Jak monitorować klastry trybu failover za pomocą PowerShell i ADAudit Plus

Zapobieganie nieprzewidzianym awariom serwera Windows jest praktycznie niemożliwe. Klaster pracy w trybie failover pozwala uzyskać dostęp do punktu, który ma zostać przeniesiony z jednego serwera na drugi w ramach jednego klastra, ograniczając przestój serwera, który w przeciwnym razie może być bardzo kosztowny. Dokładne monitorowanie klastrów trybu failover jest kluczowym elementem zapewniania dostępności i wydajności serwera.

Poniżej przedstawiono porównanie procedur monitorowania klastrów trybu failover za pomocą Windows PowerShell i ADAudit Plus:

PowerShell

Etapy monitorowania klastrów trybu failover za pomocą PowerShell:

 • Określ domenę, z której ma zostać pobrany raport.
 • Znajdź atrybuty LDAP potrzebne do pobrania raportu.
 • Określ główny kontroler domeny, z którego ma zostać pobrany raport.
 • Skompiluj skrypt.
 • Wykonaj go w programie Windows PowerShell.
 • Raport zostanie wyeksportowany w podanym formacie.
 • Aby uzyskać raport w innym formacie, odpowiednio zmodyfikuj skrypt.

Przykładowy skrypt Windows PowerShell

Po kliknięciu poniższego polecenia cmdlet pojawia się informacja o klastrach trybu failover w danej domenie i generuje się raport w formacie HTML.

Get-Cluster -ReportType HTML | Out-File -FilePath C:\FoCReports\Report1.html

(Wskaż lokalizację, w której należy zapisać raport)

Poniższe polecenie cmdlet generuje raport dla określonego klastra trybu failover

Get-Cluster -Name Cluster1 (name of the cluster)

ADAudit Plus

Uzyskiwanie raportu:

 • Przejdź do obszaru Inspekcja pliku -> Raporty inspekcji pliku -> Wszystkie zmiany pliku lub folderu.
 • Wybierz żądaną „Domenę” z menu rozwijanego w prawym górnym rogu.
 • Wybierz opcję „Eksportuj jako”, aby wyeksportować raport w dowolnym z preferowanych formatów (CSV, PDF, HTML i XLS).
powershell-failover-cluster-log-1
powershell-failover-cluster-log-2

Poniżej przedstawiono ograniczenia dotyczące uzyskiwania raportu o klastrach trybu failover za pomocą narzędzi natywnych, takich jak Windows PowerShell:

 • Ten skrypt można uruchomić tylko na komputerach z rolą Active Directory Domain Services.
 • Aby wyeksportować raport w innych formatach, za każdym razem należy zmodyfikować skrypt.
 • Zastosowanie większej liczby filtrów zwiększy złożoność zapytania LDAP.
 • Uzyskiwanie raportów w innych formatach danych i innych strefach czasowych może być trudne.

ADAudit Plus automatycznie skanuje wszystkie kontrolery domeny dostępne w domenie, aby pobrać informacje o klastrach trybu failover, wygenerować raport oraz zaprezentować go na prostym i intuicyjnym interfejsie użytkownika.

 • Wykonywanie skryptów PowerShell i uproszczony audyt zmian w AD za pomocą ADAudit Plus.
 •  
 • Przez kliknięcie „Pobierz bezpłatną wersję próbną” akceptujesz licencję użytkownika i polityką prywatności.
 •  
 • Dziękujemy za pobranie!
 • Pobieranie powinno rozpocząć się automatycznie w ciągu 15 sekund. Jeśli nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj, aby pobrać ręcznie