Αποκτήστε την ορατότητα που χρειάζεστε για να διαχειριστείτε το δίκτυό σας

Διαχείριση δικτύου

 Παρακολούθηση απόδοσης δικτύου

Παρακολουθήστε το δίκτυό σας με περισσότερες από 2000 μετρήσεις απόδοσης, έξυπνους πίνακες εργαλείων, άμεσες ειδοποιήσεις και έξυπνες αναφορές.

 Παρακολούθηση δρομολογητή

Λάβετε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την απόδοση του δρομολογητή με μετρήσεις, όπως σφάλματα και απορρίψεις, τάση, θερμοκρασία, στατιστικά στοιχεία προσωρινής αποθήκευσης κ.λπ.

 Παρακολούθηση μεταγωγέα

Παρακολούθηση θυρών μεταγωγέα με έλεγχο κίνησης σε επίπεδο θύρας και αντιστοίχιση θυρών μεταγωγέα για τον εντοπισμό των συσκευών που είναι συνδεδεμένες σε μια θύρα.

 Παρακολούθηση RTT WAN

Παρακολουθεί συνεχώς τη διαθεσιμότητα σύνδεσης WAN, τον λανθάνοντα χρόνο και την απόδοση, αξιοποιώντας την τεχνολογία IP SLA της Cisco.

 Παρακολούθηση VoIP

Παρακολουθεί προληπτικά την ποιότητα κλήσης VoIP σε ολόκληρη την υποδομή WAN για να αντιμετωπίζετε προβλήματα κακής απόδοσης VoIP.

 Αντιστοίχιση δικτύου

Αυτόματη αντιστοίχιση δικτύου L1/L2 για την οπτικοποίηση και τον εντοπισμό διακοπών λειτουργίας δικτύου και υποβάθμισης απόδοσης.

Παρακολούθηση διακομιστών σε λειτουργικό σύστημα πολλών προμηθευτών

Διαχείριση διακομιστών

 Παρακολούθηση διακομιστών

Παρακολουθήστε φυσικούς και εικονικούς διακομιστές σε λειτουργικά συστήματα πολλών προμηθευτών, όπως Windows, Linux, Solaris, Unix, VMware κ.λπ.

 Παρακολούθηση VMware

Αναλυτική παρακολούθηση, χωρίς παράγοντα, των εικονικών διακομιστών VMware χρησιμοποιώντας περισσότερα από 70 προγράμματα παρακολούθησης απόδοσης VMware.

 Παρακολούθηση Hyper-V

Χρησιμοποιεί διαπιστευτήρια WMI για την αναλυτική παρακολούθηση της απόδοσης κεντρικών και φιλοξενούμενων υπολογιστών Hyper-V της Microsoft, με περισσότερες από 40 λεπτομερείς μετρήσεις.

 Παρακολούθηση του Citrix XenServer

Παρακολουθήστε και διαχειριστείτε τα αποθετήρια δεδομένων κεντρικού υπολογιστή, εικονικών μηχανών και χώρου αποθήκευσης του Citrix XenServer και αποκτήστε την απαιτούμενη ορατότητα στην απόδοσή τους.

 Παρακολούθηση διεργασιών

Παρακολουθήστε και διαχειριστείτε διεργασίες που εκτελούνται σε εντοπισμένες συσκευές μέσω SNMP/ WMI/ CLI.

 Παρακολούθηση εύρυθμης λειτουργίας συστήματος

Το OpManager χρησιμοποιεί πρωτόκολλα όπως τα SNMP, WMI ή CLI για την παρακολούθηση πόρων συστήματος και τη συγκέντρωση δεδομένων απόδοσης.

Προληπτική παρακολούθηση επίλυση διακοπών λειτουργίας

Διαχείριση σφαλμάτων και απόδοσης

 Ειδοποίηση μέσω email και SMS

Παραμείνετε ενημερωμένοι εν κινήσει με άμεσες ειδοποιήσεις για προβλήματα δικτύου μέσω ειδοποιήσεων με email και SMS από το OpManager.

 Αυτοματοποίηση ροής εργασιών IT

Οργανώστε και αυτοματοποιήστε εύκολα τα βήματα αντιμετώπισης σφαλμάτων δικτύου πρώτου επιπέδου και τις συνεχείς εργασίες συντήρησης.

 Επεξεργασία παγίδευσης SNMP

Μια ισχυρή μηχανή επεξεργασίας παγιδεύσεων βασισμένη σε κανόνες, η οποία υποστηρίζει τον χειρισμό περίπου 300 παγιδεύσεων SNMP ανά δευτερόλεπτο.

 Δημιουργία αναφορών απόδοσης δικτύου

Αναλύστε τη διαθεσιμότητα του δικτύου, τις τάσεις χρήσης και την απόδοση με περισσότερες από 100 έτοιμες και προσαρμόσιμες αναφορές.

 Παρακολούθηση αρχείου καταγραφής συμβάντων συστήματος

Μέθοδος που βασίζεται σε κανόνες για την παρακολούθηση του αρχείου καταγραφής συμβάντων συστήματος, ώστε να πραγματοποιείται ανάγνωση εισερχόμενων αρχείων καταγραφής συμβάντων συστήματος και να συσχετίζονται οι ειδοποιήσεις με αυτά τα αρχεία καταγραφής συμβάντων συστήματος.

 Εργαλεία παρακολούθησης δικτύου

Συλλογή εργαλείων παρακολούθησης δικτύου του OpManager που σας βοηθούν να εκτελείτε τις εργασίες αντιμετώπισης προβλημάτων πρώτου και δεύτερου επιπέδου.

Παρακολούθηση απόδοσης συστοιχιών δίσκου, RAID και χώρου αποθήκευσης

Διαχείριση αποθήκευσης

 Διαχείριση RAID χώρου αποθήκευσης

Παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για τη χωρητικότητα, την απόδοση και τη διαμόρφωση των συσκευών ελεγκτή RAID.

 Διαχείριση βιβλιοθήκης ταινιών

Παρακολουθεί τις βιβλιοθήκες ταινιών για διαφορετικές παραμέτρους κατάστασης, με σκοπό τον εντοπισμό συνθηκών σφάλματος και τη δημιουργία ειδοποιήσεων.

 Πρόβλεψη χωρητικότητας χώρου αποθήκευσης

Το OpManager αναλύει τις προηγούμενες και τις τρέχουσες τάσεις χρήσης για τη χωρητικότητα του χώρου αποθήκευσης, και δημιουργεί αναφορές για μελλοντικές τάσεις χρήσης της κίνησης.

 Διαχείριση μεταγωγέα Fabric

Εντοπίζει αυτόματα μεταγωγείς Fabric στο περιβάλλον SAN και δημιουργεί ειδοποιήσεις, όποτε υπάρχει αλλαγή στην κατάσταση των μεταγωγέων.

Διαχείριση της υποδομής του κέντρου δεδομένων

Διαχείριση κέντρου δεδομένων

 Όροφος κέντρου δεδομένων σε τρισδιάστατη προβολή

Δημιουργήστε ένα ακριβές αντίγραφο του κέντρου δεδομένων σας σε τρισδιάστατη προβολή με όλα τα rack. Παρέχει την κατάσταση των συσκευών σε πραγματικό χρόνο.

 Διαχείριση συστημάτων

Προληπτική παρακολούθηση συστημάτων IT, όπως δρομολογητές, μεταγωγείς, διακομιστές (φυσικοί και εικονικοί), εξισορροπητές φορτίου και άλλα πολλά.

 Διαχείριση κέντρου δεδομένων

Μια ενσωματωμένη παρακολούθηση του κέντρου δεδομένων που σας βοηθά να παρακολουθείτε προληπτικά τους διακομιστές, τις εφαρμογές και το εύρος ζώνης από μία κονσόλα web.

Εξερευνήστε περισσότερο το OpManager με τις ισχυρές ενσωματώσεις του

Πρόσθετα και προσθήκες

 Ανάλυση κίνησης δικτύου

Παρακολουθήστε τη χρήση του εύρους ζώνης του δικτύου σας σε πραγματικό χρόνο και τους κορυφαίους χρήστες του εύρους ζώνης του δικτύου σας, και βεβαιωθείτε ότι οι εφαρμογές που είναι κρίσιμες για την επιχείρησή σας έχουν τη μέγιστη προτεραιότητα.

 Διαχείριση διαμόρφωσης δικτύου

Προγραμματίστε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της διαμόρφωσης όταν απαιτείται, συγκρίνετε οποιεσδήποτε δύο εκδόσεις διαμόρφωσης της ίδιας/διαφορετικών συσκευών και παρακολουθήστε τις αλλαγές διαμόρφωσης σε πραγματικό χρόνο μέσω των μηνυμάτων του συστήματος αρχείων καταγραφής συμβάντων συστήματος που δημιουργούνται από τις συσκευές.

 Διαχείριση θύρας μεταγωγής και διεύθυνσης IP

Λάβετε την κατάσταση διαθεσιμότητας των διευθύνσεων IP σε ένα υποδίκτυο, σαρώστε όλους τους μεταγωγείς στο δίκτυό σας και αντιστοιχίστε τις θύρες μεταγωγέα με συσκευές έως και τη φυσική του θέση.

 Διαχείριση αρχείων καταγραφής τείχους προστασίας

Αξιοποιήστε πλήρως τα δεδομένα αρχείου καταγραφής που δημιουργούνται από τείχη προστασίας για να εξαγάγετε πληροφορίες ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του δικτύου. Αποκτήστε σημαντικές πληροφορίες μέσω αναφορών ασφάλειας, συμμόρφωσης και εύρους ζώνης.

 Διαχείριση απόδοσης εφαρμογών

Παρακολουθήστε την απόδοση των εφαρμογών σε φυσικά, εικονικά και cloud περιβάλλοντα, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι οι κρίσιμης σημασίας επιχειρηματικές εφαρμογές θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του τελικού χρήστη.

Πραγματοποιήστε κλιμάκωση σε έως και 10.000 συσκευές και διασφαλίστε υψηλή διαθεσιμότητα

Δυνατότητα κλιμάκωσης επιχειρηματικού επιπέδου

 Παρακολούθηση κατανεμημένου δικτύου

Παρακολουθήστε κατανεμημένους πόρους δικτύου σε υποκαταστήματα ή κέντρα δεδομένων για απόδοση και διαθεσιμότητα.

 Παρακολούθηση δικτύου για επιχειρήσεις

Προσφέρει μια κονσόλα ενοποιημένης παρακολούθησης δικτύου για κατανεμημένη υποδομή. Παρέχεται η δυνατότητα κλιμάκωσης περισσότερων από 10.000 συσκευών ή 50.000 διασυνδέσεων..

 Κλιμάκωση στην παρακολούθηση για επιχειρήσεις

Η αρχιτεκτονική βάσει ανιχνευτήρων καθιστά δυνατή την κλιμάκωση κατά την ανάπτυξη και επέκταση μιας επιχείρησης.

 Παρακολούθηση απομακρυσμένου δικτύου

Ασφαλής και ισχυρή επικοινωνία μεταξύ του κεντρικού διακομιστή και των διακομιστών ανιχνευτήρα που αναπτύσσονται σε απομακρυσμένες τοποθεσίες.

Ξεκινήστε εύκολα με τα εργαλεία εγκατάστασης και ρύθμισης

Ανάπτυξη από εσάς

 Αυτόματος εντοπισμός δικτύου

Ζήστε την εμπειρία του νέου βελτιωμένου μηχανισμού εντοπισμού δικτύου που είναι 5 φορές ταχύτερος. Εντοπίζει περισσότερες από 15.000 διασυνδέσεις σε ένα λεπτό.

 Μηχανισμός κανόνων εντοπισμού

Επιταχύνετε τη διαμόρφωση της συσκευής συσχετίζοντας αυτόματα προγράμματα παρακολούθησης απόδοσης, προφίλ ειδοποιήσεων και άλλα στη διάρκεια του αρχικού εντοπισμού.

 Πρότυπα παρακολούθησης

Τα πρότυπα συσκευής περιέχουν ένα προκαθορισμένο σύνολο παραμέτρων παρακολούθησης και διαστημάτων παρακολούθησης για έναν συγκεκριμένο τύπο συσκευής.

Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν