Controle van Active Directory

ADAudit Plus geeft een duidelijk beeld van alle wijzigingen die zijn aangebracht in uw AD-bronnen, waaronder AD-objecten kenmerken ervan, groepsbeleid en meer. AD-controle helpt bij het detecteren van en reageren op bedreigingen van binnenuit, misbruik van bevoegdheden en andere indicatoren van gevaar, en kortom, het versterkt de beveiligingsstatus van uw organisatie.

Ontvang uw gratis proefversie   volledig functionele 30-daagse proefversie
Organisaties die op ons vertrouwen om hun IT te beheren
active-directory-auditing-companies

Verbeter de beveiliging met AD-wijziginginformatie

 •   Volg wijzigingen in AD
 •   Gebruikersaanmeldingen controleren
 •   Analyseer accountvergrendelingen
 •   Controleer wijzigingen van GPO
 •   Schakel Hybride Controle in
 •   Begin met proactieve jacht op bedreigingen

Volg wijzigingen in AD in realtime

 • Krijg gedetailleerd inzicht in alles wat zich in AD bevindt, inclusief objecten zoals gebruikers, computers, groepen, OU's, GPO's, schema's en sites, samen met hun kenmerken.
 • Controleer acties voor gebruikersbeheer, zoals het maken, verwijderen, opnieuw instellen van wachtwoorden en wijzigen van machtigingen, samen met details over wie wat heeft gedaan, wanneer en waar vandaan.
 • Volg wanneer gebruikers worden toegevoegd aan of verwijderd uit beveiligingsgroepen en distributiegroepen om te zorgen dat gebruikers de absoluut minimale bevoegdheden hebben.
 • Houd het overzicht op alle wijzigingen in de instellingen van Groepsbeleid, waaronder wijzigingen in beleid op domeinniveau, zoals accountvergrendeling en wachtwoordbeleid, samen met de oude en nieuwe waarden van het beleid.
 • Krijg meldingen over wijzigingen van machtigingen op verschillende niveaus in AD, zoals domein, OU, groep, container en gebruiker, om onnodige toegang te beperken.
 • Ontdek snel ongerechtvaardigde configuratiewijzigingen, zoals aangepaste kenmerken die worden toegevoegd aan het schema, wijzigingen van FSMO-rollen en sitewijzigingen.

Controleer het aanmeldingsgedrag van gebruikers

 • Krijg een volledig aanmelding-controlepad voor elke gebruiker, samen met directe details over wie is aangemeld, van waaruit, sinds wanneer en meer.
 • Krijg beveiligingsinzichten door alle soorten gedrag van gebruikersaanmeldingen te controleren, inclusief interactieve, externe, lokale en netwerkaanmeldingen.
 • Controleer en analyseer de productiviteit van uw medewerkers elke dag door hun duur van aanmelding, inactieve tijd en meer nauwlettend in de gaten te houden.
 • Breng beheerders op de hoogte van plotseling vreemd gedrag van gebruikersaanmeldingen, zoals een ongebruikelijke aanmeldingstijd, door afwijkingen in de baseline te volgen die zijn gemaakt met behulp van machine learning.
 • Volg en onderzoek mislukte aanmeldingspogingen op basis van gebruikersnaam, IP-adres, aanmeldingstijd en andere factoren om mogelijke tekenen van indiscretie op te sporen en te verminderen.
 • Gebruik onze uitgebreide rapporten voor het bijhouden van de opstarttijd van de computer, de afsluittijd, de actieve uren, het type afsluiting, enzovoort.
Meer over software voor aanmeldingscontrole 

Accountvergrendelingen analyseren en oplossen

 • Controleer en rapporteer elke afzonderlijke accountvergrendeling, samen met essentiële details zoals de vergrendelingstijd, het systeem en de aanmeldingsgeschiedenis van de gebruiker.
 • Stel snel een diagnose en los herhaalde accountvergrendelingen op door meerdere Windows-onderdelen te analyseren, zoals services, applicaties en geplande taken.
 • Analyseer accountvergrendelingen en los ze sneller op door te controleren op verouderde referenties of toewijzingen van defecte netwerkschijven.
 • Verminder schadelijke uitvaltijd van gebruikers door systeembeheerders snel op de hoogte te stellen wanneer essentiële beheerdersaccounts worden geblokkeerd.
 • Zorg voor een snellere detectie van beveiligingsaanvallen en gebruik een geautomatiseerde reactie op bedreigingen om de gebruikerssessie te verbreken of het geïnfecteerde systeem af te sluiten.
 • Volg de vaak vergrendelde gebruikersaccounts in de loop van de tijd om de meest getroffen werknemers te identificeren en bekijk details over de oorzaak van hun uitsluiting voor verdere analyse.
Meer over onze accountvergrendelingsanalyse  

Wijzigingen van GPO-instellingen controleren

 • Geef duidelijke en beknopte informatie over de recent gemaakte, verwijderde en gewijzigde GPO's. Bekijk de volledige geschiedenis van GPO-wijzigingen als dat nodig is.
 • Reguleer de ervaring van eindgebruikers door de wijzigingen in de Windows-instellingen in realtime bij te houden.
 • Geef speciale aandacht aan plotselinge wijzigingen van GPO-instellingen, zoals gebruikersconfiguratie, accountvergrendeling en wachtwoordbeleid, samen met de oude en nieuwe waarden ervan.
 • Stuur meteen meldingen over ongerechtvaardigde wijzigingen in de instellingen van groepsbeleid die de aanleiding kunnen vormen voor verdere aanvallen.
 • Plan periodieke rapporten over wie GPO's op verschillende niveaus heeft gekoppeld, inclusief het domein en de OU, om te voldoen aan de noodzakelijke normen voor naleving.
 • Maak forensisch onderzoek mogelijk met een volledig controlepad van elke wijziging van Groepsbeleid-instellingen in uw domein.
Meer over het controleprogramma voor groepsbeleid  

Hybride Controle met Azure inschakelen

 • Controleer en analyseer eenvoudig verificatiepogingen en patronen in gebruikersaanmelding lokaal en in cloudomgevingen vanaf een enkele centrale console.
 • Volg het instellen en opnieuw instellen van wachtwoorden voor zeer bevoegde gebruikersaccounts in Azure-tenants en verklein het risico op kwaadwillende toegang tot uw bronnen.
 • Oefen op rollen gebaseerd toegangsbeheer in Azure door te zorgen dat leden op de juiste manier worden toegewezen aan en verwijderd uit rollen.
 • Beheer de toegang tot essentiële bronnen in Azure door groepseigenaren of -beheerders op de hoogte te stellen wanneer een nieuwe gebruiker wordt toegevoegd aan of verwijderd uit een groep.
 • Verbeter de zichtbaarheid van uw BYOD-omgeving (Bring Your Own Device) door te controleren wanneer nieuwe gebruikers of eigenaren worden toegevoegd aan of verwijderd van apparaten.
 • Beveilig meerdere cloudtoepassingen, zoals Office 365, door elke keer te verifiëren als er een nieuwe OAuth-machtiging wordt toegevoegd of verwijderd.
Meer over ons Azure controleprogramma  

Begin proactief met de jacht op bedreigingen met UBA

 • Kies de juiste reactiestrategie met het geautomatiseerde reactiesysteem van ADAudit Plus voor bedreigingen, dat de sessies van malafide gebruikers kan verbreken, geïnfecteerde systemen kan afsluiten en meer.
 • Maak gebruik van machine learning om afwijkend aanmeldingsgedrag van gebruikers te detecteren, zoals een plotselinge piek in aanmeldingsfouten, een ongebruikelijke aanmeldingstijd of een gebruiker die voor het eerst externe toegang gebruikt.
 • Zoek verborgen bedreigingen door plotselinge afwijkingen in typisch gebruikersgedrag te monitoren, zoals een nieuw proces dat op een server wordt uitgevoerd of een ongebruikelijk aantal accountvergrendelingen.
 • Verbeter uw bedreigingsinformatie door het basisgedrag van gebruikers elke dag bij te werken en het aantal valse positieven en echte negatieven te verminderen.
 • Informeer systeembeheerders over de eerste tekenen van misbruik van bevoegdheden, zoals een ongebruikelijk tijdstip of een ongebruikelijke hoeveelheid gebruikersbeheeractiviteiten.
 • Krijg een volledig beeld van alle afwijkende activiteiten die dagelijks door gebruikers in uw organisatie worden uitgevoerd.

Verbeter de zichtbaarheid en beveiliging met Active Directory

 • Active Directory-auditor
 • Gebruikersaanmeldingen controleren
 • Accountvergrendelingen traceren
 • Controleprogramma GPO
 • Azure-controle
 • Hulpprogramma voor UBA-gestuurde AD-controle
1
 
Get the big picture

Generate a cumulative report on Active Directory changes across all configured entities.

2
 
Drill down deeper

Selectively monitor AD changes made by specific users or a group of users for in-depth analysis.

Active Directory auditor

Get the big picture:Genereer een cumulatief rapport over Active Directory-wijzigingen op alle geconfigureerde entiteiten.
Drill down deeper:Controleer selectief AD-wijzigingen die door specifieke gebruikers of een groep gebruikers zijn gemaakt voor diepgaande analyse.

1
 
Perform failure analysis

Volg gebruikers met de meeste mislukte verificatiepogingen om beveiligingsbedreigingen te voorkomen.

2
 
See what's happening

Volg snel het aantal gebruikers dat momenteel is aangemeld, met details over wie heeft aangemeld en vanaf waar.

Monitor user logins

See what's happening:Quickly track the number of users currently logged in with details on who logged in from where.
Perform failure analysis:Keep track of users with the most failed authentication attempts to prevent security threats.

1
 
Find the most recent data

Houd recent vergrendelde gebruikersaccounts bij en bekijk relevant details voor verdere analyse.

2
 
Analyze and troubleshoot

Identificeer de bron van de meest herhaalde accountvergrendeling door meerdere Windows-componenten te controleren.

Track account lockouts

Find the most recent data: Keep track of recently locked-out user accounts and view relevant details for further analysis.
Analyze and troubleshoot: Identify the source of the most repeated account lockouts by checking multiple Windows components.

1
 
Get granular

Gebruik de meervoudig vooraf gedefinieerde rapportcategorieën die beschikbaar zijn om verschillende types van wijzigingen aan de GPO-instellingen te volgen voor een grondige analyse.

2
 
Gain contextual information

Identificeer snel de oude en nieuwe waarden van een gewijzigde GPO en bekijk informatie over wie ze heeft gewijzigd en wanneer.

GPO audit tool

Get granular: Use the multiple predefined report categories available to track different types of GPO setting changes for in-depth analysis.
Gain contextual information: Identificeer snel de oude en nieuwe waarden van een gewijzigde GPO en bekijk informatie over wie ze heeft gewijzigd en wanneer.

1
 
See everything at a glance

Volg gebruikersaanmeldingsactiviteiten op lokale en cloudomgevingen vanaf één console.

2
 
Audit-ready reporting

Plan periodieke rapporten over kritieke gebruikersacties voor het genereren van duidelijke, beknopte controlerapporten als wettelijk bewijs voor externe mandaten, zoals HIPAA, PCI DSS en de GDPR.

Azure auditing

See everything at a glance: Track user login activities across on-premises and cloud environments from one console.
Audit-ready reporting: Plan periodieke rapporten over kritieke gebruikersacties voor het genereren van duidelijke, beknopte controlerapporten als wettelijk bewijs voor externe mandaten, zoals HIPAA, PCI DSS en de GDPR.

1
 
Simplify anomaly detection

Detecteer afwijkingen tussen verschillende types van gebruikersactiviteiten, met inbegrip van aanmeldingen, machine learning.

2
 
Learn the specifics

Analyseer de bijzonderheden voor elke ongewone activiteit die wordt gedetecteerd.

3
 
Know what's normal

Blader door de basislijn, of het standaard gedrag van elke gebruiker in uw organisatie.

UBA driven AD audit tool

Simplify anomaly detection: Detect anomalies across various types of user activities, including logins, using machine learning.
Learn the specifics: Analyze the particulars for each and every unusual activity that’s detected.
Know what's normal: Browse through the baseline, or typical behavior, of every user in your organization.

Wacht! Wij bieden veel meer dan alleen maar een AD-controleprogramma

 

Controle van de Windows-bestandsserver

Volg de toegang tot en wijzigingen aan shares, bestanden en mappen in uw Windows-bestandsserveromgeving.

 
 

NAS-apparaatbestandscontrole

Controleer bestandstoegang en -wijzigingen op EMC-, EMC Isilon-, NetApp- en Synology-apparaten.

 
 

Controle Windows-servers

Voer wijzigingscontrole uit op alle activiteiten in de hele Windows-serveromgeving in realtime.

 
 

Controle van werkstations

Controleer, waarschuw en rapporteer in realtime over essentiële gebruikersactiviteiten op verschillende werkstations.

 
 

Azure AD-controle

Controleer en volg alle aanmeldingen en gebeurtenissen van Azure Active Directory in cloud- en f hybride omgevingen.

 

Probeer gratis ADAudit Plus

ADAudit Plus is een UBA-gestuurde oplossing voor wijzigingscontrole die helpt bij het garanderen van de aansprakelijkheid, beveiliging en naleving op uw Active Directory (AD), bestandservers, Windows-servers en werkstations.

Downloaden volledig functionele 30-daagse proefversie

ADAudit Plus Trusted By