-användarskapande, i bulk, via mallar och CSV.
 • 150+ fördefinierade, åtgärdsbara rapporter inklusive säkerhet, hanterbara rapporter inklusive säkerhet, efterlevnad (SOX/HIPAA), distributionslistor, och sammanflätade gruppmedlemskapsrapporter.
 • Återställ lösenord, lås upp/aktivera/inaktivera konton och mer, från rapporter.
 • Roll- och OU-baserad granulär supportdelegering.
 • Automatisera viktiga rutiner, såsom rensning av inaktiva AD-konton.
ADSelfService Plus

Active Directory lösenordshantering

ADSelfService Plus

 • Egenhändig lösenordshantering för integrerad Active Directory och molnapplikationer.
 • Meddelar användare via e-post/SMS om deras förestående lösenords- och kontoutgång.
 • Ålägger granulära lösenordspolicier över Active Directory och anslutna anläggningar och molnapplikationer.
 • Synkar automatiskt Active Directory-lösenord i realtid över flera applikationer.
 • Erbjuder Active Directory-baserad enkel inloggning (SSO) för molnapplikationer.
ADAudit Plus

Active Directory ändringsgranskning och rapportering

ADAudit Plus

 • Webbaserat Active Directory-verktyg för att söka alla domänhändelser, inklusive användare, grupp, dator, GPO och OU-ändringar.
 • Granskar Windows-filservrar, klusterhanterare vid fel, NetApp för dokumentändringar av filer och mappar, revisionsåtkomst med mera.
 • Övervakar varje användarin- och utloggning, inklusive varje lyckad och misslyckad inloggning i nätverksarbetsstationerna.
 • Söker Windows-medlemsservrar, FIM, skrivare och USB-ändringar med händelsesammanfattning; spårningsprogram, policy och systemhändelser.
 • Tar fram 150+ förberedda granskningsrapporter med snabbmeddelanden via e-post för att garantera säkerheten och uppfylla kraven på IT-efterlevnad.
Exchange Reporter Plus

Ändringsgranskning och rapportering för Exchange Server

Exchange Reporter Plus

 • Webbaserad lösning för ändringsgranskning och -rapportering för MS Exchange-miljöer.
 • Söker och övervakar företagsstrukturen i ActiveSync och tillgångarna för relaterade smarta enheter.
 • Rapporter kring användning av Outlook Web Access, postlådetrafik och postlådetillväxt.
 • Stöder anpassade rapporter som använder datafiler, automatisk schemaläggning och rapportskapande i flera format.
 • Erbjuder granskningsfunktion för att aktivera undersökning av obehöriga postlådeinloggningar och andra viktiga ändringar.
DataSecurity Plus

Filservergranskning och dataidentifiering

DataSecurity Plus

 • Webbaserad, realtids Windows-filserveråtkomstgranskning och lagringsanalysverktyg som bidrar till att uppfylla datasäkerhet, informationshantering och efterlevnadsbehov.
 • Spåra och analysera åtkomst till filer och mappar genom att söka bland anomalier, registrera åtkomstmönster och undersöka delnings- och NTFS-behörigheter.
 • Optimera lagringsutrymmet genom att isolera gamla, föråldrade filer som inte är av företagstyp, få insyn i diskutrymmesanvändning och visa fil- och mappegenskaper.
 • Svara aktivt på säkerhetsbrott med snabbmeddelanden. Detektera och räkna ransomware med massåtkomstvarningar och svarsautomatisering.
 • Håll dig kompatibel med SOX, HIPAA, FISMA, PCI, GLBA, GDPR, och andra regelmässiga mandat.
M365 Manager Plus

Microsoft 365-hantering, -rapportering och -övervakning.

M365 Manager Plus

 • Ett Microsoft 365-verktyg för rapportering, övervakning, hantering och granskning.
 • Använd färdiga rapporter för Exchange Online, Azure Active Directory, OneDrive for Business, och Skype for Business, samt rapporter kring säkerhet, efterlevnadshantering och licenser för Microsoft 365.
 • Övervaka hälsa för Microsoft 365-tjänster dygnet runt och få snabbmeddelanden vid serviceavbrott.
 • Se utan problem över din Microsoft 365-konfiguration enkelt med ett brett utbud av funktioner för Exchange Online och Azure Active Directory-hantering.
 • Spåra även de mest granulära användaraktiviteterna i Exchange Online, Azure Active Directory, OneDrive for Business, Sway och andra tjänster.
 • Granska kritiska aktiviteter och ändringar i din Microsoft 365-miljö med anpassade varningar för varje Microsoft 365-tjänst.
 • Delegera Microsoft 365 administrationsuppgifter granulärt för supportpersonal och andra icke IT-användare genom rollbaserad delegering.
RecoveryManager Plus

Active Directory, Microsoft 365 och Exchange-säkerhetskopiering och -återställning

RecoveryManager Plus

Active Directory

 • Automatiserade stegvisa säkerhetskopieringar av Active Directory-objekt.
 • Omstartsfri återställning vid återställning av attributnivå och objektnivå.
 • Alternativ att rulla tillbaka Active Directory till ett tidigare tillstånd eller återställningspunkt.

Microsoft 365

 • Säkerhetskopiera och återställ alla brevlådor i hela Exchange Online-miljön. Exportera hela brevlådor, eller bara en del av dem till PST-format för säker arkivering.
 • Säkerhetskopiera och återställ alla webbplatssamlingar, webbplatser, listor och dokumentbibliotek i din SharePoint Online-miljö.
 • Säkerhetskopiera och återställ alla filer och mappar i din OneDrive for Business-miljö.

Exchange

 • Säkerhetskopiera och återställ alla brevlådor i hela den lokala Exchange-miljön.
 • Exportera hela brevlådor, eller bara en del av dem till PST-format för säker arkivering.
SharePoint Manager Plus

SharePoint-hantering och granskning

SharePoint Manager Plus

 • Webbaserat verktyg för hantering och granskning av inbyggda SharePoint-servrar och Microsoft 365-konfigurationer.
 • Erbjuder komplett infrastrukturtransparens i både inbyggda serverkomponenter och online SharePoint-serverkomponenter.
 • Inkluderar färdiga rapporter för övervakning av SharePoint-komponenter, såsom gårdar, innehållsdatabaser, webbprogram, platssamlingar, platser, listor och dokumentbibliotek.
 • Utför granskning på komponent- och säkerhetsnivå. Spårar behörighetsändringar, gruppändringar och nya rolländringar snabbt med varningsmeddelanden.
 • Bidrar till att uppfylla efterlevnadskraven genom att arkivera granskningsloggdata under flexibla tidsperioder.
AD360

Integrerad identitets- och åtkomsthantering

AD360

 • Integrerad identitets- och åtkomsthanteringslösning (IAM).
 • Möjliggör användaranskaffning, självservice för lösenord, Windows-säkerhet och filservergranskning, samt Exchange-rapportering.
 • Erbjuder en enkel, integrerad konsol för att bidra till att göra Active Directory-miljöer säkrare, mer kompatibla och enklare att hantera.