PowerShell als Active Directory-hulpprogramma voor herstel

Active Directory is een tier 0-service, wat betekent dat het een essentieel infrastructuurcomponent is dat te allen tijde beschikbaar moet zijn. Het verwijderen van enig object binnen uw AD-omgeving, zijnde een gebruiker, GPO of enig ander type object, kan onnodige verstoringen van uw netwerk veroorzaken.

Microsoft’s eigen administratieve hulpprogramma PowerShell biedt opdrachten om u te helpen bij het herstellen van verwijderde of aangepaste objecten uit bestaande back-ups voor het oplossen van uw basisbehoeften van herstel.

Opmerking: U moet Active Directory-prullenbak inschakelen voordat u verwijderde objecten kunt herstellen met gebruik van PowerShell. Na inschakelen kan prullenbak niet worden uitgeschakeld.

Hieronder staan enkele veel gebruikte PowerShell-scripts die u kunt gebruiken voor het herstellen van AD-objecten. Lijkt dat te gecompliceerd? Lees verder voor meer informatie over een hulpprogramma dat AD-herstel nog gemakkelijker maakt door u te helpen bij het uitvoeren van AD-taken in slechts enkele eenvoudige klikken.

PowerShell als AD-hulpprogramma voor gebruikersherstel

PowerShell-script voor het herstellen van een verwijderd gebruikersobject:

Restore-ADObject -Identity $dn

Hierbij is $dn de kenmerkende naam van het te herstellen gebruikersobject. Voor het vinden van de kenmerkende naam van het gebruikersobject, voert u het onderstaande script in PowerShell in.

(Get-ADObject -SearchBase (get-addomain).deletedobjectscontainer -IncludeDeletedObjects -filt er "samaccountname -eq '%OLD_NAME%'") | Restore-ADObject -NewName "$.Name"

PowerShell als AD-hulpprogramma voor groepsherstel

PowerShell-script voor het herstellen van een verwijderd groepsobject:

Here, $dn is the distinguished name of the user object to be restored. To find the distinguished name of the group object, enter the script below in PowerShell.

(Get-ADObject -SearchBase (get-addomain).deletedobjectscontainer -IncludeDeletedObjects -filt er "samaccountname -eq '%OLD_NAME%'") | Restore-ADObject -NewName "$.Name"

PowerShell als AD-hulpprogramma voor GPO-herstel

PowerShell-script voor maken van een back-up van een GPO:

Backup-GPO -Name '$GPOName' –Path $path

Hier verwijzen $GPOName en $path naar respectievelijk de naam van de GPO waarvan een back-up moet worden gemaakt en het pad naar de locatie waar de back-up van de GPO moet worden opgeslagen.

PowerShell-script voor herstellen van een GPO:

Restore-GPO -Name ‘$GPOName' –Path $path

Hier verwijzen $GPOName en $path naar respectievelijk de naam van de te herstellen GPO en het pad naar de locatie waar de back-up van de GPO is opgeslagen.

De manier van RecoveryManager Plus

Hoewel deze cmdlets theoretisch gezien zouden kunnen werken en de gewenste resultaten zouden kunnen geven, zijn de scenario’s die plaatsvinden in organisaties niet zo eenvoudig als de bovenstaande voorbeelden. Beheerders zijn vaak vereist om een AD-object te herstellen naar een van de vorige statussen en niet slechts het verwijderde object te herstellen uit de prullenbak.

Met PowerShell kunt u niet meerdere back-upversies van hetzelfde object beheren en bovendien moet u uw domeincontroller opnieuw starten na elk herstel om de wijzigingen van kracht te laten gaan, wat zorgt voor nog meer stilstandtijd.

Zo kunt u uzelf de last besparen van het herstellen van AD-objecten naar enige van hun vorige statussen zonder complexe PowerShell-scripts te hoeven schrijven: gebruik RecoveryManager Plus.

RecoveryManager Plus is een eenvoudige, probleemloze weboplossing voor al uw behoeften aan back-up en herstel van Active Directory.

Dit idee alleen al maakt u enthousiast, of niet?

RecoveryManager Plus heeft:

  • Een vanzelfsprekende en ongecompliceerde gebruikersinterface die de noodzaak van complexe PowerShell-scripts wegneemt.
  • Een back-upsysteem dat meerdere back-upversies van elk object kan onderhouden en het vermogen om ze te herstellen naar enige van hun eerdere statussen.
  • Een oneindige lijst met functies, inclusief granulair herstel van AD-objecten, geplande back-ups, incrementele back-ups en behoud van back-ups.

Granulair herstel van AD-objecten

RecoveryManager Plus maakt een back-up van elk AD-object in uw domein—inclusief gebruikers, groepen, computers, contactpersonen, GPO’s, OU’s en meer—en stelt u in staat om ze gemakkelijk te herstellen naar enige van hun eerdere statussen met slechts enkele eenvoudige klikken. En dit allemaal zonder de eigen prullenbak in te schakelen in uw AD-domeincontrollers.

U kunt een back-upplanner aanpassen om elke dag te worden uitgevoerd, uw AD scannen op enige wijzigingen aangebracht aan objecten na de laatste back-up, en alleen een back-up van die wijzigingen maken. Dit zorgt ervoor dat enige wijziging aangebracht aan AD-objecten wordt opgeslagen als een andere versie van een back-up, en u kunt enig object binnen mum van tijd herstellen naar enige versie.

  • Back-up- en hersteloplossing voor ondernemingen
  •  
  • Door te klikken op 'Uw gratis proefversie nu aanvragen', gaat u akkoord met de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacybeleid.
  • Danke für das Herunterladen!

    Ihr Download sollte in 15 Sekunden automatisch beginnen. Wenn nicht, klicken Sie hier, um es manuell herunterzuladen.