Παρακολούθηση δικτύου

Το OpManager Plus παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία, τη διαθεσιμότητα και την απόδοση του δικτύου σας σε πραγματικό χρόνο. Χάρη στις τεχνικές παρακολούθησης δικτύου για πρόληψη και αντίδραση, το OpManager Plus σάς βοηθά να βελτιστοποιήσετε την απόδοση του δικτύου και να έχετε ένα δίκτυο χωρίς σφάλματα.

Παρακολούθηση απόδοσης δικτύου

Εύρος ζώνης απόδοσης δικτύου

Παρακολούθηση απόδοσης κίνησης δικτύου

Παρακολουθήστε κρίσιμες μετρήσεις σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία, τη διαθεσιμότητα και την κατάσταση των δικτύων και των συσκευών σας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • Απώλεια πακέτου
 • Χρόνος απόκρισης
 • Χρήση CPU, μνήμης και χώρου δίσκου
 • Σφάλματα και απορρίψεις
 • Κίνηση δικτύου μέσω SNMP

Παρακολούθηση υλικού

Παρακολουθήστε την εύρυθμη λειτουργία των συσκευών του δικτύου, όπως διακομιστές, δρομολογητές, μεταγωγείς και τείχη προστασίας για να:

 • Εντοπίσετε προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από σφάλματα υλικού.
 • Παρακολουθήσετε τα στοιχεία μέτρησης του υλικού, όπως η ισχύς, η θερμοκρασία και η τάση.
 • Βελτιστοποιήσετε την κατανομή πόρων και τον προγραμματισμό δυναμικότητας.

Παρακολούθηση WAN και VoIP

Παρακολούθηση WAN και VoIP

Το OpManager Plus χρησιμοποιεί το Cisco IPSLA για την παρακολούθηση των συνδέσεων WAN και VoIP. Οπτικοποιεί διαδρομές WAN και VoIP, επιλύει διακοπές λειτουργίας και κάνει διαγνωστικό έλεγχο για κακή απόδοση. Με την παρακολούθηση WAN RTT του OpManager Plus, μπορείτε:

 • Να οπτικοποιήσετε συνδέσεις WAN και να εντοπίσετε κακές συνδέσεις.
 • Να μετρήσετε τον χρόνο αποστολής και επιστροφής, και να μειώσετε το MTTR με αναφορές διαθεσιμότητας συνδέσεων και λεπτομερείς στατιστικές αναφορές.
 • Να παρακολουθείτε καθυστερήσεις, λανθάνοντα χρόνο, MOS και απώλεια πακέτου για συνδέσεις VoIP.
 • Να αναλύσετε αναφορές τάσεων ιστορικού για βελτιωμένο προγραμματισμό δυναμικότητας.

Ενσωματωμένα εργαλεία αντιμετώπισης προβλημάτων δικτύου

Ενσωματωμένα εργαλεία αντιμετώπισης προβλημάτων δικτύου

Αντιμετωπίστε σφάλματα δικτύου χρησιμοποιώντας ενσωματωμένα εργαλεία για την αντιμετώπιση προβλημάτων πρώτου και δεύτερου επιπέδου:

ICMP Ping: Η διαθεσιμότητα είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελέγξετε σε περίπτωση αστοχίας μιας συσκευής. Συνεπώς, το εργαλείο ping προσδιορίζει αν μια συσκευή είναι προσβάσιμη ή όχι, καθώς και τον χρόνο απόκρισής της.

Traceroute: Το εργαλείο ανίχνευσης διαδρομής προσδιορίζει αν μια συσκευή δεν είναι διαθέσιμη λόγω αστοχίας στη διαδρομή της και προσδιορίζει την ακριβή θέση διακοπής της σύνδεσης. Ανιχνεύστε τη διαδρομή από το OpManager μέχρι τη συσκευή προορισμού, ελέγξτε τον αριθμό μεταπηδήσεων στην εποπτευόμενη συσκευή και εντοπίστε το ακριβές σημείο καθυστέρησης ή διακοπής λειτουργίας.

Switch Port Mapper: Αυτό το εργαλείο οπτικοποιεί τη σύνδεση των θυρών της συσκευής με τους μεταγωγείς δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης MAC, της διεύθυνσης IP και του ονόματος DNS των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στον μεταγωγέα.

SNMP MIB Browser: Το εργαλείο MIB Browser είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιήγησης SNMP MIB που επιτρέπει τη φόρτωση και την περιήγηση σε MIB, ενώ εκτελεί όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με το SNMP.

Telnet/SSH: Αυτό το εργαλείο δημιουργεί συνδέσεις διασύνδεσης γραμμής εντολών (CLI) με συσκευές Unix και Linux. Βοηθά στην αντιμετώπιση προβλημάτων με την επανεκκίνηση μιας υπηρεσίας, τη διακοπή μιας διαδικασίας που δεν αποκρίνεται, ενώ σας επιτρέπει να δράσετε αμέσως στις εντολές CLI.

Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν