ADSelfService Plus identitetsstyring

Udfordringer ved identitetsstyring:

Identitetsstyring bliver vigtigere i dag, da øget sikkerhed kræves af virksomheder for at beskytte brugerkonti mod ubudne angreb fra indtrengere. Af alle adgangskoderelaterede identitetsudfordringer får mængde af anmodninger sendt til helpdesk hovedpladsen, da de udhuller organisationens budget år efter år. Omkostningerne ved at ansætte yderligere helpdesk-medarbejdere til håndhævelse af komplekse adgangskode sikkerhedspolitikker giver bund til bekymringer.

Sikkerhed for brugerkonti er aldrig et kompromis:

Der kan aldrig være et kompromis om sikkerheden for brugerkonti, fordi selv et lille identitetslæk kan medføre store skader. Organisationer ser i dag frem til bedre og overkommelige løsninger for at sikre medarbejdernes identitet. ADSelfService Plus hjælper organisationer med at løse flere kritiske identitetsstyringsudfordringer ved at levere den rette balance mellem selvbetjening og rapporteringsløsninger til virksomheder.

ADSelfService Plus adresserer udfordringer til identitetsstyring ved at levere

  • selvbetjent nulstilling af adgangskode for de brugere, der glemte eller afspærrede deres egen adgangskode
  • Fordele ved selvbetjening for brugere til at opdatere deres egne profiler.
  • En rapporteringsmekanisme til at spore alle enkelte brugeraktiviteter udført ved brug af softwaren.

Det giver også tillid til administratorer ved at hjælpe med til at lette styrket håndhævelse af adgangskodepolitik.

Selvhjælpsløsning til adgangskode:

ADSelfService Plus selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskode / låsning af konto op tilbyder en brugervenlig grænseflade og giver brugerne mulighed for at nulstille deres egne adgangskoder eller låse deres konti op - ved at besvare sikkerhedsspørgsmål / gengive en verifikationskode - uden hjælp fra helpdesk. Det vil sige, at ADSelfService Plus giver sine brugere mulighed for at autentificere sig selv - et vigtigt aspekt af Identitetsstyring - og derved drastisk reducere anmodninger om adgangskodenulstilling.

Selvopdateringsfunktioner:

ADSelfService Plus tillader domænebrugere selv at opdatere deres egne personlige oplysninger i Active Directory ved hjælp af en webbaseret selvbetjeningsportal. Dette hjælper med at holde poster opdateret i realtid. Aktuelle oplysninger om brugere giver ledelsen mulighed for at træffe passende beslutninger baseret på den seneste profil, der er tilgængelig for dem.

Revisionsspor om alle brugeraktiviteter:

ADSelfService Plus hjælper med sin rapporteringsmekanisme administratorer med at generere overvågningsrapporter om alle brugeraktiviteter, der delegeres til brugere af denne software. Overvågningsrapporter om selvopdatering af adgangskode, selvstændig åbning af konti og selvopdatering af brugeroplysninger i Active Directory registreres og kan genereres. Overvågningsoplysninger om, hvilken aktivitet der er sket, hvornår og fra hvilken maskine, hjælper administratorer med proaktivt at finde frem til / opdage eventuelle misbrug af identiteter.

Tilvejebringe tillid til stærkere håndhævelse af adgangskodepolitik:

En stærkere adgangskodepolitik kan håndhæves, hvis administratoren er sikker på et reduceret antal opkald til helpdesk. Ved at give en selvbetjent nulstilling af adgangskode sikrer vi, at mængden af helpdesk-anmodninger holdes på et minimum, hvilket igen letter en stærkere håndhævelse af adgangskodepolitik.