Active Directory Yönetimi

Windows ortamlarında kimlik ve erişim yönetimi için çözümler

ADManager Plus

Active Directory Yönetimi ve Raporlama

ADManager Plus

  • iPhone ve Android uygulamaları aracılığıyla mobil yönetim seçeneklerine sahip olan web tabanlı Active Directory yönetim aracı
  • Tek konsoldan Active Directory ve Exchange yönetimi
  • Exchange, LCS/OCS ve Lync ayarlarıyla tek adımda kullanıcı oluşturma
  • Şablon ve CSV tabanlı toplu kullanıcı oluşturma
  • Güvenlik, uyumluluk (SOX/HIPAA) dâhil olmak üzere 150'yi aşkın paketten çıktığı gibi kullanılabilir eyleme geçirilebilir rapor ve dağıtım listesi raporları
  • Rol ve OU tabanlı granüler yardım masası ataması
  • Otomatikleştirilmiş kullanıcı ömür döngüsü yönetimi, AD temizleme ve diğer kritik görevler
ADSelfService Plus

Self-Servis Parola Yönetimi

ADSelfService Plus

  • Parolaların hareket halindeyken yönetilmesi için Android ve iPhone uygulamaları ile web tabanlı, self servis, parola çözümü
  • Kullanıcıların, IT biriminin müdahalesi olmadan kendi parolalarını sıfırlayabilmelerine ve hesap kilitlerini açabilmelerine izin verir
  • Kullanıcılara süresi yakında dolacak olan parolalar hakkında e-posta ya da SMS yoluyla hatırlatma yapar
  • Kullanıcıların Active Directory'deki kişi bilgileri gibi profil ayrıntılarını güncellemesine izin verir
  • Google Apps, Office 365, Salesforce, IBM AS400 ve diğerleriyle otomatik olarak parola senkronizasyonu yapar
ADAudit Plus

Active Directory Değişiklik Denetimi ve Raporlaması

ADAudit Plus

  • Kullanıcı, grup, bilgisayar, GPO ve OU değişiklikleri dâhil olmak üzere tüm etki alanı olaylarını takip etmek için web tabanlı bir Active Directory aracı
  • Windows dosya sunucularını, yük devretme kümelerini, NetApp'ı dosyalardaki ve klasörlerdeki belge değişiklikleri ve erişim denetimi açısından denetler ve çok daha fazlasını yapar.
  • Ağ iş istasyonları genelindeki her başarılı ve başarısız oturum açma olayı dâhil olacak şekilde her kullanıcının oturum açma ve oturum kapama işlemini gözlemler
  • Windows üye sunucularını, FIM'i, yazıcıları ve USB değişikliklerini olay özeti ile takip eder; uygulama, politika ve sistem olaylarını takip eder
  • Güvenliği sağlamak ve IT Uyumluluk gerekliliklerini karşılamak için 150'yi aşkın kullanıma hazır denetim raporu sağlar.
Exchange Reporter Plus

Exchange Sunucusu Değişiklik Denetimi ve Raporlaması

Exchange Reporter Plus

  • MS Exchange ortamları için web tabanlı değişiklik denetimi ve raporlaması çözümü
  • İşletme ActiveSync altyapısını ve ilgili akıllı cihazların envanterini takip eder ve gözlemler
  • Outlook Web Erişimi kullanımı, posta kutusu trafiği ve posta kutusu büyümesi konusunda rapor sağlar
  • Veri filtreleri, otomatik zamanlama ve çok formatlı rapor oluşturma kullanan özelleştirilmiş raporları destekler
  • Yetkisiz posta kutusu oturum açma girişimlerinin ve diğer kritik değişikliklerin soruşturulmasını sağlamak üzere denetim özelliği sağlar
SharePoint Manager Plus

SharePoint Yönetimi ve Denetimi

SharePoint Manager Plus

  • Tesis sunucularında ve Office 365 konfigürasyonlarında SharePoint yönetimi ve denetimi için web tabanlı araç
  • Hem tesis dâhilinde hem de çevrimiçi SharePoint sunucusu bileşenlerinde eksiksiz altyapı görüntülemesi sağlar
  • Çiftlikler, içerik veritabanları, web uygulamaları, site koleksiyonları, siteler, listeler ve belge kitaplıkları gibi SharePoint bileşenlerinin gözetimi için paketten çıktığı gibi kullanıma hazır raporlar içerir
  • Bileşen seviyesinde ve güvenlik seviyesinde denetim gerçekleştirir. İzin değişikliklerini, grup değişikliklerini ve yeni rol değişikliklerini uyarılarla birlikte anlık olarak takip eder
  • Esnek zaman dilimi için denetim günlüğü verilerini arşivleyerek uyumluluk gerekliliklerini karşılamaya yardımcı olur
RecoveryManager Plus

Active Directory Yedekleme ve Kurtarma

RecoveryManager Plus

  • Otomatik artırımlı Active Directory nesneleri yedeklemesi
  • Öznitelik seviyesine inecek kadar basit ve granüler geri yükleme
  • Değişiklikleri geri almak için değişiklik takibi
  • Her öznitelik değişikliğinin ayrıntılı versiyon yönetimi
  • Active Directory’i daha önceki bir duruma almak için geri döndürme imkânı
DataSecurity Plus

Dosya sunucu denetimi ve veri keşfi

DataSecurity Plus

  • Veri güvenliği, bilgi yönetimi ve uyum ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olan web tabanlı, gerçek zamanlı Windows dosya sunucu erişimi denetimleme ve saklama analizi.
  • Kural dışı durumların ayrıntılarını görüntüleyerek, erişim desenlerini kaydederek ve paylaşım ve NTFS izinlerini inceleyerek dosya ve klasörlere erişimi izleyin ve analiz edin.
  • Eski, modası geçmiş ve işle ilgili olmayan dosyaları izole ederek, disk alanı kullanımıyla ilgili içgörüler elde ederek ve dosya ve klasör özelliklerini görüntüleyerek saklama alanını optimize edin.
  • Anlık e-posta uyarılarıyla güvenlik ihlallerine aktif olarak yanıt verin. Kitle erişim uyarıları ve yanıt otomasyonuyla sahte yazılımları saptayıp karşı önlem alın.
  • SOX, HIPAA, FISMA, PCI, GLBA, GDPR ve diğer düzenleyici yasalara uyum sağlayın.
AD360

Entegre Kimlik ve Erişim Yönetimi

AD360

  • Entegre kimlik ve erişim yönetimi (IAM) çözümü
  • Kullanıcı sağlama, self servis parola, Windows güvenlik ve dosya sunucusu denetimi ve Exchange raporlaması sağlar
  • Active Directory ortamlarını daha güvenli, uyumlu ve yönetilmesi kolay kılmak için tek ve entegre bir konsol sunar
O365 Manager Plus

Office 365 Yönetim ve Raporlama

O365 Manager Plus

  • Office 365 ortamınızın ve diğer Microsoft iş uygulamalarının eksiksiz bir şekilde görüntülenmesini sağlar
  • Exchange Online, Posta trafiği, Skype for Business, Taşınabilir Cihazlar, Güvenlik, Azure raporları ve Lisanslar için paketten çıktığı gibi kullanılabilen raporlar içerir
  • Raporların oluşturulmasını zamanlayın ve çevrimdışı kullanım için bunları çeşitli formatlarda dışarı aktarın
  • Microsoft iş uygulaması servislerinin lisans durumu hakkında gerçek zamanlı veriler sağlar
  • Office 365 raporlama görevlerinin yardım masası teknisyenlerine ve IT personeline atanmasını destekler