Ağ Konfigürasyonu Yönetimi (NCM)

Ağ Konfigürasyonu Yönetimi, ağdaki her cihazın kullanım ömrü boyunca maruz kaldığı bir süreçtir. Gerektiğinde uygun ağ işlemlerini yürüterek cihaz bulma, envanter bakımı, konfigürasyon yedekleme, konfigürasyon değişiklik ve uyumluluk izleme, kullanıcı etkinliği izleme ve arıza giderme işlemlerini kapsar.
Ağ konfigürasyonu yönetimi kapsamına giren bazı başlıca işlevlere göz atalım.

Ağ Konfigürasyonu Yönetim Sisteminin Özellikleri:

Ağ Konfigürasyonu Yönetimi aşağıdakileri kapsar ancak bunlarla sınırlı kalmaz:

1. Ağ cihazı bulma

Cihazınızı bularak envantere ekleme, ağ konfigürasyonu yönetimindeki ilk adımdır. Ağ cihazlarınızın ve donanım özelliklerinin kayıtlarının tutulması önem arz eder. Ağ yöneticisinin ağ cihazlarına dair görünürlüğünü artırmanın yanı sıra bilgilendirici bir envanter, yöneticinin düzenli denetimler yapmasına yardımcı olur. Envanter, cihazın seri numaraları, arayüz detayları, port konfigürasyonları ve donanım bilgileri gibi cihaz bilgileri hakkında ayrıntılı bir görünüm sunar, tüm bunlar denetim raporlarını derlemede faydalı olacaktır.

2. Konfigürasyon yedekleme

Bir ağ operatörü bir ağ aksaklığına her zaman hazır olmalıdır ve felakete hazır olmanın en temel unsuru, ağ yedeklemelerinin alınmasıdır. Hatalı bir değişiklik veya güncelleme, ağ kesintisi veya güvenlik ihlali gibi sorunlara yol açabilir. Bu tür olaylar, hatalı konfigürasyon yedeklemeden güvenilir bir sürümle yeniden yazılarak hemen çözülebilir.

Çoğu kuruluş yedeklemeleri manuel olarak alır ve bunları düz dosyalar olarak kaydeder. Korsan saldırı riskini ve ihtimalini arttırdığı için bu işlem önerilmemektedir. Konfigürasyonlarınızı her zaman şifrelemeyi ve kaydetmeyi unutmayın.

3. Konfigürasyon değişiklik yönetimi

Konfigürasyon değişikliklerinin daha kolay tanımlanmasını sağlamak için kullanıcılarınızın kaydını tutmanız önerilir. Birden fazla operatör barındıran bir ağda, olumsuz bir sonuç doğurabilecek yetkisiz değişikliklerden kaçınılması çok önemlidir. Bunlar yalnızca ağda bir şeyin ters gitme ihtimalini azaltırken, gerçekleşme ihtimalini tamamen ortadan kaldırmazlar. Konfigürasyon yedeklemeleri bu noktada devreye girer. Konfigürasyonun güvenilir bir sürümünü kolayca yükleyebilir ve cihazı geri yükleyerek iş sürekliliğini sağlayabilirsiniz.

4. Karmaşık ağ işlemlerini yürütme

Ağ Konfigürasyon Yönetimi birçok ağ işleminin yürütülmesini kapsar ve zaman zaman bunlar da otomatik hale getirilebilir. Örneğin bir ağdaki tüm cisco yönlendiricilerinin parolasını değiştirmeniz gerekirse değişikliğin her cihaza ayrı ayrı uygulanması yorucu bir işlem olur. Bu noktada yaygın olarak 'Konfigürasyon Araçları' olarak bilinen konfigürasyon şablonları devreye girer. Bu işlemi konfigürasyon araçlarını kullanarak tüm cihazlarda merkezi olarak yürütebilirsiniz. Ayrıca işlem yapılırken kullanıcının etrafta bulunmasını gerektirmeyen programlama ek avantajıyla birlikte sunulurlar.

5. Ağın sektör standartlarına uygunluk

Ağ cihazlarınız bazı sektör standartlarına uygun olmalıdır. Bu uygunluk, verilerinizin güvenliğini sağlama ve işinizin itibar kaybını önleme amacını taşır.
Uygunluk gerekliliklerinin bazı örneklerine ve ilgili eylemlerine göz atalım:

Cisco IOS Politikası:

Bu politika, Cisco İnternet İşletim Sistemi üzerinde çalışan tüm ağ cihazları için geçerlidir.

 • Koşul: Cisco IOS Politikasındaki kural, konfigürasyonda herkese açık bir topluluk olup olmadığını kontrol etmeyi gerektirir.
 • Gereken Eylem: Ağ yöneticisi, genel topluluğu konfigürasyondan kaldırmalıdır.

PCI Uygunluğu:

Bu uygunluk kart ödemeleri kabul eden, kart sahibinin verilerini depolayan, işleyen ve ileten tüm şirketler için geçerlidir.

 • Koşul: PCI Uyumluluk Politikasında tüm cihazların parolalarının 6 ayda bir sıfırlanmasını gerektiren bir koşul yer alır.
 • Gereken Eylem: Ağ yöneticisi, parolanın zamanında değiştirilip değiştirilmediğini kontrol etmelidir.

Sox Uygunluğu:

Sox Uygunluğunun rolü, finansal açıklamalarla ilgili köklü bir reform yapmak ve şirketlerdeki muhasebe dolandırıcılıklarını önlemektir.

 • Koşul: Sox uygunluğu kapsamındaki bir madde, belirli bir sayıda oturum açma denemesi başarısız olduğunda kullanıcının oturumunun kilitlenmesini gerektirir.
 • Gereken Eylem: Yöneticinin, başarısız oturum açma girişimi sayısı açısından maksimum deneme sayısını ayarlaması gerekir.

HIPAA Uygunluğu:

HIPAA Uygunluğu, hassas hasta bilgilerinin korunmasını şart koşar. Hassas sağlık bilgileriyle işlem yapan her kuruluş HIPAA Yasasına uygun hareket etmek zorundadır.

 • Koşul: HIPAA Uygunluğu, trafiğin izlenmesi ve istenmeyen protokollerin bloke edilmesi için NBAR'ın kullanılmasını şart koşar. (NBAR, ağ uygulamalarına yönelik bant genişliğini düzenleyen ve sınıflandıran bir mekanizmadır.)
 • Gereken Eylem: Yöneticinin NBAR'ı kontrol etmesi ve etkinleştirmesi gerekir.

Ağ Konfigürasyon Yöneticisi:

Ağ Konfigürasyon Yöneticisi, ağ cihaz ve konfigürasyonlarınızın tüm yaşam döngüsünü yönetmenize yardımcı olan kapsamlı bir ağ konfigürasyon yönetimi aracıdır. Size ağ konfigürasyonu, değişikliği ve uyumluluğu yönetimi için çözümler sunar. Araç ayrıca karmaşık ağ faaliyetlerini otomatik hale getirme, yedeklemeleri planlama, kullanıcı faaliyetlerini izleme, ayrıntılı raporlar oluşturma ve çok daha fazlası gibi önemli ağ faaliyetlerinde size yardımcı olur.

Network Configuration Management - ManageEngine Network Configuration Manager

Ağ Konfigürasyon Yöneticisini kullanmanın avantajları:

 1. Yerleşik çoklu tedarikçili cihaz konfigürasyonları.
 2. Konfigürasyon dosyalarınızın otomatik yedeklemelerini alın.
 3. Konfigürasyon dosyalarını şifreleyin ve saklayın.
 4. Konfigürasyon değişikliklerini gerçek zamanlı olarak izleyin.
 5. Konfigürasyon değişiklikleri geçmişini kaydedin.
 6. Ağ felaketlerinden anında kurtulun.
 7. Yetkisiz konfigürasyon değişikliklerini önleyip yöneticiye bildirerek gelişmiş ağ güvenliği sağlayın.
 8. Değişiklik yönetimiyle değişiklikleri düzenleyerek konfigürasyon hatalarını azaltın.
 9. Hem basit hem de karmaşık ağ faaliyetlerini otomatik hale getirin.
 10. Cihaz konfigürasyonunun sektör standartlarına uygunluğunu sağlayın.
 11. Tekrarlayan görevler için harcanan zamandan tasarruf edin.
 12. Konfigürasyon değişiklikleri tatmin edici olmadığında geri alma mekanizmasından yararlanın.
 13. Değişiklikler, uyumluluk, envanter ve diğer hayati ağ parametreleri ile ilgili kapsamlı raporlar oluşturun

O halde neyi bekliyorsunuz? Ağ Konfigürasyon Yöneticisinin 30 günlük ücretsiz deneme sürümünü indirin!.