Son güncelleştirme tarihi: September 19, 2019

BT olay yönetimi yardım masası önemli işlemlerinden biridir. Bu kılavuzda, olay yönetimi temelleri, bileşenleri, roller ve içerdiği sorumluluklar ve olay yönetiminin hizmet masasının diğer bileşenleriyle nasıl çalıştığı hakkında bilgiler öğreneceksiniz.

Bu olay yönetimi kılavuzunda, şunları tartışacağız:

 1. Olay tanımı
 2. ITIL olay yönetimi yaşam döngüsü/işlem akışı
 3. Olay yönetimi rolleri ve sorumlulukları
 4. Olay yönetimi KPI'ları
 5. Olay yönetiminin faydaları ve avantajları
 6. Olay yönetiminin en iyi uygulamaları
 7. Olay yönetimi yazılım özellik kontrol listesi
 8. Olay yönetimi ve sorun yönetimi arasındaki fark
 9. Olay yönetimi ve değişiklik yönetimi arasındaki fark
 10. Olay yönetimi ve varlık yönetimi arasındaki fark
 11. Olay yönetimi için ITIL sözlüğü

Olay yönetimi

BT olayı nedir?

Bir BT olayı, tek kullanıcıyı veya tüm işletmeyi etkileyebilen kuruluşun BT hizmetlerinde bir bozukluktur. Kısacası, bir olay işin devamlılığını etkileyen herhangi bir şeydir.

BT olay yönetimi nedir?

Olay yönetimi, BT hizmet bozukluklarını yönetme ve anlaşılan hizmet düzeyi sözleşmeleri (SLA) içinde hizmetleri geri yükleme işlemidir.

Olay yönetimi kapsamı son kullanıcının bir sorun bildirmesiyle başlar ve bir hizmet masası üyesinin o sorunu çözmesiyle sonuçlanır.

Olay Yönetimindeki Aşamalar

Uygun olay yönetimiyle bu amaçla e-posta gönderip almalar olmadan olaylar hakkında bilgi toplama etkili bir şekilde yapılır ve daha az karmaşıktır. Hizmet masası ekipleri, bilet oluşturma sırasında ilgili tüm bilgilerin toplanmasını sağlamak için kullanıcı self servis portalında formlar yayınlayabilirler.

Olay yönetimindeki sonraki aşama olay kategorileştirmesi ve önceliklendirilmesidir. Bu gelen biletleri sıralamakla kalmaz aynı zamanda biletlerin sorunla ilgili en kalifiye teknisyenlere yönlendirilmesini de sağlar. Olay kategorizasyonu hizmet masası sistemine olaylara en uygun SLA'ları uygulamasında ve son kullanıcılarla o öncelikler hakkında iletişim kurmaya da yardımcı olur. Bir olay kategorize edildiğinde ve önceliklendirildiğinde teknisyenler olayı tanılayabilir ve son kullanıcıya bir çözüm sağlayabilir.

Olay yönetimi işlemi ilgili otomasyonlarla etkinleştirildiğinde hizmet masası ekibinin SLA uyumluluğunu kontrol etmesini sağlar ve bir SLA ihlali yaklaştığında teknisyenlere bildirimler gönderir; teknisyenler de olay için geçerli otomatik iletmeleri yapılandırarak SLA ihlallerini iletme seçeneğine sahiptir. Sorunu tanıladıktan sonra teknisyen son kullanıcıya son kullanıcının doğrulayabileceği bir çözüm sunabilir. Bu çok adımlı işlem işin sürekliliğini etkileyen bir BT sorununun en kısa sürede çözülmesini sağlar.

BT olaylarını sınıflandırma

Bir BT ortamındaki olaylar birçok farklı yolla kategorize edilebilir. Olay kategorizasyonu etkileyen bazı etmenler olayın aciliyeti ve kullanıcılar veya genel olarak işletme üzerindeki etkisinin önemini içerir. BT olaylarını sınıflandırma ve kategorize etme olayları tanımlama ve doğru teknisyene yönlendirmeye yardımcı olarak zamandan tasarrufa ve az çaba harcamaya neden olur. Örneğin, olaylar işletmedeki etkilerine ve aciliyetlerine göre büyük veya küçük olaylar olarak sınıflandırılabilir. Tipik olarak büyük olaylar işletmenin kritik hizmetlerini etkileyen, böylece tüm kuruluşu etkileyen ve anında çözüm gerektiren olaylardır. Küçük olaylar genellikle tek bir kullanıcı veya bir departmanı etkiler ve önceden belgelenmiş bir çözümü olabilir.

BT olay yönetiminiz yerinde olmadığında ne olur?

Olay yönetimi, yaşam döngüsünde bir olayı her açıdan kapsar. Çözüm işlemini hızlandırır ve bilet yönetimini kolay anlaşılabilir hale getirir. Olay yönetimi olmasaydı biletleri işleme çok zor olurdu. Ortaya çıkabilecek anahtar sorunlardan bazıları şunlardır:

Olay yönetimini kuruluşunuza mı uygulamak istiyorsunuz?

ServiceDesk Plus demosu zamanlayın

BT olay yönetimini kimler kullanır?

Olay yönetimi uygulamaları çoğunlukla BT hizmet masası ekipleri tarafından kullanılır. Hizmet masaları genellikle sorunları BT yönetim ekibine bildirmek için son kullanıcı için tek temas noktasıdır.

BT olay yönetimi yaşam döngüsü

Olay yönetimi işlemi şu şekilde özetlenebilir:

Olay yönetimi yaşam döngüsü

Olay yönetimi yaşam döngüsü

Bu işlemler olayın türüne göre basit veya karmaşık olabilir; ayrıca yukarıda açıklanan temel işleme ek olarak birçok iş akışı ve görev içerebilirler.

Olay sonrası inceleme

Bir olay kapatıldıktan sonra o olayla ilgili her şeyi belgelemek iyi bir uygulamadır. Bu, ekipleri sonraki olaylar için daha iyi hazırlamaya yardımcı olur ve daha etkili olay yönetim işlemi oluşturur. Olay sonrası inceleme işlemi aşağıda gösterildiği gibi çeşitli şekillerde bölünebilir ve özellikle büyük olaylar için kullanışlıdır.

İç değerlendirme

Dış değerlendirme - Son Kullanıcı anketleri

Yukarıdaki etmenlerin haricinde, bazı son kullanıcının karşılatığı etmenler değerlendirilmelidir. Bu amaçla, olaydan etkilenen son kullanıcılardan geri bildirim toplamak için kapatma sonrası anket yapılır. Bu anket bazı önemli alanları kavramak için kullanılmalıdır, örneğin:

Özel olay yönetim iş akışlarınızı oluşturun

ServiceDesk Plus'ı şimdi deneyin

BT olay yönetiminde bulunan roller ve sorumluluklar

Her organizasyonun kendi özel rol ve sorumlulukları olabileceği gibi aşağıda en sık rastlanan BT olay yönetim rollerinden bazıları bulunmaktadır.

Her rolün aşağıda gösterildiği gibi benzersiz sorumlulukları vardır.

BT olay yönetimi için önemli performans göstergeleri

Önemli kararları yönlendiren ölçümlere önemli performans göstergeleri (KPI) denir. Aşağıda etkili BT olay yönetimi için birkaç KPI vardır.

Ortalama çözüm süresi

Bir olayı çözmek için geçen ortalama süre.

Ortalama ilk yanıt süresi

Her bir olaya yanıt vermek için geçen ortalama süre.

SLA uyum oranı

SLA içinde çözülmüş olay yüzdesi.

İlk çağrı çözümü oranı

İlk çağrıda çözülmüş olay yüzdesi.

Tekrarlayan olay sayısı

Belirtilen bir zaman çerçevesi içinde günlüğe alınan benzer olay sayısı.

Yeniden açma oranları

Çözülmüş olayların yeniden açılması oranı.

Olay birikimi

Çözülmeden kuyrukta beklemekte olan olay sayısı.

Büyük olay yüzdesi

Büyük olay sayısının toplam olay sayısıyla karşılaştırılması.

Bilet başına maliyet

Her bilete ait ortalama harcama.

Son kullanıcı memnuniyet oranları

Kendilerine sunulan BT hizmetlerinden memnun kalan son kullanıcı veya müşteri sayısı.

ITIL olay yönetiminin yararları

Uygun bir ITIL olay yönetimi işlemi ile şunları yapabilirsiniz:

Başarılı ITIL olay yönetimi için en iyi uygulamalar

 1. Bilet oluşturma için e-posta, telefon araması veya self servis portalı yolu dahil birden fazla mod sunun.
 2. Etkili bir şekilde bilgi toplamak için işletmeye dönük, özel BT olay formları yayımlayın.
 3. Bilet ölçütüne göre otomatik olarak BT olaylarını kategorize edin ve önceliklendirin.
 4. Öncelik gibi bilet parametrelerine göre SLA'ları BT olaylarıyla ilişkilendirin.
 5. Tüm teknisyenler aynı beceri düzeyindeyse yük dengeleme ve sırayla görevlendirme gibi algoritmaları kullanarak biletleri teknisyenlere otomatik olarak atayın.
 6. BT varlık verileri, BT sorunları ve BT değişikliklerini BT olay biletleriyle ilişkilendirin.
 7. Olaylar son kullanıcıyla onaylayarak ve uygun kapatma kodları uygulayarak yalnızca uygun bir çözüm sağlandıktan sonra kapatılır.
 8. Bir BT olay yaşam döngüsünde her adım için özel bir son kullanıcı iletişim işlemi yapılandırın.
 9. Uygun çözümlere göre bir bilgi tabanı oluşturun ve yönetin.
 10. Durumun karmaşıklığıyla ilgili son kullanıcılara ve teknisyenlere rol tabanlı erişim sağlayın.
 11. Benzersiz iş akışları oluşturarak büyük olayları işleyin.

BT olay yönetimi yazılımı için özellik kontrol listesi

Bir biletleme sistemi veya BT yardım masası yazılımı seçerken, BT olay yönetiminizi başarılı veya başarısız kılacak birkaç özellik bulunur. Olay yönetimi yazılımını seçerken ele almanız gereken bazı özellikler şunlardır:

Kendi ITIL uyumlu olay yönetim yazılımınızı edinin

Ücretsiz denemenizi şimdi başlatın
Özelleştirilmiş bir teklif alın

Olay yönetimi ve diğer hizmet masası bileşenleri

BT olay yönetimi ve BT sorun yönetimi

Olay yönetimi BT ekiplerinin bir olayı başlangıçtan sonuna yönetmelerine yardımcı olan ilke, işlem, iş akışı ve dokümantasyon koleksiyonudur. Olay yönetimi işlemi bir olay tanımlamayı, ilgili tüm bilgilerle günlüğe almayı, sorunu tanılamayı ve hizmeti zamanında geri yüklemeyi içerir. Olay yönetimi işlemi yangınla mücadele gibidir ve asıl amaç işletmenin alacağı hasarı en aza indirmektir.

Diğer yandan, BT sorun yönetimi bir veya daha fazla olaya neden olan kök nedeni tanımlama ve sonra sorunu düzeltmek için eylemler başlatma işlemidir. Sorun yönetimi işletmelerde altta yatan sorunu saptayarak kök neden analizi yaparak daha organize bir yaklaşım kullanarak sorunun etkisini minimuma indirmeyi amaçlar. Sorun gelecekteki benzer olayları önlemek için düzeltilir. Sonuç olarak altta yatan sorunları tanımlama olay yönetimine yardımcı olur ve sonuçta normal işlemin devamını sağlar.

Olay yönetimi ve değişiklik yönetimi

ITIL değişiklik yönetimi, standart veya sistematik şekilde bir kuruluşun BT altyapısını değiştirme işlemidir. çeşitli aşamalardan ve durumlardan oluşan BT değişikliklerinin olabileceği iyi planlanmış bir işlemdir.

Tipik olarak BT değişiklikleri tanımlanan BT sorununu düzeltmek için tekrarlanan olaylara yol açan hatalı bir varlığı değiştirmek için veya büyük bir olayın çözümünün bir parçası olarak BT sorun yönetimi işlemlerinden sonra başlatılır. BT yönetiminin amacı BT arızalarını minimuma indirmek ve hizmetleri anında geri yüklemektir. Bazı durumlarda değişiklik uygulamaları geçici hizmet kesintileri veya hizmetin kullanılamaması gibi çoğu küçük olaylar olmak üzere olaylara neden olabilir. Değişiklik uygulaması ve beklenen olay veya hizmetin kullanılamaması konusunda son kullanıcılar bilgilendirilerek bu tür olayların etkisi minimuma indirilebilir. Bir değişikliğin neden olduğu büyük olay durumunda, değişiklik yönetimi ekipleri normale dönmek için anında değişikliği geri alabilirler.

Olay yönetimi ve varlık yönetimi

BT varlık yönetimi ve BT olay yönetimi işlemlerini entegre etme Katman 2 ve Katman 3 teknisyenleri için olay tanılaması ve çözümü kolaylaştırır. Örneğin, bir kullanıcı sınırlı Internet bağlanılabilirliği hakkında bir sorun rapor ettiğinde sorun dizüstü bilgisayarda veya kullanıcının bağlandığı yönlendiricide olabilir. Kullanıcının dizüstü bilgisayarı hakkında tüm bilgilere sahip olma (ayrıntıları ve ilişkileriyle bağlandıkları yönlendirici dahil) teknisyenin olayın nedenini saptamasına yardımcı olur ve doğru çözümü sağlar. Bir varlık yönetimi açısından BT olaylarını varlıklara bağlama BT hizmet masalarının kuruluştaki tekrarlanan olaylara neden olan arızalı varlıkları tanımlamalarına ve hizmetten çıkarmalarına olmasına yardımcı olur.

Olay yönetimi için ITIL sözlüğü

Olay yönetimi uygulama kiti

Özel bir özellik kontrol listesi ve olay yönetim sunumları paketi.

Uygulama kitini ÜCRETSİZ al” öğesini tıklatarak, kişisel Gizlilik İlkesinegöre işlenmesini kabul edersiniz.

ServiceDesk Plus Hakkında

ManageEngine'in en mükemmel ürünü ServiceDesk Plus, dünya çapında ITSM profesyonelleri tarafından kullanılan ITIL hazır bir hizmet masası yazılımıdır. Endüstri sertifikalı en iyi uygulama ITSM işlevselliği, kullanımının kolay olması ve doğal mobil uygulamalar ile ServiceDesk Plus BT destek ekiplerinin düşük maliyet ve az karmaşıklık ile son kullanıcılara dünya sınıfı hizmeti sunmaları için en son teknolojiyi kullanır. Hem bulutta hem de kendi merkezinizde kullanılabilir sürümleri mevcuttur, yazılımın 29 farklı dilde üç sürümü bulunur. 185 ülkede 100.000'den fazla kuruluş BT hizmet masası performansını optimize etmek için ve BT hizmet yönetim işlemlerinde geleceğe hazır olmak için ServiceDesk Plus'a güvenir. ServiceDesk Plus hakkında daha fazla bilgi için lütfen manageengine.com/tr/service-desk adresini ziyaret edin.