İşletme yedekleme
ve
geri yükleme çözümü

Active Directory

 

Office 365

 

Tesis İçi Exchange

 

BT ortamınız kazara silmelere veya modifikasyonlara karşı dokunulmaz değildir ve Active Directory (AD), Office 365 ve Exchange ortamlarınız da istisna değildir.

RecoveryManager Plus, BT ortamınızdaki istenmeyen değişikliklerin neden olduğu her tür felaketi aşmanıza yardımcı olabilir. AD, Office 365 ve Exchange ortamlarınızı tek bir konsoldan yedekleyin ve ihtiyaç duyduğunuz an herhangi bir nesneyi, siteyi veya posta kutusunu geri yükleyin.

Active Directory Yedeklemesi
Daha fazla bilgi için

 • Kapsamlı AD nesne yedeklemesi: Kullanıcılar, gruplar, GPO’lar, OU’lar, Exchange özellikleri, DNS bilgileri, bilgisayarlar,rehber, grup üyelikleri , ve diğerleri gibi tüm AD nesnelerini yedekleyin ve kısmen veya tamamen geri yükleyin.

 • AD Schema yedeklemesi: Schema sınıflarında ve özelliklerinde yapılan tüm değişiklikleri yedekleyin ve ihtiyaç olduğunda hemen geri yükleyin.

 • Ücretsiz kurtarmayı yeniden başlatma: DC’lerin sürekli kullanılabilirliğini sağlamak için DC’lerinizi yeniden başlatmak zorunda kalmadan kurtarma operasyonları gerçekleştirin.

 • Kademeli yedekleme: Nesne özelliklerine ayrı bir versiyon olarak yapılmış her değişikliği kademeli olarak yedekleyin ve AD nesnelerini birkaç tıkla önceki hallerinden birine geri yükleyin.

 • Özellik seviyesinde geri yükleme: AD nesnelerinin bağımsız özelliklerini herhangi bir yedeklenmiş hallerine geri yükleyin.

 • AD Geri Dönüşüm Kutusu: Üst kapsayıcıları dâhil olmak üzere silinen AD nesnelerini ve özelliklerini tek bir tıkla geri yükleyin.

 • Yedeklemeyi saklama: Yedeklemeleriniz için bir saklama süresi belirleyin ve süresi dolan yedeklemeleri saklama alanınızı azaltmak için tam yedeklemeyle özdeşleştirin.

 • AD Geri Döndürme: AD’yi geçmişteki bir noktaya geri döndürün ve bu noktadan sonra nesnelere yönelik yapılmış olan tüm değişiklikleri geri alın.

 

Office 365 Yedeklemesi

 
 • Exchange Online yedeklemesi: Tüm kullanıcı e-postaları, takvim girişleri, rehber, günlükler, notlar, bildirimler ve görevler dahil olmak üzere tüm Exchange Online ortamınızdaki tüm posta kutularını yedekleyin ve gerektiğinde geri yükleyin.
 • SharePoint Online yedeklemesi: Tüm site koleksiyonlarını, siteleri, listeleri ve belge kitaplıklarını yedekleyin ve gerektiğinde geri yükleyin.
 • OneDrive for Business yedeklemesi: Tüm dosya ve klasörleri OneDrive for Business ortamında yedekleyin ve bunları hızla geri yükleyin.
 • Kademeli yedeklemeler: Posta kutularına ve sitelere yalnızca son yedekleme çevriminden beri yapılmış olan değişiklikleri yedekleyin.
 • Öge seviyesinde geri yükleme: Bağımsız posta kutusu ögelerini, SharePoint Online belge kitaplıklarını, hatta tek bir OneDrive for Business dosyasını geri yükleyin.
 • Geri yüklemeyi ön izleme: Geri yüklemeden önce Exchange Online, SharePoint Online ve OneDrive for Business yedeklemelerinden içeriği, ekleri ve belgeleri ön izleyin.
 • Yedeklemeyi saklama: Office 365 yedeklemeleriniz için bir saklama süresi belirleyin ve daha eski yedeklemeleri otomatik olarak çöpe atın.
 • Yedeklemeleri planlayın: Ağınızdaki yükü en aza indirmek için yedeklemelerinizin iş saatleri dışında yapılmasını planlayın.

Tesis İçi Exchange Yedekleme

 • Kapsamlı posta kutusu yedeklemesi: Tüm e-postalar, takvim/etkinlik kayıtları, rehber, günlükler, notlar, iletiler ve görevler dahil olmak üzere tüm ögeleri tesis içi Exchange posta kutularınızda yedekleyin.
 • Çoklu şirket desteği: Birden fazla Exchange kuruluşunu RecoveryManager Plus’a ekleyin ve tüm kuruluşlardaki Exchange verilerinin yedekleme ve geri yükleme işlemlerini tek bir konsoldan gerçekleştirin.
 • Öge seviyesinde geri yükleme: Tüm posta kutularını yedeklenmiş hale geri yükleyin, hatta tek bir e-posta veya takvim/etkinlik kaydı gibi bağımsız ögeleri geri yükleyin.
 • Farklı posta kutularına geri yükleme: Yedeklenmiş posta kutusu ögelerini aynı posta kutusuna, farklı bir posta kutusuna, hatta farklı bir kiracıdaki posta kutusuna geri yükleyin.
 • Çapraz platform geri yükleme: Tesis içi Exchange posta kutularının yedeklemelerini Exchange Online kiracınızdaki bir posta kutusuna geri yükleyin veya tam tersi işlemi de gerçekleştirin.
 • İleri arama: Yedeklenmiş kopyalara göz atın ve özel posta kutusu ögelerini tarih, konu, gönderen ve alıcı gibi ileri arama filtreleriyle bulun.
 • Yedeklemeyi saklama: Exchange yedeklemeleriniz için bir saklama süresi belirleyin ve saklama sürelerini doldurmuş olan yedeklemeleri otomatik olarak çöpe atın.
 • Yedeklemeleri planlayın: Yedeklemelerinizin iş saatleri dışında yapılmasını planlayarak ağınızdaki etkisini en aza indirin.
 
 

Neden RecoveryManager Plus’ı seçmelisiniz?

Hızlı ve kolay konuşlandırma

Kurulumu yapıldıktan sonra ilk yedeklemenizi beş dakikadan kısa sürede yapılandırabilirsiniz.

Birleştirilmiş yedekleme çözümü

Yedekleme için birden fazla AD etki alanı, Office 365 kiracısı ve Exchange kuruluşunu yapılandırın ve bunları tek bir gösterge panelinden yönetin.

Özel bildirimler

Bildirim profilinizi düzenleyin ve e-posta yoluyla hakkında bildirim almak istediğiniz işlemleri seçin.

Fidye yazılım tehditlerini hafifletme

Dosyalarınız için asla fidye ödemeyin. Etkilenen dosyaları yedek kopyanızdan hemen geri yükleyin.

Otomatik AD, Office 365 ve Exchange yedeklemeleri

AD, Office 365 ve Exchange ortamlarınızın en güncel versiyonuna yedekleme yapmış olduğunuzdan emin olmak için yedeklemeleri düzenli aralıklarla planlayın.

Yedekleme işlerini atayıp denetleyin.

Yönetici olmayan kullanıcılara yedekleme işlemlerini başlatma ve faaliyetlerini denetleme ayrıcalıkları atayın.