Ağ Yönetimi Nedir?

Ağ yönetimi, iş gereksinimlerine ayak uydurmak için çeşitli araçlar ve teknolojiler kullanarak bir ağı hata ve performans bakımından yönetme süreci olarak tanımlanır. Ağ yönetiminin hedefi, hatasız bir ağ sağlamaktır. Günümüzde birden fazla ağ yönetimi aracı kullanılarak tüm süreç karmaşık bir hale dönüştürülür.

Bir ağ yönetimi yazılımının dört kritik yönü vardır:
Ağ yönetiminde hata tanımlaması

Günümüzün ağ yönetimi çözümleriyle yaşanan en büyük zorluk, son kullanıcıyı etkilemeden önce hataları proaktif olarak tanımlamaktır. OpManager, hataları saptar, tecrit eder ve giderir ve hataları hızla gidermek için uyarılar verir.

Entegre ağ yönetimi yazılımı OpManager size aşağıdaki imkânları sağlar:
 • Performans metrikleri için birden fazla eşik ayarlama,
 • E-posta ve SMS yoluyla eşik ihlalleri ve hatalar için proaktif olarak haberdar edilme,
 • SNMP tuzaklarını ve sistem günlüklerini işleme ve uyarı verme,
 • Uyarıları hizmet masası yazılımına otomatik olarak çağrı olarak kaydetme.
 • Ağ yönetiminde hata tanımlaması
 • Service desk integration
 • Email notifications

Ağ Performans yönetimi

Performans yönetimi, manüel veya otomatik bir yaklaşımla hataları gidermeyi, böylece ağların performansının orijinal veya iyileştirilmiş koşula geri getirilmesini içerir. OpManager, ağ performansını bozan hataları onarmak için temel ve ileri ağ arıza giderme araçları sunar.

OpManager ağ hatalarını aşağıdakiler yoluyla giderir:

 • Yerleşik araçlar - OpManager temel performans sorunlarını gidermek için ping, iz yolu, MIB, tarayıcı, uzaktan kontrol ve daha fazlası gibi çeşitli araçlar sunar.
 • NCM modülü - OpManager, konfigürasyon değişikliklerini yönetmek için bir ağ konfigürasyon yönetimini içerir. Bu sayede konfigürasyon yedeklemelerinin otomatik hale getirilmesi, uyumluluk politikalarına bağlı kalınması ve ağ değişikliklerinin gerçek zamanlı olarak saptanması daha kolay olur.
 • In-Built Network Management Tools
 • NCM modülü

Ayrıca bir ağ değerlendirmesi, BT alt yapınızın iş hedefleriyle uyumlu olup olmadığını kontrol etmenize ve güvenilir bir ağ yönetimi stratejisi şekillendirmenize yardımcı olur.

Ağ Tedariki

Ağ tedariki, ağın kaldırdığı yükü ve mevcut ağ eğilimine göre ileriye dönük talepleri hesaplamayı kapsar. Ayrıca kaynakları yedekte tutmayı kapsar, böylece bir ihtiyaç ortaya çıktığında yönetilmesi daha kolay hale gelir.

OpManager aşağıdakilerle kaynak yönetimine yardımcı olur:

 • Kapasite Planlama Raporları - OpManager, cihaz yükseltmeleri, bant genişliği kullanımı, disk ve bellek kullanımı vb. ile ilgili bilgiler sağlayan 150’den fazla ağ yönetimi raporuyla önceden oluşturulur. Bu raporlar ağ eğilimlerini tespit etmeye ve kaynak tahsisine yardımcı olur.
 • IP Adresi ve Anahtar Port Yönetimi - OpManager’ın IP adresi ve anahtar port yönetim konsolu, boş alan ve kullanılabilirlik açısından IP adreslerini ve anahtar portlarını yönetmede yardımcı olur. OpManager, IP ve anahtar port çatışmalarını ele alır, kullanıcı erişimini denetler ve durum değişiklikleriyle ilgili anlık bildirimler sağlar.
 • Kapasite Planlama Raporları
 • IP Adresi ve Anahtar Port Yönetimi

Ağ yönetiminde Hizmet Kalitesini (QoS) koruma

Yıllar geçtikçe ağ performansının kötüleşmesi yaygın bir durumdur. Dolayısıyla bir önceki aya göre SLA karşılayan son kullanıcılara kaliteli BT hizmetlerinin sağlanması önem arz eder. OpManager, ağ yönetimi aracı hizmet seviyesi anlaşmalarına bağlı kalmanızda yardımcı olur ve ağ ve iş açısından kritik öneme sahip uygulamalarınız için %99,9 kullanılabilirlik sağlar. İş seviyesi gösterge panelleriyle işinizi etkileyen faktörleri gerçek zamanlı olarak saptayabilirsiniz.

Ağ yönetiminde Hizmet Kalitesini (QoS) koruma

OpManager tarafından ele alınan ek ağ yönetimi görevleri:

Ağ yönetimindeki iş akışları:

İşletme Ağ Yönetimi, ağ hatalarını test etme, yedekleme betiklerini yürütme gibi talep halinde ve planlı görevleri kapsar. Bu görevlerin çoğu tekrar edici ve zaman alıcıdır. Bu yönetim görevlerini otomatik hale getirme yönetici ve teknisyenlerin zamandan ve emekten tasarruf etmelerine yardımcı olacaktır.

Ağ yönetimindeki iş akışları

Örneğin her cihaz arızası uyarısı aldığınızda cihaza ping atacak ve paket kaybı olup olmadığını, tam olarak nerede gerçekleştiğini veya cihazın gerçekten arızalanıp arızalanmadığını bilmek için bir iz yolu yapacaksınız. Bu tekrar edici görevler iş akışlarıyla otomatik hale getirilebilir. Güvenilen ağ yönetimi ve izleme aracı OpManager, iş akışlarıyla otomatik hale getirilebilecek yaklaşık 80 eylemi destekler.

OpManager iş akışları tarafından ele alınan ağ yönetimi görevlerinden bazıları:

 • Bir hizmeti veya işlemi otomatik olarak durdurma/yeniden başlatma.
 • Bir sanal makineyi (VM) kapatma/yeniden başlatma/askıya alma.
 • Betikleri yürütme ve çıktısını doğrulama.
 • Ağ yapılandırmalarını otomatik olarak yedekleme.
 • Bir ağ cihazında yapılan son değişiklikleri saptama.

NCM Modülüyle ileri yapılandırma yönetimi:

Ağ yapılandırmaları her ağ için önemlidir ve bu yapılandırmalardaki herhangi bir değişiklik sağlanan hizmetin güvenliğini, güvenirliğini ve kalitesini olumsuz şekilde etkiler. Bu değişikliklerin yönetilmesi karmaşıktır, değişiklikler manüel olarak yapıldığında çok daha karmaşık hale gelir ve sağlam ağ yönetimi yapılandırma araçları gerektirir. Kurum içinde yapılan bir ankete göre BT uzmanlarının yaklaşık %50’si ağ yapılandırmalarındaki değişikliklerin yılda birkaç kez kesintiye yol açtığını kabul etmiştir. Bu durumlarda bir yapılandırma yönetimi aracı bu değişiklikleri en baştan önlemede veya derhal geri sarmada elverişli olacaktır.

NCM Modülüyle ileri yapılandırma yönetimi

OpManager’ın ağ yapılandırması modülü, yapılandırma yedeklemelerini otomatik hale getirerek, ağ değişikliklerini saptayarak ve uyumluluk politikalarına bağlı kalınmasını sağlayarak ağ yönetimine yardımcı olur. Yöneticiler, onay esaslı yapılandırma değişiklikleriyle ağ kullanıcılarının cihaz yapılandırmalarına değişiklikler yapmasına izin vererek veya reddederek harici ağ değişikliklerinin farkında olabilirler.

NCM eklentisi aşağıdakiler yoluyla ağ yönetimine yardımcı olur:

 • Yapılandırma yedeklemelerini otomatik hale getirme,
 • Ağ politika ihlallerinin keşfedilmesi ve çözüme kavuşturulması,
 • Yetkisiz ağ değişiklikleriyle mücadele etmek için betiklerin otomatik olarak yürütülmesi,
 • Cihaz yapılandırma değişikliklerinde eğilimlerin görselleştirilmesi,
 • PCI uyumu için yapılandırmaların/cihazın doğrulanması.
 • Derinlemesine işletme ağ yönetimi ve izleme için buraya tıklayın.