Controle van Active Directory en Azure AD-omgevingen met ADAudit Plus

Nu organisaties snel migreren naar de cloud, is het monitoren van wijzigingen in zowel lokale Windows Active Directory (AD) als Microsoft Azure AD alleen met gebruik van systeemeigen controlehulpprogramma’s uiterst complex en tijdrovend, of onmogelijk. En dan hebben we het er nog niet over dat het handmatig correleren van acties van diverse gebeurtenislogboeken snel kan leiden tot een eindeloos onderzoek. Of het nu gaat om lokale of Active Directory in de cloud, ADAudit Plus zorgt voor een volledige wijzigingsmonitor voor uw hybride netwerk.

Gecorreleerde weergave binnen hybride omgevingen

ADAudit Plus geeft u een enkele, gecorreleerde weergave van alle activiteit die plaatsvindt over hybride omgevingen zodat u alles dat u nodig hebt, op één plaats hebt.

Waarschuwingen in real-time

Proactief monitoren van verandering vanaf enige locatie met waarschuwingen in real-time die worden geleverd in uw postvak IN, zodat u altijd op de hoogte kunt zijn van alle wijzigingen binnen uw IT-omgeving.

Rapporten aanmaken en plannen

Naast de meer dan 200 vooraf geconfigureerde rapporten kunnen aangepaste rapporten worden aangemaakt om te voldoen aan uw specifieke controlebehoeften en gepland om op periodieke intervallen plaats te vinden.

Herstel van autonome wijziging

Met ADAudit Plus kunnen beheerders acties automatiseren die wijzigingen herstellen als antwoord op een waarschuwing voor het beperken van schade door onbestrafte wijzigingen.

Uitgebreid zoeken VIDEO

Hall rapporten (zoals het geaggregeerde op object gebaseerde AD-rapport), configuratiepagina’s en helppagina’s op met de krachtige zoekfunctie die relevante zoekonderwerpen suggereert op het moment dat u begint met typen.

Gebruiksklare rapporten

Zorg ervoor dat uw organisatie altijd in overeenstemming blijft met vooraf geconfigureerde rapporten afgestemd om te voldoen aan nalevingsnormen over diverse sectornormen, zoals SOX, HIPAA, PCI DSS, FISMA en GLBA.

Recently added applications that use Azure credentials for authentication

Recentelijk toegevoegde toepassingen die Azure-gegevens gebruiken voor verificatie

Track license related changes to Azure Users/Groups

Volg aan licenties gerelateerde wijzigingen aan Azure-gebruikers/groepen

Audit Azure Role changes to Users

Controleer wijzigingen van Azure-rol voor gebruikers

Recently joined devices(computer/mobile) to Azure AD

Recentelijk aan Azure AD verbonden apparaten (computer/mobiel)

Track logon activity of users in Azure AD/Office 365/Other Azure Applications

Aanmeldactiviteit volgen van gebruikers in Azure AD/Office 365/overige Azure-toepassingen

OnPremise AD synchronization with Azure AD

Lokale AD-synchronisatie met Azure AD

Recently created/synchronized Groups Azure AD/OnPremise

Recentelijk aangemaakte / gesynchroniseerde groepen Azure AD / lokaal

Recently created/synchronized Users Azure AD/OnPremise

Recentelijk aangemaakte / gesynchroniseerde gebruikers Azure AD / lokaal

Recently Modified Users with Old/New Values

Recent aangepaste gebruikers met oude/nieuwe waarden

Overige functies van ADAudit Plus

Controle in real-time van Windows Active Directory

 • Beheer en naleving van Active Directory
 • Aanmeldacties gebruiker volgen
 • Inplannen veranderingsrapporten Active Directory
 • Rapporten van gearchiveerde gegevens
 • AD voor / na wijzigingen van kenmerken
 • Acties gebruikersbeheer controleren
 • Active Directory-controlerapporten
 • Waarschuwingen en e-mailmelding Active Directory
 • Controle instellingen geavanceerd groepsbeleid

Controles van aan- en afmelden in Windows

 • Controle Windows-werkstations

Controle van Windows-bestandsservers

 • Controle van bestandsservers
 • Aanpassing en toegangsrechten
 • Controle NetApp Filer
 • Geplande rapporten en waarschuwingen
 • Controle bestandsservercluster

Controle van Windows servers

 • Controle ledenserver
 • Controlerapporten en directe waarschuwingen

ADAudit Plus Trusted By

Eén enkele oplossing voor volledige audit en rapportage van Active Directory