Yedeklemeleri otomatik hale getirin. Cihazları geri yükleyin. Felaketlere hazır olun.

Yapılandırma Yedeklemesi

 Otomatik Yapılandırma Yedeklemesi

Her değişiklik saptandığında yapılandırma yedeklemeleri için otomatik hale getirin.

 Yapılandırma Yedeklemesini Planlama

Yapılandırma dosyalarınızın önemli rutin yedeklemelerini gözden kaçırmayın.

 Veritabanı Yedekleme ve Felaket Kurtarma

Güvenli veritabanı yedeklemesiyle ağ talihsizliklerinden anında kurtulun.

 Temel Yapılandırma

Felaket durumunda en iyi çalışan yapılandırmanızı son çare mekanizmanız olarak ayarlayın.

 Yapılandırmaların Sürümünü Belirleme ve Karşılaştırma

Yapılandırma dosyalarınızı, karşılaştırma için kullanılabilecek otomatik kademeli versiyonlamayla yedekleyin.

 Yapılandırmanın Şifreli Olarak Saklanması ve Merkezi Kontrol

Yapılandırma dosyalarınızı, kötü amaçlı kullanıcılara karşı merkezi havuzda emniyete alın.

Proaktif izlemeyle ağ kesintilerini önleyin.

Değişiklik Yönetimi

 Rol Tabanlı Erişim Kontrolü

Erişimi önemli ağ cihazlarıyla sınırlandırın ve ağ güvenliğini sıkılaştırın.

 Gerçek Zamanlı Yapılandırma Değişiklik Takibi

Cihaz yapılandırmalarına yapılan değişikliklerle ilgili canlı güncellemelerle görünürlüğü artırın.

 Değişiklik Yönetim Kuralları ve Bildirimleri

Yetkisi olmayan bir personel bir yapılandırma değişikliği talep ettiğinde uyarı bildirimleri alın.

 Güvenilir Sürümlere Hızlı Geri Yükleme

Geri alma mekanizmasıyla cihaz işlevselliğinizi anında kararlı yapılandırmalara geri yükleyin.

 Yapılandırma Yüklemeleri İçin Onay Mekanizması

Yapılandırma dosyalarına hangi değişikliklerin uygulanabileceğine dair tam kontrolü ele geçirin.

 Farklılık Görüntüleme

Yan yana karşılaştırmalarla yapılandırma değişikliklerini belirlemek için renk kodlu farklılıklar kullanın.

Toplu ağ işlemlerini istediğiniz yerden yürütün.

Configlets

 Yapılandırma Görevlerini Otomatik Hale Getirme

Tekrarlayan ağ işlemlerini otomatik hale getirin ve tüm cihazlara merkezi olarak uygulayın.

 Komut Yürütme Görevleri

Karmaşık ağ işlemlerinin topluca kusursuz şekilde yerine getirilmesi deneyimini yaşayın.

 Uzaktan Aygıt Yazılımı Yükseltmesi / OS Görüntü Transferi

Cihaz aygıt yazılımınızı uzaktan en güncel sürümüne yükselterek güvenlik açıklarını önleyin.

Uyumluluğu kontrol edin. İhlalleri düzeltin.

Uyumluluk

 Uyumluluk İzleme

PCI, HIPAA, Cisco IOS, SOX Compliance ve özel politikalara uyumluluğunuzu koruyun.

  Uyumluluk Raporlama

Açıklayıcı raporlarla ağ cihazı uyumluluk durumunuzu inceleyin.

 PCI Uyumu

Tüm ödeme kartı bilgilerinizi ultra güvenli işlemlerle koruyun.

 SOX Uyumu

Finansal veri şeffaflığını iyileştirerek muhasebe dolandırıcılık vakalarını önleyin.

 HIPAA Uyumu

Tüm teknik önlemleri alarak bilgisayarlaştırılmış durum bilgilerini emniyete alın.

Cihazları arayın, seçin ve inceleyin.

Yapılandırma Yönetimi

Ağ Yapılandırma Yönetiminin temellerini ve işletmenize nasıl fayda sağlayacağını öğrenin.

 Çok Tedarikçili Cihaz Yapılandırma Desteği

200’den fazla tedarikçiden cihaz yapılandırmalarını yönetin.

 Ağ Yapılandırma ve Değişiklik Yönetimi

Değişiklikleri gerçek zamanlı olarak takip edin, yapılandırmaları denetleyin ve yapılandırma güncellemelerini birden fazla cihaza konuşlandırın.

Ağ cihazlarını güçlü cihaz yönetimiyle yöneterek güvenilirliği iyileştirin.

 Ağ Yapılandırma Analizi

Yapılandırmaların derinlemesine analiziyle ağ faaliyetlerinin desenlerini ve eğilimlerini belirleyin.

 Yapılandırma Görevlerini Otomatik Hale Getirme

200’den fazla tedarikçiden cihaz yapılandırmalarını yönetin.

Sezgisel Raporlarla Analiz Edin.

Raporlar ve Grafikler

 İlk Çalıştırma Tutarsızlık Raporu

İlk çalıştırma yapılandırma senkronizasyonunu sağlayın ve sezgisel grafiklerle ve şemalarla tutarsızlıkları kontrol edin.

 EOL/EOS Raporu

EOL/EOS raporuyla tüm ağ cihazlarınızın destek sonu, satış sonu ve ömür dolma bilgilerini takip edin.

 Kullanıcı Faaliyetini İzleme

Kullanıcı faaliyetlerini kaydederek ağdaki her kullanıcının hesap verebilirliğini iyileştirin.

 Envanter, Yapılandırma Değişiklikleri ve Uyum Raporları

Tüm zaman alıcı raporlama işlerinizin otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlayarak denetime hazır olun.

Daha fazla bilgi edin