MS SQL Sunucu Günlük Analizi ve Raporlama

Veritabanı faaliyetlerinin izlenmesi, bütün olayların ve meydana gelen değişikliklerin izleri veritabanında tutulduğu için veritabanı yöneticileri için son derece önemli bir iştir. Ancak, veritabanı faaliyetlerinin manüel olarak denetlenmesi üstün gayret gerektiren bir iştir. Bu işi etkin şekilde yapabilmenin en iyi yolu, veritabanı ve faaliyet izlemeyi basitleştiren ve otomatik hale getiren kapsamlı bir çözümün kullanılmasıdır. Söz konusu çözüm aynı zamanda veritabanı yöneticilerinin aşağıda belirtilenleri de yapabilmelerini sağlamalıdır:

 • Kullanıcı oturum açma işlemleri, ayrıcalıklı kullanıcı erişimleri ve ayrıcalıklı kullanıcı faaliyetleri gibi önemli bütün olayları izlemek.
 • Veritabanı işlemlerini izlemek ve yetkili ve yetkisiz değişikliklerle ilgili olarak, hangi işlemin kimin tarafından, ne zaman ve nereden yapıldığını ortaya koyan geniş kapsamlı ve detaylı bilgiler vermek.
 • Operasyonel sorunların temel sebeplerini anında tespit etmek ve etkin ve kolay arıza bulma ve giderme için detaylı bilgi vermek.
 • Gizli verilere yetkisiz erişimleri anında tespit etmek.

EventLog Analyzer ile MS SQL Sunucu veritabanlarının denetimi

ManageEngine EventLog Analyzer, MS SQL Sunucu veritabanında bütün veritabanı faaliyetlerini, veritabanına erişimleri ve sunucu hesabındaki değişiklikleri izlemenize yardımcı olan kapsamlı bir veritabanı faaliyet izleme aracıdır.EventLog Analyzer ayrıca aşağıdaki özelliklerle donatılmıştır:

 • MS SQL Sunucu 2005, 2008, 2008 R2, 2012, Enterprise ve Datacenter sürümlerini destekler.
 • DML ve DDL sorgu denetimiyle ilgili detaylı bilgiler veren norm dışı raporlar.
 • Gizli verilere veya veritabanı sunucusuna yetkisiz olarak erişilmesi üzerine gerçek zamanlı uyarılar.
 • Ayrıcalıklı kullanıcı hesaplarındaki değişikliklerin izlenmesi de dahil olmak üzere detaylı raporlarla ve anında uyarılarla MS SQL Sunucu hesaplarının etkin yönetimi.
 • Cihazdan toplanan günlük içeriğini görüntüleyen ve ham günlük verisi seviyesine erişebilmenizi ve böylelikle kolaylıkla temel sebep analizi yapabilmenizi sağlayan sezgisel gösterge panosu rapor ekranları.

MS SQL Sunucu DDL denetleme raporları: DDL değişikliklerini izleme

 • Tablolarda, görünümlerde, prosedürlerde, tetikleyicilerde, veritabanı tablolarının yer aldığı dizinde yapılan değişiklikler gibi veritabanında yapısal seviyede meydana gelen değişiklikleri izleyin ve takip edin.
 • Sezgisel grafik raporlarla hangi değişikliğin kim tarafından, ne zaman ve nereden yapıldığına ilişkin detayları alın.
 • DDL seviyesindeki değişiklikler için gerçek zamanlı e-posta veya SMS bildirimleri.

MS SQL Sunucu DML denetleme raporları:DML faaliyetlerinin denetimi

 • EventLog Analyzer'ın önceden tanımlanmış raporlarıyla veri tabanınızda meydana gelen fonksiyonel seviyede faaliyetleri denetleyin.
 • Fonksiyonel sorguların ne zaman yürütüldüğünü, kim tarafından ve nereden yürütüldüğünü öğrenin.
 • Görüntülenen, güncellenen, silinen veriler ve yapılan yeni girişler gibi gizli verilerinizle ilgili bütün değişiklik faaliyetlerini anında izleyin.

MS SQL Sunucu hesap yönetimi raporları: Hesapların yönetimi

Veritabanı sunucusu hesaplarının yönetilmesi ve izlenmesi gerek veritabanında gerekse veritabanının dışında kaynaklarla ilgili yetkilerin ayarlanmasında çok kritiktir. EventLog Analyzer gerçek zamanlı uyarılarla ve önceden tanımlanmış raporlarla veritabanı hesap yönetimini basitleştirir. Bu çözümle, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 • Hesaplarda kullanıcılar, oturum açma ve oturum kapama işlemleri, parolalar vs. ile ilgili her değişikliği izlemek.
 • Ayrıcalıklı bir hesap yaratıldığını, silindiğini veya bu tür bir hesapta değişiklik yapıldığını öğrenmek.
 • Oturum açma ve oturum kapama faaliyetlerini denetlemek ve oturum açma hatalarının arkasındaki sebepleri öğrenmek.
 • Kritik bir hesabın parolasının değiştiğini vs. anında öğrenmek.

MS SQL Sunucu denetleme raporları: Sunucu faaliyetlerinin denetimi

 • EventLog Analyzer’ın çalışma sırasında verilen raporlarıyla, başlatma, kapatma, oturum açma, oturum açma hataları gibi MS SQL Sunucu faaliyetleri hızlıca denetlenir.
 • Veritabanı yedeği, onarım, denetim, denetim özellikleri, yönetici yetkileri vs. ile ilgili detaylı raporlar alınır.
 • Veritabanınızın en üst oturum açma faaliyetlerini öğrenin ve oturum açma hatalarının eğilim modellerini öğrenin.

MS SQL Sunucu güvenlik raporları: Veritabanına güvenlik saldırılarının hafifletilmesi

EventLog Analyzer veritabanınızda meydana gelebilecek çeşitli güvenlik saldırıları ile ilgili detaylı raporlar ve gerçek zamanlı uyarılar vererek iç ve dış güvenlik ihlallerinin hafifletilmesine yardımcı olur. Bu çözüm:

 • SQL enjeksiyonu ve hizmeti kullanılmaz kılma (denial of service) saldırıları ile ilgili detaylı raporlar vererek saldırının nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntılı adli bilişim analizi yapabilmenize yardımcı olur.
 • Hesapların kilitlenmesi, ayrıcalık suiistimalleri, hassas verilerin yetkisiz kopyalanması gibi olaylar hakkında gerçek zamanlı uyarılarda bulunur, böylelikle güvenlik ihlallerine anında tepki vermenize yardımcı olur.