Ζητήστε μια εξατομικευμένη προσφορά!

OpManager Get Quote
Δυνατότητες Τυπική έκδοση Επαγγελματική έκδοση Έκδοση Enterprise
Αρχική τιμή 245 $ 345 $ 11.545 $
Μέγ. πλήθος συσκευών 1000 1000 10000
Παρακολούθηση κατανεμημένου δικτύου/δικτύου πολλαπλών τοποθεσιών
Εντοπισμός
Εντοπισμός δικτύου
Εντοπισμός CSV
Εντοπισμός μεμονωμένου κόμβου
Εντοπισμός χρονοδιαγράμματος
Εντοπισμός επιπέδου 2
Μηχανισμός κανόνων εντοπισμού
Εντοπισμός εικονικού περιβάλλοντος
Παρακολούθηση
Παρακολούθηση διαθεσιμότητας
Παρακολούθηση διασυνδέσεων
Παρακολούθηση SNMP
Παρακολούθηση WMI
Παρακολούθηση CLI
Παρακολούθηση VMware
Παρακολούθηση Hyper-V
Παρακολούθηση Xen
Παρακολούθηση UCS
Παρακολούθηση διεργασιών
Παρακολούθηση Windows Services
Παρακολούθηση υπηρεσιών βάσει θυρών TCP
Παρακολούθηση δεσμών ενεργειών
Παρακολούθηση αρχείων καταγραφής συμβάντων
Παρακολούθηση αρχείων καταγραφής συμβάντων συστήματος
Παρακολούθηση URL
Παρακολούθηση αρχείων/φακέλων
Παρακολούθηση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Παρακολούθηση του Exchange Server
Παρακολούθηση MS SQL
Παρακολούθηση υλικού
Παρακολούθηση VLAN
Διαχείριση χρηστών
Τοπικός έλεγχος ταυτότητας
Έλεγχος ταυτότητας βάσει AD
Έλεγχος ταυτότητας RADIUS
Έλεγχος ταυτότητας διέλευσης
Πρόσβαση API REST
Πίνακες εργαλείων
Προσαρμοσμένοι πίνακες εργαλείων
Πίνακες εργαλείων ειδικά για τον χρήστη
Προβολή NOC
Ενσωμάτωση γραφικού στοιχείου
Γραφικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο
Χάρτες
Επιχειρηματικές προβολές
Χάρτες εικονικού περιβάλλοντος
Ενσωμάτωση με Google Maps
Ενσωμάτωση Zoho Maps
3D προβολή κέντρου δεδομένων
Διαχείριση σφαλμάτων
Παρακολούθηση ειδοποιήσεων
Κλιμάκωση ειδοποιήσεων
Παρακολούθηση παγίδευσης SNMP
Αυτοματοποίηση ροής εργασιών IT
Ενοποίηση με εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών
Προφίλ ειδοποιήσεων (ειδοποιήσεις μέσω email/SMS κ.λπ.)
Γενικά
Αλλαγή εταιρικής επωνυμίας
Προγραμματισμένες αναφορές
Αναφορές προβλέψεων
Τήρηση μη επεξεργασμένων δεδομένων 7 ημέρες 60 ημέρες 180 ημέρες
Εργαλεία αντιμετώπισης προβλημάτων [RDP/SSH κ.λπ.]
Εφαρμογή για κινητά Android/ iOS
Υποστήριξη πολλών γλωσσών
Πρόσθετα
Ανακατεύθυνση Περιλαμβάνονται
Παρακολούθηση IP SLA Διαθέσιμο Διαθέσιμο [Δωρεάν για 2 συσκευές] Διαθέσιμο [Δωρεάν για 2 συσκευές]
Ανάλυση κίνησης δικτύου και εύρους ζώνης Διαθέσιμο Διαθέσιμο [Δωρεάν για 2 διασυνδέσεις] Διαθέσιμο [Δωρεάν για 2 διασυνδέσεις]
Διαχείριση διαμόρφωσης δικτύου [NCM] Διαθέσιμο Διαθέσιμο [Δωρεάν για 2 συσκευές] Διαθέσιμο [Δωρεάν για 2 συσκευές]
Διαχείριση διευθύνσεων IP [IPAM] Διαθέσιμο Διαθέσιμο [Δωρεάν για 50 χρησιμοποιημένες διευθύνσεις IP] Διαθέσιμο [Δωρεάν για 50 χρησιμοποιημένες διευθύνσεις IP]
Διαχείριση θυρών μεταγωγέα [SPM] Διαθέσιμο Διαθέσιμο [Δωρεάν για 50 θύρες μεταγωγέα] Διαθέσιμο [Δωρεάν για 50 θύρες μεταγωγέα]
Παρακολούθηση τείχους προστασίας
Παρακολούθηση χώρου αποθήκευσης
Πρόσθετο
Διαχείριση εφαρμογών [APM] Διαθέσιμο [Προεπιλογή - 5 σημεία παρακολούθησης] Διαθέσιμο [Προεπιλογή - 5 σημεία παρακολούθησης] Διαθέσιμο [Προεπιλογή - 5 σημεία παρακολούθησης]

* - Οι επιλογές για την άδεια χρήσης του OpManager εξαρτώνται από τον αριθμό των συσκευών προς παρακολούθηση. Η άδεια περιλαμβάνει όλες τις διασυνδέσεις, τους κόμβους ή τους αισθητήρες στη συσκευή. Σε αντίθεση με τα προϊόντα των ανταγωνιστών μας, μια συσκευή μπορεί να έχει έναν απεριόριστο αριθμό διασυνδέσεων, στοιχείων ή αισθητήρων.

Separator

Δεν είστε σίγουροι ποια έκδοση να επιλέξετε; Συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα για να λάβετε βοήθεια από την ομάδα υποστήριξης.

Λήψη προσφοράς για το OpManager
Seperator