Ağ Yapılandırma Yönetimi

OpManager Plus, anahtarlar, yönlendiriciler, güvenlik duvarları ve diğer ağ aygıtları için yapılandırma ve uyum yönetimi (NCCCM) sağlar. Aygıt yapılandırma yönetiminin tüm yaşam döngüsünü otomatik hale getirmeye ve tamamen kontrolünüz altına almaya yardım eder. Bazı kilit özellikler:

Yapılandırma yedeklemesini programlama ve otomatik hale getirme

v - ManageEngine OpManager Plus

OpManager Plus´taki ağ yapılandırma modülü, yöneticinin yapılandırma yedeklemesine yönelik olarak programlanacak bağımsız aygıtları seçmesine ve ayrıca program başına 250´ye varan aygıtı toptan programlamasına imkân verir. Yapılandırma yedeklemesi, saatlik, günlük, haftalık, aylık vb. olarak programlanabilir. Bu da yöneticiye yapılandırma yedeklemesini, görevin bant genişliğini meşgul etmeyeceği iş saatlerinden sonra programlama esnekliği tanır. Otomatik yapılandırma yedeklemesi, değişiklik saptamasını sağlar ve yapılandırma yedeklemesini tetikler. OpManager Plus, değişiklikleri aygıtlardan alınan sistem günlüğü iletilerinden saptar.

Yapılandırma değişikliklerini izleme

Yapılandırma değişikliklerini izleme - ManageEngine OpManager Plus

Gerçek zamanlı izleme, yöneticilerin yapılan değişiklikleri takip etmelerine ve yetkisiz değişiklikleri saptayabilmelerine yardımcı olur. Bunun OpManager Plus´ta sağlanmasıyla yöneticiler:

  • Yapılandırmayı değişiklikler olduğu anda yakalar;
  • Değişiklik saptamayla ilgili gerçek zamanlı bildirimler alır;
  • Değişiklikleri kimin, nereden (IP adresi) yapmış olduğuna dair bilgi edinir;
  • Yetkisiz değişiklikleri gerçek zamanlı olarak saptarlar.

Kullanıcı faaliyetini izleme

Kullanıcı faaliyetini izleme - ManageEngine OpManager Plus

Kullanıcılar aygıt yapılandırmasında, yapılandırmayı yedekleme, aygıta yapılandırma yükleme, gerçek zamanlı değişiklik saptamanın sağlanması gibi muhtelif işlemler gerçekleştirmektedirler. Hatalı yapılandırma değişikliği nedeniyle bir şeyler ters gittiğinde veya bir güvenlik ihlali meydana geldiğinde kuruluşta hesap verebilirliğin sağlanması için kullanıcı faaliyetlerinin izlenmesi önem arz eder. Bunu sağlamak için kimin, hangi işlemi, hangi aygıtta, ne zaman başlattığı ve işlemin sonucuyla ilgili bilgilerin kaydedilmesi esastır. Bu da OpManager Plus´ın ağ yapılandırma modülündeki Denetim özelliğiyle yapılır ve "Aygıt İşlem Denetimi" olarak adlandırılır.

Uyumluluk İzleme

Uyumluluk İzleme - ManageEngine OpManager Plus

OpManager´daki ağ yapılandırma modülü, yöneticilere standartları belirleyip yürürlüğe koymada yardımcı olur. Standartlar, belirli dizilerin, komutların veya değerlerin varlığını veya yokluğunu sağlayan herhangi bir şey olabilir. OpManager Plus, yapılandırmayı tanımlanan kurallara/politikaya uyum açısından tarayacaktır ve ihlalleri rapor edecektir. Politika uyumuyla ve ihlallerle ilgili raporlar oluşturulur.