Γιατί οι οργανισμοί χρειάζονται μια λύση διαχείρισης ταυτοτήτων και πρόσβασης;

 

Με τον αριθμό των παραβιάσεων δεδομένων να αυξάνεται εκθετικά, οι οργανισμοί πρέπει να υιοθετήσουν πρακτικές και εργαλεία διακυβέρνησης για την πρόληψη των απειλών και την αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Η απόκτηση πρόσβασης στην εταιρική περίμετρο είναι ευκολότερη από ποτέ λόγω της απομακρυσμένης εργασίας. Για πολλούς οργανισμούς, ένα τεράστιο μέρος του φόρτου εργασίας αποθηκεύεται και διαμοιράζεται σε μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, τόσο τοπικά όσο και στο cloud. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί οργανισμοί χρησιμοποιούν λύσεις λεπτομερούς ελέγχου πρόσβασης για να συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις αυθεντικοποίησης.

Οι λύσεις διαχείρισης ταυτοτήτων και πρόσβασης (IAM) βοηθούν στην ασφαλή διαχείριση των ψηφιακών ταυτοτήτων των χρηστών. Οι λύσεις IAM περιλαμβάνουν τρία βασικά στοιχεία: ταυτοποίηση, έλεγχο ταυτότητας και εξουσιοδότηση. Ο περιορισμός της πρόσβασης σε κρίσιμους για την επιχείρηση πόρους και η διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων μπορούν να βοηθήσουν τους διαχειριστές πληροφοριακών συστημάτων να παρακολουθούν την κατάχρηση προνομιακής πρόσβασης. Επίσης, οι λύσεις IAM προστατεύουν τον οργανισμό από περιστατικά ασφαλείας, θέτοντας παραμέτρους στο σύστημα για την ανίχνευση ανώμαλων δραστηριοτήτων που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να εντοπιστούν. Αυτά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας IAM βοηθούν στην αποτελεσματική δημιουργία ασφαλών υποδομών.

Πώς μια λύση διαχείρισης ταυτοτήτων και πρόσβασης θα βοηθήσει τον οργανισμό σας;

 
 

Κάντε εύκολη τη μετάβαση στην απομακρυσμένη εργασία και διαχειριστείτε αποτελεσματικά τις ταυτότητες των απομακρυσμένων χρηστών. Ενεργοποιήστε την καθολική σύνδεση (SSO) για γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση σε εταιρικούς πόρους και εφαρμόστε έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA) για την ενίσχυση της ασφάλειας.

 

Ασφαλίστε την υποδομή υβριδικού νέφους, όπου τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μικτές πλατφόρμες υπολογιστών που αποτελούνται από τοπικούς διακομιστές και ιδιωτικά ή δημόσια cloud. Παρακολουθήστε την κυκλοφορία του δικτύου και επιβάλλετε λεπτομερή ορατότητα σε όλο το offline-online περιβάλλον σας. Αναπτύξτε προφίλ κινδύνου μεταξύ διαφορετικών πλατφορμών και ενεργοποιήστε την προσαρμοστική πρόσβαση σε πόρους με αυστηρό έλεγχο ταυτότητας βάσει πλαισίου.

 

Υιοθετήστε Μηδενική Εμπιστοσύνη για την προστασία της διευρυνόμενης περιμέτρου του δικτύου σας. Επαληθεύστε κάθε χρήστη, υπάλληλο, εργολάβο και το αντίστοιχο τερματικό πριν από την σύναψη εμπιστοσύνης με αναλύσεις ασφάλειας που βασίζονται στη συμπεριφορά. Κάντε τεκμηριωμένες επιλογές σχετικά με τα δεδομένα, τους ανθρώπους, τις συσκευές, τους φόρτους εργασίας και τα δίκτυα.

 

Παρακολουθήστε στενά όλες τις διαδρομές προνομιακής πρόσβασης σε κρίσιμα περιουσιακά στοιχεία εντός του δικτύου σας. Επιβάλλετε λεπτομερείς περιορισμούς πρόσβασης και ροές έγκρισης εργασίας βάσει αιτήματος για προνομιακούς λογαριασμούς.

 

Επιτύχετε διπλό έλεγχο της προνομιακής πρόσβασης με παρακολούθηση συνεδριών σε πραγματικό χρόνο και ανίχνευση ανωμαλιών. Περιορίστε αποτελεσματικά τα μόνιμα προνόμια και την εξάπλωση προνομιακών λογαριασμών, παρέχοντας στιγμιαία επαύξηση προνομίων για λογαριασμούς που ανήκουν στον τομέα.

 

Εξαλείψτε την απόσπαση προσοχής των μηχανικών Πληροφορικής, αυτοματοποιώντας επίπονες εργασίες ρουτίνας όπως η ενσωμάτωση ή αποδέσμευση χρηστών και η επαναφορά κωδικών πρόσβασης. Δώστε στο εργατικό σας δυναμικό δυνατότητα απρόσκοπτης αυτοεξυπηρέτησης ταυτότητας για τοπικές και cloud εφαρμογές.

 

Διασφαλίστε κανονιστική συμμόρφωση χωρίς άγχος με πλήρη έλεγχο των ευαίσθητων πληροφοριών και του τρόπου κοινής χρήσης τους. Δημιουργήστε και διατηρήστε ένα ισχυρό πλαίσιο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις των κανονισμών προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Διασυνδέστε βάσει πλαισίου άλλα στοιχεία της υποδομής διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων, για ολιστική συσχέτιση των δεδομένων προνομιακής πρόσβασης με τα συνολικά δεδομένα δικτύου, ώστε να αποκομίζετε ουσιαστικά συμπεράσματα και ταχύτερες διορθώσεις.

Λύσεις διαχείρισης ταυτοτήτων και πρόσβασης από την ManageEngine

Διαχείριση Active Directory

ADManager Plus

Διαχείριση και αναφορές Active Directory, Microsoft 365 και Exchange

Διαχειριστείτε και λάβετε αναφορές σχετικά με το Active Directory, το Microsoft 365 και το Exchange από μια διαδικτυακή κονσόλα. Αυτοματοποιήστε τη διαχείριση του κύκλου ζωής των χρηστών, διευκολύνετε τη διακυβέρνηση πρόσβασης με ροές εργασίας, αναθέστε με ασφαλή τρόπο αιτήματα προς επίλυση στην τεχνική υποστήριξη και ικανοποιήστε τους ελέγχους συμμόρφωσης.

Τοπικής εγκατάστασης

ADAudit Plus

Έλεγχος αλλαγών σε πραγματικό χρόνο σε Active Directory, αρχεία και διακομιστές Windows

Διατηρήστε την ασφάλεια και τη συμμόρφωση του δικτύου παρακολουθώντας κρίσιμες αλλαγές GPO και συνδέσεις χρηστών, αναλύοντας τα κλειδώματα λογαριασμών, εντοπίζοντας κακόβουλους εσωτερικούς χρήστες και πολλά άλλα.

Τοπικής εγκατάστασης

ADSelfService Plus

Αυτοεξυπηρέτηση κωδικού πρόσβασης, έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων τερματικών, πρόσβαση υπό όρους και επιχειρησιακή καθολική σύνδεση

Εφαρμόστε αυτοεξυπηρέτηση διαχείρισης κωδικών πρόσβασης και καθολική σύνδεση για συνδέσεις στο Active Directory και σε εταιρικές εφαρμογές cloud. Ασφαλίστε συνδέσεις σε μηχανήματα (Windows, Linux και macOS) και VPN με έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων. Προστατέψτε στοιχεία πρόσβασης από κλοπή, με προσαρμοσμένη βάσει κινδύνων πρόσβαση υπό όρους.

Τοπικής εγκατάστασης

Exchange Reporter Plus

Αναφορές, έλεγχος και παρακολούθηση για υβριδικό Exchange και Skype

Παρακολουθήστε τον Exchange Server, το Exchange Online και το Skype για Επιχειρήσεις και ελέγξτε τις αλλαγές σε πραγματικό χρόνο. Λάβετε αναφορές σχετικά με οντότητες του Exchange, όπως γραμματοκιβώτια, κίνηση αλληλογραφίας, δημόσιους φακέλους, OWA και ActiveSync, καθώς και λεπτομέρειες διαμόρφωσης και χρήσης του Skype για Επιχειρήσεις.

Τοπικής εγκατάστασης

RecoveryManager Plus

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτηση για Active Directory, Microsoft 365 και Exchange

Λάβετε εκτεταμένα ή πλήρη αντίγραφα ασφαλείας για περιβάλλοντα Active Directory, Azure AD, Office 365 και Exchange και κάντε ανάκτηση μέσα από πολλαπλούς τρόπους αποκατάστασης, ώστε να προστατεύσετε τα δεδομένα σας από ransomware και να εξασφαλίσετε απαράμιλλη ανθεκτικότητα κατά την αποκατάσταση από καταστροφή.

Τοπικής εγκατάστασης

Διακυβέρνηση και διαχείριση ταυτοτήτων

AD360

Διαχείριση ταυτοτήτων και πρόσβασης εργατικού δυναμικού για υβριδικά οικοσυστήματα

Διαχειριστείτε ταυτότητες και πρόσβαση χρηστών, εφαρμόστε προσαρμοσμένο έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων, προστατέψτε προνομιακούς λογαριασμούς με ανάλυση συμπεριφοράς χρηστών και διασφαλίστε κανονιστική συμμόρφωση για υβριδικά περιβάλλοντα που συνδέουν Active Directory, Azure AD, Exchange, Microsoft 365 και άλλα.

Τοπικής εγκατάστασης

M365 Manager Plus

Διαχείριση, αναφορές και έλεγχος του Microsoft 365

Λάβετε αναφορές, διαχειριστείτε, παρακολουθήστε, ελέγξτε και δημιουργήστε ειδοποιήσεις για κρίσιμες δραστηριότητες σε Exchange Online, Azure AD, Skype για Επιχειρήσεις, OneDrive για Επιχειρήσεις, Microsoft Teams και άλλες υπηρεσίες Microsoft 365, από ένα ενιαίο σημείο.

Τοπικής εγκατάστασης

Identity Manager Plus

Ασφαλής καθολική σύνδεση για εταιρικές εφαρμογές

Παρέχετε στους χρήστες ασφαλή πρόσβαση με ένα κλικ σε επιχειρηματικές εφαρμογές. Διαχειριστείτε κεντρικά την πρόσβαση σε τοπικές και εταιρικές εφαρμογές SaaS και αποκτήστε εμπεριστατωμένη γνώση της χρήσης των εφαρμογών, της πρόσβασης των χρηστών και των δραστηριοτήτων διαχείρισης.

Cloud

Διαχείριση προνομιακής πρόσβασης

PAM360

Πλήρης ασφάλεια προνομιακής πρόσβασης για επιχειρήσεις

Ασφαλίστε την διαχειριστική πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμόστε αυστηρές πολιτικές διακυβέρνησης της προνομιακής πρόσβασης. Αποτρέψτε τους κινδύνους ασφαλείας χρησιμοποιώντας προηγμένες δυνατότητες διαχείρισης συνεδριών αιχμής και προηγμένα αναλυτικά δεδομένα.

Τοπικής εγκατάστασης

Password Manager Pro

Διαχείριση προνομιακών κωδικών πρόσβασης

Εξαλείψτε την πολυπλοκότητα της χρήσης κωδικών πρόσβασης με κεντροποιημένη και ασφαλή φύλαξη των προνομιακών κωδικών. Αποτρέψτε την κατάχρηση προνομίων ενεργοποιώντας την επιλεκτική κοινή χρήση κωδικών πρόσβασης και τους λεπτομερείς ελέγχους πρόσβασης βάσει ρόλων και απαιτήσεων των χρηστών.

Τοπικής εγκατάστασηςMSP

Key Manager Plus

Διαχείριση κλειδιών SSH και πιστοποιητικών SSL/TLS

Αποκτήστε πλήρη ορατότητα και έλεγχο των περιβαλλόντων κρυπτοκλειδιών σας. Αποφύγετε δαπανηρές διακοπές λειτουργίας υπηρεσιών και επιθέσεις πλαστοπροσωπίας μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης του κύκλου ζωής των κλειδιών SSH και των πιστοποιητικών SSL/TLS.

Τοπικής εγκατάστασης

Access Manager Plus

Ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση και διαχείριση προνομιακών συνεδριών

Ρυθμίστε την προνομιακή πρόσβαση σε απομακρυσμένα εταιρικά συστήματα μέσω κρυπτογραφημένων πυλών από μια ενιαία κονσόλα. Επιτύχετε απόλυτη ορατότητας σε όλα τα είδη προνομιακής πρόσβασης με εκτεταμένες δυνατότητες παρακολούθησης και ελέγχου συνεδριών.

Τοπικής εγκατάστασης

 - Πακέτο προϊόντων

Με την ManageEngine έχετε πλήρη έλεγχο της υποδομής πληροφοριακών συστημάτων

Έχετε οποιαδήποτε απορία; Θα σας συνδέσουμε με έναν εξειδικευμένο εκπρόσωπο

 
Όνομα* Παρακαλώ εισάγετε το όνομα
Εταιρικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου*
Αριθμός τηλεφώνου * Παρακαλώ εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου σας
Εταιρεία
Χώρα*
Προτιμώμενη ημερομηνία επανάκλησης# Please select the date
Προτιμώμενη ώρα επανάκλησης#

#Εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα

Αναφέρετε τις ανάγκες σας* Αναφέρετε τις ανάγκες σας

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή", συμφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.