IP adresi yönetimi

OpUtils IP Adresi Yönetimi (IPAM), IPv4 ve IPv6 Adresleri dahil IP adres alanının merkezi IP yönetimini sağlar. IP Adresi Yönetimi yazılımı, ağ mühendislerinin bir kurumsal ağda bir IP Adresinin mevcut olup olmadığını belirlemelerine yardımcı olarak size tam bir IP yönetimi yazılımı sağlar.

IP Adresi Yönetimi aracı bir alt ağı periyodik olarak tarar ve ilgili alt ağdaki IP adreslerinin kullanılabilirlik durumunu sağlar. IP yönetimi sistemi kullanılarak belirli bir IP'nin ayrılmış (rezerve) veya kullanılabilir olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. IP Adresi Yönetimi aracı, IP adreslerinin durumunu anlamak için tüm ağın taranmasına yardımcı olan birden fazla alt ağ girdisini kabul eder.

IP adresi yönetimi

IP Yönetimi için Neden OpUtils Tercih Edilmeli?

IP Adresi Yönetimi aracı, gelişmiş IP tarama, IP izleme ve tüm IP Adreslerinizi kontrol altında tutarak IP'nizi verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. IP yönetimi yazılımı, tüm alt ağlarınızı kullanımlarına/konumlarına göre eklemek için bir hiyerarşi tanımlamanıza ve daha sonra her bir IP Adresinin mevcut durumunu öğrenmek için bunları taramanıza olanak tanır. IP yönetimi aracı ana özellikleri aşağıdakileri kapsar:

An IP Address solution gives control over different aspects of your network’s IP Address Management, monitoring and troubleshooting. Thereby, using an IP Address Tracker helps you to keep in track, the IP Allocation, reservation, and more.

Kurumsal IP Adresi Yönetimi

IPAM Özellikleri - Etkili bir IP yönetimi sisteminin olmazsa olmazları

OpUtils IP adresi yönetimi aracı, IP'nin Active Directory'deki bir bilgisayar nesnesine ait olup olmadığını kontrol etmek için Windows Active Directory ile bütünleşir. OpUtils, bilgisayar nesnelerinin detaylarını almak için Windows Active Directory'yi periyodik olarak tarar ve veri tabanını günceller. Active Directory'deki bilgisayarlar için Oluşturma Zamanı, GUID, Son Oturum Açma, İşletim Sistemi Adı, İşletim Sistemi Sürümü vb. detaylar alınır ve gösterilir. IP yönetimi yazılımı, verileri senkronize etmek için Active Directory'yi düzenli olarak tarar.

Active Directory Entegrasyonur

Rol Tabanlı Yönetim

IPAM aracındaki rol tabanlı yönetim, Yönetici veya Teknisyen Rolleriyle kullanıcılar oluşturarak yöneticilerin daha fazla kontrol sahibi olmalarına yardımcı olur. Yönetici Rolündeki kullanıcılar tam erişime sahip olurken, Teknisyen Rolündeki kullanıcılar yalnızca salt okunur erişime sahip olur.

Hiyerarşik Ağaç Görünümü

IP Adresi Yöneticisi yazılımı, yöneticilerin ağlarının hiyerarşik bir gösterimini oluşturmalarını sağlar. Konumu veya kullanımı göstermek için ağaç düğümleri oluşturmaya ve altlarına alt ağlar eklemeye izin verir. IPAM yazılımı böylece yöneticinin gerekli detaylara ulaşmak için bir alt ağı kolaylıkla bulmasına yardımcı olur. Kolaylıkla değişiklik yapılmasını sağlar - gruplar arasında alt ağları sürükleyip-bırakın, bir ağaç düğümünü yeniden adlandırın, bir alt ağ ekleyin/silin, bir gruptaki tüm alt ağları tarayın vb.

Hiyerarşik Ağaç Görünümü

IP Geçmişi ve Denetimi

IP Adresi Yönetimi Yazılımı söz konusu olduğunda, kimin, neyi, ne zaman yaptığının bilinmesi büyük önem arz eder. IP Adresi Yöneticisi, araç kullanılarak gerçekleştirilmiş tüm olayları OpUtils Kullanıcısı adıyla ve olayın tarihi ve saatiyle kaydeder. Bu imkân, yöneticilerin IP Adresi Yöneticisi kullanılarak yapılan değişiklikleri izlemelerine ve denetlemelerine yardımcı olur. Yöneticiler ayrıca IP adresi yönetim aracındaki IP geçmişini kullanarak belirli bir tarihte belirli bir IP'nin tahsis edildiği kullanıcıyı izleyebilecektir.

Uçtan Uca IP Detayları

IP Adresi Yöneticisi yazılımı, IP Adreslerinin detaylarına ulaşma için ICMP, SNMP, DNS ve WMI'yı kullanarak alt ağları periyodik olarak tarar. IP yöneticisi yazılımı, DNS adı, MAC Adresi, Durum, Sistem Adı, Cihaz Türü, Anahtar Adı, Ağ Anahtarı Portu, Takma Ad, Sahip gibi bir IP Adresinin tüm detaylarını sağlar ve ayrıca IP Adresi tahsislerinin geçmişini sunar. IP yönetimi sistemi, ağ anahtarı adı, port numarası, port hızı, port durumu, ifAlias, ifDescription, ifIndex gibi ağ anahtarı detaylarını ve ayrıca cihaz türü ve sistem Açıklaması gibi sistem detaylarını sağlar.

Uçtan Uca IP Detayları - ManageEngine IPAM

IP Adresi Yöneticisi (IPAM) aracı, yöneticilerin kullanıcı tanımlı değerleri saklamak üzere kendi sütunlarını eklemelerine olanak tanır. Sütunlar hem alt ağ düzeyinde hem de IP Detayları düzeyinde oluşturulabilir. IPAM yazılımı, sahip, konum, telefon numarası gibi iletişim bilgilerini ve ayrıca Kullanıcı Tanımlı Değerleri Saklamak için Özel Alanlar Ekleme kabiliyetini sağlar.

Alt Ağları Keşfetme/Ekleme

IP adresi yönetimi yazılımına alt ağlar eklenmesi, yönlendiricilerden manuel veya otomatik olarak bulunabilir. Alt ağlar yönlendiricilerden bulunduğunda, yöneticinin alt ağların doğruluğunu teyit etmesi ve alt ağları tarama için onaylaması gerekir. Alt ağlar eklendikten/onaylandıktan sonra arka planda otomatik olarak taranırlar. Yöneticiler isteğe bağlı olarak IP adresi yönetimi çözümlerine ekledikleri alt ağlar için kısa açıklamalar da yapabilirler.

IP Address Management Software - ManageEngine Oputils

IP Adresi Yönetimi Raporları

IP adresi yöneticisi yazılımında, ağdaki kullanılabilir ve kullanılmış IP Adreslerinin raporları alınabilir. IP adresi yönetimi çözümleri ayrıca raporu PDF/CSV/XLS formatında dışa aktarabilir ve çok kullanışlı bir yazılımdır. IP Adresi Yöneticisi (IPAM) tarama sonuçlarını temel alan IP yöneticisi yazılımı, ağın IP Kullanılabilirlik Raporunu sağlar. Yanıt vermeyen IP Adreslerini, kullanılabilir IP'ler olarak bildirme politikasını korur. 10 gün boyunca sürekli yanıt vermeyen IP Adresleri, kullanılabilir IP'ler olarak gösterilir. Ayrıca istenen bir değere de yapılandırılabilir. IP yöneticisi aracının IP Kullanılabilirlik Raporları hem Kullanılabilir hem de Kullanılmış IP Adreslerini kapsar.

IP Adresi Yönetimi Raporları - ManageEngine Oputils

DHCP Sunucu İzleme

IP adresi yönetimi yazılımı, Microsoft DHCP Sunucularını destekler ve esnek taramanın yanı sıra uyarı bildirimlerine de yardımcı olur. IP kontrol yazılımının DHCP Kapsam İzleyicisi yardımcı programı, her birinde kullanılabilir IP Adresi sayısını bulmak için DHCP Kapsamlarını izlemenize yardımcı olur.

Esnek Tarama

IP adresi yönetimi aracı, esnek tarama seçenekleri sunar - manuel olarak taranabilir veya belirli aralıklarla çalışacak şekilde programlanabilir. Yönetici ayrıca Ping, SNMP, DNS gibi tarama seçenekleri arasından da seçim yapabilir. Bir güvenlik duvarının arkasındaki IPAM yazılımındaki alt ağlar için veya alt ağlara doğrudan erişim sağlanamadığında, yönetici taramayı devre dışı bırakabilir ve IP Adreslerinin durumunu manuel olarak kullanılmış veya kullanılabilir olarak işaretleyebilir. IP yöneticisi aracı ayrıca belirli bir kullanım için bir IP Adresi ayırma seçeneğini de sunar. IP yöneticisi yazılımı, birden fazla alt ağı aynı anda tarayabilir ve bir IP Adresini manuel olarak Ayrılmış, Statik vb. olarak işaretleyebilir.

IP Address Management System - ManageEngine Oputils

IPAM aracında, tüm alt ağlar eklenip tarama için programlandıktan sonra yönetici bir IP Adresinin detaylarına ulaşmak için genel arama seçeneğini kullanabilir. Arama, IP kontrol yazılımındaki IP Adresi, MAC Adresi, DNS Adı, Ağ Anahtarı Adı, Anahtar Portu, Takma Ad vb. kullanılarak yapılabilir.

IP Address Management Solution - ManageEngine Oputils

Uyarı Bildirimi

IP adresi yönetim aracı, yöneticilere bir IP Adresi durumundaki değişikliği e-posta yoluyla bilgilendirme seçeneği sunar. IP Adresi Yöneticisi (IPAM) aşağıdaki durumlarda uyarılar üretir:

 • Durum Geçici moddan Kullanılabilir durumuna geçiş yapar.
 • Durum, kullanılabilir durumdan kullanılmış durumuna geçiş yapar.
 • DNS Geri Yönlü Arama Başarısız
 • DNS İleri Yönlü Arama Başarısız
 • DNS İleri Yönlü Arama farklı bir IP veriyor
 • Bir alt ağın IP kullanımı, belirli bir yüzdenin altına düşüyor veya bu yüzdenin üstünde

Web Based IP Address Management - ManageEngine Oputils

Ağ Araçları

Çoğu durumda yöneticiler ayrıca bir IP Adresinin mevcut kullanılabilirliğini, DNS adını vb. almak isteyebilirler. IP kontrol yazılımındaki IP detayları görünümünden, aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmek için herhangi bir IP'ye tıklayabilirler:

IP Address Manager Tools - ManageEngine Oputils

 • Ping - Kullanılabilirliğini kontrol etmek üzere bu IP'ye bir ICMP paketi göndermeye yarar.
 • Resolve DNS - Söz konusu IP'nin DNS adını çözümlemeye yarar.
 • Resolve MAC Address - Söz konusu IP'nin MAC adresini almaya yarar.
 • Trace Route - Belirli bir IP'nin ağ yolunu almaya yarar.
 • System Explorer - Belirli bir IP'nin anlık görüntüsü, CPU, Disk Alanı Bellek detayları gibi tüm detayları almaya yarar.
 • VNC Viewer - İlgili bilgisayara bağlanmak için VNC Viewer'ı başlatmaya yarar.

Ücretsiz IP Adresi Yönetimi Aracı

IP Adresi Yönetimi yazılımı, OpUtils Ücretsiz sürümünde tek bir alt ağı taramak için kullanılabilir. Ücretsiz sürümde bulunan araçlar hakkında daha fazla bilgi için Ücretsiz Ağ Araçlarına göz atın.

Daha fazla ayrıntı için çevrim içi yardım bölümünden IP Adresi Yöneticisi konusuna göz atın. Sorun giderme ipuçları için IP Adresi Yönetimi Bilgi Tabanına göz atın.