Bant Genişliği Yönetimi

Gerçek zamanlı ağ trafiği içgörüleri için ağ bandı genişliğinizle ilgili ayrıntılı bilgileri görüntüleyin. Belirli bir süre boyunca hangi uygulamaların en çok bant genişliğini kullandığını, en iyi ağ konuşmacılarını ve trafik kullanımını belirleyin.

Uygulama ve protokol izleme

  • Ağınızda hangi uygulamaların kullanıldığını görün.
  • Her uygulamanın ne kadar bant genişliği harcadığını keşfedin.
  • Her kullanıcının ihtiyaçlarına göre işletmeye özgü uygulamalara yönelik uygulama eşleştirmesi gerçekleştirin.
  • Belirli uygulamaları izleme ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre bir araya gruplandırın.
  • Uygulamaları port, protokol ve IP adresi veya ağına göre eşleştirin.
  • Protokol dağıtımını kolaylıkla görüntüleyin.

Daha hızlı arıza giderme için ileri adli bilişim

Adli bilişim özelliği, dilediğiniz an trafik, uygulama, kaynak adresi, hedef adres ve DSCP gibi belirli parametrelere görünürlük sağlar. Ağ olaylarını daha hızlı çözmek için adli bilişim raporlarından elde edilen ham verilere göre belirli bir unsurun trafiğini ayrıntılı olarak görün.

Eşik tabanlı uyarı

Trafik kullanımı önceden tanımlı eşik ayarlarınızı aştığında bildirim alın. IP grupları, arayüzler ve arayüz grupları için uyarı profilleri yardımıyla eşiklerinizi etkili şekilde oluşturup yönetin. Uyarıları GELEN trafik, GİDEN trafik veya her ikisine göre tanımlayın. Bir link çöktüğünde veya 15 dakikadan uzun süre akış olmadığında uyarı alın. Eşik değerlerini kullanım, süre ve sıklığa göre yapılandırabilirsiniz:

Kullanım: IP gruplarına veya diğer cihaz gruplarına göer bant genişliği kullanımı için limitler ayarlayın.

Süre: Belirli zaman dilimlerinde eşik ihlalleri olduğunda uyarılar oluşturun.

Sıklık: Uyarı verilmeden önce trafik kullanımının kaç kez eşiği aşabileceğini belirleyin.

Trafik raporları

Zengin bant genişliği analiz raporları setiyle bant genişliği kullanımını uygulamalara, kullanıcılara ve konuşmalara göre analiz edin. Bant genişliği kullanımıyla ilgili granüler detaylar size bant genişliğini kullanan uygulama türlerine dair daha iyi içgörü sağlar, böylece ağ tıkanıklığını saptayabilir, kök nedenini ayrıntılı olarak görebilirsiniz.

OpManager Plus’ın ağ bant genişliği analizi raporları size aşağıdaki konularda yardımcı olur:

  • Ağınızda en aktif olan konuşmacı ve konuşmaları izleyin.
  • Farklı zamanlardaki bant genişliği kullanımını karışlaştırın.
  • Grupların birleşik bant genişliği kullanımını görselleştirin.
  • Sorunlu uygulamaları veya ağır ağ bağlantılarını ayrıntılı olarak görüntüleyin.