Scroll Down
 
 
 
Aanmelding-afmelding
Bewaak elke aanmelding en afmelding van gebruikers met informatie over de dagelijkse acties van gebruikers en met
gedetailleerde rapporten over alle geslaagde inlog pogingen.
 
Naleving
Voldoen aan vereisten voor compliance van SOX, HIPAA, GLBA, PCI-DSS, FISMA met de meer dan 200 vooraf geconfigureerde wijzigings controle rapporten
 
Gegevens archiveren
Archiveer gegevens voor forensisch onderzoek, tot 3, 5, of 7 jaar terug! Met historische rapporten kunt u schijfruimte besparen
 
Rapporten en waarschuwingen
Controle van de Active Directory-objecten met de meer dan 200 vooraf geconfigureerde rapporten met directe e-mailwaarschuwingen voor essentiële veranderingen
 
Controlerapporten werkstations
Alle wijzigingscontrolerapporten in de categorie Werkstation met de vooraf geconfigureerde rapporten voor weergave van gebruikersactiviteiten op werkstations

Aanmelding-afmelding

Beheerders kunnen de exacte aan- en afmeldingstijden van gebruikers op werkstations weergeven en ook de tijdsduur van aanmelding. Met deze essentiële gegevens kunnen beheerders bij onbevoegde toegang of tijdens algemene of periodieke monitoring de nodige maatregelen nemen om verdere problemen te voorkomen. Rapporten kunnen worden gepland voor automatische periodieke rapportage en voor essentiële wijzigingen kunnen directe e-mailwaarschuwingen worden ingesteld.

Windows Werkstationcontrole | Controlerapporten van alle werkstations

 • Traceren van aan-/afmelding van gebruikers op werkstations
 • Vooraf geconfigureerde rapporten weergeven; automatische periodieke rapportage met geplande rapporten
 • E-mailwaarschuwingen instellen voor essentiële accounts, onbevoegde toegang
 • Aanmeldingen voor IT-auditors met alleen weergave van rapporten

Voorbeeldrapporten

Actueel aangemelde gebruikers, Aanmeldingsduur, Mislukte lokale aanmeldingen,, Aanmeldingsgeschiedenis, Terminal Services-activiteiten, Aanmeldingsduur van gebruikers op computers, Mislukte interactieve aanmeldingen, Beëindigde gebruikerssessies

Naleving

Het MKB en grote bedrijven dienen sectorspecifieke wetgeving inzake naleving te volgen, zoals SOX, HIPAA, GLBA, PCI-DSS, FISMA. Met onze vooraf geconfigureerde rapporten en meldingen voor naleving zorgen we ervoor dat uw netwerk als standaardprocedure 24/7 wordt gecontroleerd met periodieke beveiligingsrapporten en e-mailwaarschuwingen.

Een paar compliance-specifieke rapporten

SOX –Recente aanmeldactiviteit gebruiker, mislukte aanmeldingen, acties gebruikers met beheerbevoegdheid, domeinbeleidswijzigingen, gebruikersbeheer, aanmeldingsgeschiedenis, wijzigingen op lidserver

HIPAA – Alle wijzigingen van bestand of map, computerbeheer, OU-beheer, aanmeldingsduur, groepsbeheer, Terminal Services-activiteit

GLBA – Lokale mislukte aanmeldingen, wijzigingen mapmachtigingen, wijzigingen controle-instellingen map, SACL (Folder Audit Setting Changes), gelukte leestoegang bestand, wijzigingen domeinbeleid

PCI-DSS – Aanmeldingsgeschiedenis, mislukte aanmeldingen, gelukte leestoegang bestand, wijzigingen op lidserver, aanmeldingsgeschiedenis RADIUS (NPS)

FISMA – Acties gebruikers met beheerbevoegdheid, mislukte pogingen tot verwijderen bestand, mislukte pogingen tot schrijven bestand, alle wijzigingen van bestand of map, computerbeheer

Gegevens archiveren

Verwerkte gegevens uit gebeurtenislogboeken die ouder zijn dan vereist, kunnen worden gearchiveerd en uit de werkende DB gewist. Dit kan worden gedaan met de optie ' Gebeurtenissen archiveren' in ADAudit Plus. Stel periodieke schema's in voor het wissen van gebeurtenissen voor het comprimeren van gegevens over gebeurtenissen. Het archiveren van controlegegevens helpt bij het behouden van een optimale grootte voor de werkende DB. De gearchiveerde gegevens zijn vereist voor historische rapportage, voor forensisch onderzoek en compliancevereisten. De controlerapporten kunnen worden geëxporteerd naar xls-, csv-, pdf- en Excel-opmaak.

Auditrapporten uit gearchiveerde gegevens

 • Historische rapporten van gearchiveerde gegevens voor beveiliging en forensische analyse
 • SOX, HIPAA, PCI-DSS vereisen gegevens van historische gebeurtenissen voor minimaal 3 jaar
 • Bespaar gigabytes aan schijfruimte met gegevens van gearchiveerde gebeurtenissen
 • Bekijk rapporten over jaren aan gearchiveerde gegevens

Rapporten en waarschuwingen

Kies uit de meer dan 200 vooraf geconfigureerde controlerapporten met geautomatiseerd genereren van periodieke rapporten, direct naar uw postvak. Met de meer dan 50 zoekkenmerken heeft u de beschikking over gedetailleerde informatie en kunt u objectwijzigingen bijhouden in Windows Active Directory (gebruikers, OU, groepen, GPO, computer, schema, DNS en systeem). Filter rapporten op werk-/niet-werk/alle uren. U kunt aangepaste rapporten maken, rapporten op basis van profiel instellen en ook historische rapportage uitvoeren vanuit de gearchiveerde gegevens voor forensisch onderzoek.

Directe schermwaarschuwingen en waarschuwingen via e-mail bij onbevoegde netwerktoegang/wijzigingsgebeurtenissen. Waarschuwingen voor drempelwaarde op basis van gebruiker, tijd en volume helpen bij het nauwkeurig identificeren van het probleem.

Alle controlerapporten over wijzigingen van werkstations  | Auditrapporten over naleving

 • Automatiseer periodieke rapportage met planbare, vooraf geconfigureerde controlerapporten
 • Aangepaste rapporten en e-mail waarschuwingen maakt eenvoudig in een paar muisklikken
 • Specifieke controlerapporten voor SOX-, HIPAA-, FISMA-, GLBA-, PCI-DSS-compliance om te voldoen aan de vereisten
 • U kunt de controlerapporten exporteren naar de indelingen XLS, CSV, PDF en HTML

Controlerapporten werkstations

Dit zijn de controlerapporten over werkstations. Hier kunt u de getoonde details bekijken en de diverse filters die toegepast kunnen worden om snel de juiste informatie te vinden.

Actueel aangemelde gebruikers

Aanmeldingsduur

Mislukte lokale aanmeldingen

Aanmeldingsgeschiedenis

Terminal Services-activiteit

Aanmeldingsduur van gebruikers op computers

Mislukte interactieve aanmeldingen

Beëindigde gebruikerssessies

ADAudit Plus Trusted By

Eén enkele oplossing voor volledige audit en rapportage van Active Directory